Uppdaterad 27 april 2023
Skriv ut

16-29 år utan sysselsättning

Är du i åldern 16–29 år och varken studerar eller har ett regelbundet arbete kan du få hjälp inom ramen för KAA eller Framtidslabbet. Vi stöttar och vägleder dig mot en meningsfull vardag, antingen tillbaka till skolan eller till någon sysselsättning som passar dig.

KAA - för dig som är 16-19 år

Det är inte obligatoriskt att gå i gymnasiet, men du har i regel lättare att få ett jobb som passar dig efter en avslutad gymnasieutbildning. Med hjälp av kommunens aktivitetsansvar (KAA) kan du som är 16–19 år få hjälp att återuppta dina studier eller att söka praktikplats eller jobb.

Vilken hjälp kan du få?

KAA ger dig stöd utifrån dina behov. Vi kan bland annat hjälpa dig med

 • motiverande/coachande samtal
 • vägledning för att påbörja eller återuppta en utbildning
 • jobbsökaraktiviteter som att skriva CV och personliga brev
 • arbetserfarenhet genom praktik inom kommunen eller i det privata näringslivet

Kommunalt aktivitetsansvar

Framtidslabbet - för dig som 16-29 år

Framtidslabbet är en verksamhet som riktar sig till dig som är ungdom eller ung vuxen mellan 16-29 år som varken arbetar eller studerar och som lever med psykisk ohälsa.

Framtidslabbet är till för dig som är folkbokförd i Upplands-Bro kommun och som inte har en pågående planering hos Arbetsförmedlingen, inom kommunen som det kommunala aktivitetsansvaret (KAA) eller Försäkringskassan. Inom Framtidslabbet stöttar och vägleder vi dig mot arbete, studier och tillsammans med dig jobbar vi för att öka ditt välmående. Hos oss får du hjälp och stöd utifrån dina behov, förutsättningar och önskemål.

Framtidslabbet erbjuder aktiviteter såsom:

 • Motiverande och coachande samtal.
 • Stöd i kontakt med vård och myndigheter.
 • Vägledning av studie-och yrkesvägledare och information om studiemedel.
 • Ger information om och stöttar med ansökan om olika ersättningar hos exempelvis Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen.
 • Informerar om kommunala aktiviteter.
 • Stöttar dig med att skriva ansökningshandlingar och träna intervjuteknik.
 • Individuella aktiviteter som kan hjälpa dig må bättre.

Om du tror att det här kan vara något för dig eller känner någon som du tror Framtidslabbet kan vara aktuellt för är du varmt välkommen att kontakta oss.

Ring, mejla eller messa oss!

Är du nöjd med informationen på sidan?