Uppdaterad 14 mars 2023
Skriv ut

Möten och protokoll för bygg- och miljönämnden

Här finns bygg-och miljönämndens mötesdokument från och med 2018 samlade.

Sammanträden och handlingar under 2022

Datum

Kallelse

Handlingar

Protokoll

27 januari 2022

Kallelse Pdf, 324.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Handlingar Pdf, 118.9 MB, öppnas i nytt fönster.

Protokoll Pdf, 290.4 kB, öppnas i nytt fönster.

10 mars 2022

Kallelse Pdf, 215.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Handlingar Pdf, 132.7 MB.

Protokoll Pdf, 301 kB.

28 april 2022

Kallelse Pdf, 292.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Handlingar, del 1 Pdf, 127.8 MB, öppnas i nytt fönster.
Handlingar, del 2 Pdf, 147.4 MB.

Protokollutdrag §46 Pdf, 136.1 kB, öppnas i nytt fönster.
Protokoll Pdf, 800.2 kB, öppnas i nytt fönster.

2 juni 2022

Kallelse Pdf, 316.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Handlingar Pdf, 98.8 MB, öppnas i nytt fönster.

Protokoll Pdf, 361.4 kB, öppnas i nytt fönster.

30 juni 2022

Kallelse Pdf, 256.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Handlingar Pdf, 37.6 MB, öppnas i nytt fönster.

Protokoll Pdf, 401.2 kB, öppnas i nytt fönster.

18 augusti 2022

Kallelse Pdf, 263.4 kB.

Handlingar Pdf, 24 MB.

Protokoll Pdf, 338 kB, öppnas i nytt fönster.

8 september 2022

Kallelse Pdf, 427.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Handlingar Pdf, 52.9 MB, öppnas i nytt fönster.

Protokoll Pdf, 327.7 kB, öppnas i nytt fönster.

6 oktober 2022

Kallelse Pdf, 305.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Handlingar Pdf, 102.3 MB, öppnas i nytt fönster.

Protokoll Pdf, 326.1 kB, öppnas i nytt fönster.

17 november 2022

Kallelse Pdf, 289.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Handlingar Pdf, 85.4 MB, öppnas i nytt fönster.

Protokollsutdrag § 112 Pdf, 124.4 kB, öppnas i nytt fönster.
Protokoll Pdf, 350.5 kB, öppnas i nytt fönster.

15 december 2022

Kallelse Pdf, 255.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Handlingar Pdf, 67.1 MB, öppnas i nytt fönster.

Protokoll Pdf, 320.2 kB, öppnas i nytt fönster.


Sammanträden och handlingar under 2021

Datum

Kallelser

Handlingar

Protokoll

28 januari, 2021

Kallelse Pdf, 309.1 kB.

Handlingar, del 1 Pdf, 71.4 MB, öppnas i nytt fönster.

Handlingar, del 2 Pdf, 94.4 MB, öppnas i nytt fönster.

Protokollutdrag §2, §13 Pdf, 466.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Protokoll Pdf, 480.9 kB, öppnas i nytt fönster.

25 februari, 2021

Kallelse Pdf, 225.3 kB.

Handlingar, del 1 Pdf, 121.1 MB, öppnas i nytt fönster.

Handlingar, del 2 Pdf, 79.6 MB, öppnas i nytt fönster.

Protokollutdrag §21&23 Pdf, 292.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Protokoll Pdf, 337.5 kB, öppnas i nytt fönster.

25 mars, 2021

Kallelse Pdf, 349.5 kB.

Handlingar Pdf, 68.3 MB, öppnas i nytt fönster.

Protokollutdrag §38 Pdf, 146 kB, öppnas i nytt fönster.
Protokoll Pdf, 420.3 kB, öppnas i nytt fönster.

22 april, 2021

Kallelse Pdf, 313 kB.

Handlingar Pdf, 94 MB, öppnas i nytt fönster.

Protokollutdrag §43 Pdf, 430.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Protokoll Pdf, 683.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Extra 18 maj, 2021

Kallelse Pdf, 184.9 kB.

Handlingar Pdf, 1.3 MB, öppnas i nytt fönster.

Protokoll Pdf, 192.3 kB, öppnas i nytt fönster.

20 maj, 2021

Kallelse Pdf, 610 kB.

Handlingar, del 1 Pdf, 83.4 MB, öppnas i nytt fönster.

Handlingar, del 2 Pdf, 32.2 MB, öppnas i nytt fönster.

Protokollutdrag §61-62, §69 Pdf, 551.2 kB, öppnas i nytt fönster.
Protokoll Pdf, 693.3 kB, öppnas i nytt fönster.

17 juni, 2021

Kallelse Pdf, 260.3 kB.

Handlingar Pdf, 76.6 MB, öppnas i nytt fönster.

Protokollutdrag §76 Pdf, 312.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Protokollutdrag §82-83 Pdf, 203.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Protokoll Pdf, 721.1 kB, öppnas i nytt fönster.


8 juli, 2021

Kallelse Pdf, 379.9 kB.

Handlingar Pdf, 107 MB, öppnas i nytt fönster.

Protokollutdrag §93 Pdf, 187.7 kB, öppnas i nytt fönster.
Protokoll Pdf, 296.1 kB, öppnas i nytt fönster.

23 september, 2021

Kallelse Pdf, 295.9 kB.

Handlingar Pdf, 553 kB, öppnas i nytt fönster.

Protokollutdrag §118 Pdf, 135.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Protokoll Pdf, 553 kB, öppnas i nytt fönster.

14 oktober, 2021

Kallelse Pdf, 293.9 kB.

Handlingar Pdf, 1.8 MB, öppnas i nytt fönster.

Protokoll Pdf, 1.8 MB, öppnas i nytt fönster.

2 december, 2021

Kallelse Pdf, 798.2 kB.

Handlingar Pdf, 67.9 MB, öppnas i nytt fönster.

Protokollutdrag §139 Pdf, 331.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Protokoll Pdf, 291.3 kB, öppnas i nytt fönster.
Protokoll §135 Pdf, 266.2 kB, öppnas i nytt fönster.


Sammanträden och handlingar under 2018

Datum

Kallelser

Handlingar

Protokoll

8 februari 2018

Kallelse Pdf, 72.7 kB.

Handlingar Pdf, 35.8 MB, öppnas i nytt fönster.

Protokoll Pdf, 204.8 kB, öppnas i nytt fönster.

15 mars 2018

Kallelse Pdf, 139.2 kB.

Handlingar Pdf, 38.8 MB, öppnas i nytt fönster.

Protokoll Pdf, 633.7 kB, öppnas i nytt fönster.

19 april 2018

Kallelse Pdf, 140.4 kB.

Handlingar


17 maj 2018
29 juni 2018
16 augusti 2018
4 oktober 2018
15 november
13 december
Om du vill ta del av handlingar och protokoll från möten tidigare än 2018, kontakta oss via kontaktcenter.

Är du nöjd med informationen på sidan?