Uppdaterad 25 augusti 2022
Skriv ut

Fördelningsstation i Bro

Samhällsbyggnadsutskottet beslutade i april 2020 om planuppdrag. En detaljplan reglerar hur mark och vatten ska användas.
För att stärka kapaciteten i elnätet i kommunen och i regionen har Vattenfall Eldistribution AB framfört ett önskemål om att uppföra en ny fördelningsstation vid Bro trafikplats.

Det här händer nu

Karta över området med fördelningsstation i Bro

Detaljplanens läge på kartan

Nästa steg blir att ta fram underlag inför ett kommande samråd. Då blir det möjligt att inkomma med synpunkter på förslaget.

Ta del av planhandlingar och utredningar längre ned på sidan.

Är du nöjd med informationen på sidan?