Uppdaterad 09 november 2022
Skriv ut

Farliga verksamheter

Verksamheter som hanterar farliga ämnen i större mängder, vid ett och samma tillfälle, omfattas av lagen om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor - den så kallade Sevesolagstiftningen. Det handlar om verksamheter som hanterar brandfarliga, giftiga, miljöfarliga eller explosiva ämnen.

Ingen innehållsförteckning finns

Lagen som ger dig rätt att veta

Enligt lagstiftningen har kommunen skyldighet att lämna information till allmänheten om de inneboende riskerna för olika verksamheter som omfattas av detta. Skälet är att de som kan komma att påverkas av en allvarlig kemikalieolycka ska få tillräcklig information hur de ska agera om en sådan olycka skulle inträffa.

Syftet med denna lag är att förebygga allvarliga kemikalieolyckor och att begränsa följderna av sådana olyckor för människors hälsa och miljön.

Om du misstänker att ett företag inte följer Sevesolagen kan du kontakta kommunen och lämna klagomål. Vi utreder sedan om klagomålet är befogat eller inte och om det behövs en åtgärd.

Sand och Grus AB Jehander
Hammarbyfjällsvägen 1, 197 93 Bro
Information Seveso Bro bergtäkt
Forcit Sweden AB
Hammarbyfjällsvägen 1, 197 93 Bro
Forcit - information till allmänheten
Fresenius Kabi AB
Kraftvägen 1, 196 37 Kungsängen
Seveso Kabi information
Austin Sverige AB
Norrboda gård 1, 197 93 Bro
Austin - information till allmänheten

Är du nöjd med informationen på sidan?