Uppdaterad 09 november 2022
Skriv ut

Styrning och strategier

Hur vi bygger i Upplands-Bro styrs av översiktsplanen. Den anger inriktningen för den långsiktiga samhällsutvecklingen – hur vi, tillsammans med olika aktörer, planerar, bygger och utvecklar kommunen. Här kan du ta del av vår översiktsplan.

Ingen innehållsförteckning finns

Vår översiktsplan

Översiktsplanen i Upplands-Bro består av tre delar. En för hela kommunen, en för Bro samt en tredje med fokus på landsbygden. Nuvarande översiktsplan skrev ursprungligen 2010 och aktualitetsprövningen godkändes av kommunfullmäktige den 21 mars 2018.

Är du nöjd med informationen på sidan?