Uppdaterad 20 mars 2024
Skriv ut

Stöd till anhöriga vid hot från kriminella grupper

Anhöriga till en kriminell person kan få olika sorters stöd och skydd från samhället. Om du utsätts för eller riskerar att utsättas för våld, hot om våld eller trakasserier, kontakta polisen. Kommunens socialtjänst erbjuder också stöd. Om du är i akut fara, ring alltid 112.

Polisen ansvarar för säkerhet

Om anhöriga till en kriminell person har utsatts för, eller riskerar att utsättas för våld, hot om våld eller trakasserier ansvarar polisen för deras säkerhet. Polisen bedömer om det finns ett behov av skydd och vilket sorts skydd som ska användas. Det beror på hur allvarligt brottet är och hur stor risken är att det kommer att genomföras.

Polisen kan även ge dig råd om eventuella skyddsåtgärder du själv kan vidta för att bättre skydda dig själv.

  • Om du tror att du behöver skydd, kontakta polisen på 114 14 eller besök en polisstation.
  • Vid pågående hot, våld eller akut fara, ring alltid polisen på 112.

Socialtjänsten erbjuder stöd och hjälp

Om du utsätts för eller riskerar att utsättas för våld, hot om våld eller trakasserier kan socialtjänsten hjälpa till på olika sätt. Ibland behöver socialtjänsten och polisen samverka för att kunna ge rätt stöd och skydd.

När du kontaktar socialtjänsten i Upplands-Bro erbjuds du ett möte där vi går igenom din situation. Du får berätta vad som har hänt och vad du är orolig för. Ibland kan polisen vara med på mötet. En handläggare på socialtjänsten utreder vilket stöd som kan vara aktuellt till dig eller din familj.

Exempel på stöd är:

  • krisstöd eller annat samtalsstöd.
  • ekonomiskt bistånd för att tillfälligt bo på annan plats.
  • skyddat boende under en begränsad tid.

Ibland kan en anhörig eller en familj omedelbart behöva tillfälligt boende någon annanstans. Om de inte själva kan hitta eller betala för bostaden kan kommunen i vissa fall hjälpa till, i en akut situation.
En familj eller enskild anhörig som behöver flytta långsiktigt har ett stort eget ansvar att själv söka efter en bostad. Det kan man göra via bostadsförmedlingar och andra kontakter.

Ekonomiskt bistånd kan ges om en person saknar pengar och andra medel för att själv lösa situationen. En handläggare undersöker först alla möjligheter för att se om det går att lösa behovet på något annat sätt. Socialtjänsten utreder och beslutar om vilket slags bistånd som är lämpligt.

Kontakta socialtjänsten

Är du nöjd med informationen på sidan?