Uppdaterad 26 oktober 2023
Skriv ut

Våra program

Är du nyfiken på alla de möjligheter som Upplands-Brogymnasiet, UBG, kan erbjuda? Hos oss finns både högskoleförberedande program, yrkesprogram och samtliga introduktionsprogram.

Två tjejer i ett klassrum

Tycker du om att arbeta med människor, samarbeta och ta ansvar? Vill du veta mer om vad som påverkar och stimulerar människors utveckling och livskvalitet? Är du intresserad av att kunna planera och leda aktiviteter? Då är barn- och fritidsprogrammet på Upplands-Brogymnasiet, UBG, något för dig!

Utveckla dina pedagogiska egenskaper

Undervisningen på programmet består av kurser som tillsammans ger dig de rätta verktygen för att arbeta inom pedagogiska yrkesområden. Du utvecklar dina ledaregenskaper och lär dig att planera och leda aktiviteter för olika grupper, såväl barn som ungdomar och vuxna.

Undervisningen är varierad där teoretiska studier varvas med praktiska aktiviteter, studiebesök och utflykter. Engagerade och kunniga lärare hjälper dig att nå dina mål.

Du får leda och planera

Inriktningen pedagogiskt arbete riktar sig till dig som är intresserad av barns och ungas utveckling. Du får leda olika aktiviteter för barn samt vara med och planera verksamheten. Du får prova olika pedagogiska tillvägagångssätt för hur man leder och utvecklar andra människor.

Du får också möta verkligheten genom studiebesök, föreläsningar och aktuella diskussioner där du och dina klasskamrater reflekterar över exempelvis sociala och kulturella frågor. Du får möjlighet att utveckla förmågor som lyhördhet, kreativitet och omdöme, som är viktiga när man arbetar med människor.

15 veckors praktik

I Barn- och fritidsprogrammet ingår cirka 15 veckors APL, arbetsplatsförlagd utbildning, vilket är en viktig inkörsport till arbetslivet. Skolan erbjuder praktikplatser till alla, exempelvis på någon av kommunens förskolor eller idrottsanläggningar.

Efter utbildningen kan du välja att gå direkt ut i yrkeslivet som exempelvis barnskötare, elevassistent eller inom föreningslivet.

Högskolebehörighet

Barn- och fritidsprogrammet ger dig en bred yrkesutbildning. Nytt för alla yrkesprogram från och med läsåret 23/24 är att Svenska/Svenska som andraspråk 3 och Engelska 6 ingår i programstrukturen från starten. Kurserna ger eleverna en grundläggande behörighet till högskola och universitet. Det är valfritt om man vill läsa dessa kurser eller inte, men man måste aktivt välja bort dem om man inte vill ha dem.

Kontakta arbetslagledaren

Har du frågor om utbildningen? Kontakta då vår arbetslagsledare.

Poängplan

Barn- och fritidsprogrammet är ett yrkesförberedande program med möjlighet till högskolebehörighet. Här kan du läsa om vilka kurser som ingår i utbildningen.

Pedagogiskt och socialt arbete åk 1 – Yrkesförberedande

Kurser

Poäng

Engelska 5

100

Hälsopedagogik

100

Idrott och hälsa 1

50

Lärande och utveckling

100

Matematik 1a

100

Människors miljöer

100

Naturkunskap 1a1

50

Samhällskunskap 1a1

50

Samhällskunskap 1a2

50

Svenska 1

100


Totalt: 800


Pedagogiskt och socialt arbete åk 2 – Yrkesförberedande

Kurser

Poäng

Historia 1a1

50

Idrott och hälsa 1

50

Individuellt val

100

Naturkunskap 1a2

50

Pedagogiskt arbete

200

Pedagogiskt ledarskap

100

Skapande verksamhet

100

Socialt arbete

100

Svenska 2

100

Arbetsplatsförlagd utbildning (APL)

8 veckor


Totalt: 850


Pedagogiskt och socialt arbete åk 3 – Yrkesförberedande

Kurser

Poäng

Aktivitetsledarskap 1

100

Aktivitetsledarskap 2

100

Entrepenörsskap

100

Etnicitet och kulturmöten

100

Fritids- och idrottskunskap

100

Gymnasiearbete

100

Individuellt val

100

Kommunikation

100

Religionskunskap 1

50

Arbetsplatsförlagd utbildning (APL)

7 veckor


Totalt: 850

Pedagogiskt och socialt arbete åk 1 – Högskoleförberedande

Kurser

Poäng

Engelska 5

100

Hälsopedagogik

100

Idrott och hälsa 1

50

Lärande och utveckling

100

Matematik 1a

100

Naturkunskap 1a1

50

Samhällskunskap 1a1

50

Samhällskunskap 1a2

50

Svenska 1

100


Totalt: 800

 

Pedagogiskt och socialt arbete åk 2 – Högskoleförberedande

Kurser

Poäng

Historia 1a1

50

Idrott och hälsa 1

50

Individuellt val - Engelska 6

100

Naturkunskap 1a2

50

Pedagogiskt arbete

200

Skapande verksamhet

100

Socialt arbete 1

100

Svenska 2

100

Arbetsplatsförlagd utbildning (APL)

8 veckor


Totalt: 850


Pedagogiskt och socialt arbete åk 3 – Högskoleförberedande

Kurser

Poäng

Aktivitetsledarskap 1

100

Aktivitetsledarskap 2

100

Entreprenörsskap

100

Etnicitet och kulturmöten

100

Fritids- och idrottskunskap

100

Gymnasiearbete

100

Individuellt val- Svenska 3

100

Kommunikation

100

Religionskunskap 1

50

Arbetsplatsförlagd utbildning (APL)

7 veckor


Totalt: 850


Träffa Alma - elev på Barn- och fritidsprogrammet

Tjej i skolmiljö

Hej Alma Brockman,

Varför sökte du till Upplands-Brogymnasiet?
För att skolan ligger nära mig, och för att det verkade finnas en mångfald och en avslappnad stämning.

Vad är det bästa med ditt program?
Att inte bara behöva sitta still i ett klassrum. Det är mycket praktiskt och vi får vara ute på olika aktiviteter.

Berätta om APL (arbetsplatsförlagt lärande)!
Jag var i förskoleklass, vilket var jätteroligt. Man lär sig väldigt mycket när man är ute som man inte kan lära sig i skolan. Nästa praktik hoppas jag kunna göra utomlands, helst i Spanien så jag kan utveckla min spanska.

Vad har du lärt dig inför framtiden?
Jag har blivit mer självsäker att stå inför grupp och jag känner att jag nu kan hantera och leda en skolklass.

Säg tre bra saker med UBG!
Bra lärare, positiv och avslappnad stämning och det ges tid för teambuilding så att man lär känna varandra.

Vill du köra riktigt stora och moderna anläggningsmaskiner och komma igång och jobba direkt efter gymnasiet? Vill du arbeta i en bransch som söker hundratals nya medarbetare varje år? Då är bygg- och anläggningsprogrammet på Upplands-Brogymnasiet ,UBG, något för dig!

Bli proffs på att köra maskiner

På bygg- och anläggningsprogrammet får du lära dig maskinföraryrket precis som det ser ut i arbetslivet. Du kommer bli proffs på att hantera situationer som du kan komma att stå inför som maskinförare. Det kan exempelvis vara att anlägga husgrunder och vägar, lasta grus och flytta byggmaterial. En stor del av skoltiden får du tillbringa i hytten och skolan har ofta tillgång till den senaste modellen av varje maskintyp.

För att utbildningen ska möta arbetsgivarnas krav ansvarar Maskinentreprenörerna, ME, för den yrkesinriktade delen av programmet. ME är landets ledande bransch- och arbetsgivarorganisation för maskinentreprenörer och driver utbildningen på entreprenad.

Verklighetsnära utbildning

För att du ska lyckas med utbildningen har vi hög lärartäthet och tät kontakt med branschen. Redan i tvåan får du träna på att köra grävmaskin och hjullastare och du får jobba med uppgifter nära verkligheten. Maskinförarutbildningen är också en bra grund om du vill gå vidare till andra yrken i branschen.

När du klarat av utbildningen har du en yrkesexamen och om du väljer t ex engelska 6 som individuellt val, en grundläggande högskolebehörighet. Är du snabb kan du till och med hinna ta ditt B-körkort på skoltid.

Lärare som kan branschen

Utbildningen är uppdelad i två delar, där ME och Upplands-Brogymnasiet ansvarar för varsin del. De gymnasiegemensamma ämnena, som exempelvis svenska och matematik, läser du några dagar i veckan i gymnasieskolans lokaler i Kungsängen.

Den yrkesinriktade delen av utbildningen finns i Dragrännans industriområde i Bålsta. Här är det yrkeslärare och instruktörer med lång erfarenhet och gedigna ämneskunskaper som hjälper dig att nå dina mål. Målen är satta utifrån ME:s pedagogiska modell som innebär en stor del praktiskt lärande på några av de företag som skolan har kontakt med.

Lärorik praktik

I utbildningen ingår minst 15 veckor APL, arbetsplatsförlagd utbildning. Under praktikperioderna kommer du vara med om en rad spännande projekt som praktikföretagen erbjuder. ME:s position i branschen ger bra praktikplatser till alla elever, något som blir en viktig inkörsport till yrkeslivet efter skolan.

Kontakta arbetslagledare

Har du frågor om utbildningen? Kontakta då vår arbetslagsledare.

Arbetslagledare Susanne Wahlgren

Poängplan

Bygg- och anläggningsprogrammet är ett yrkesförberedande program. Här kan du läsa vilka kurser som ingår i utbildningen.

Inriktning Anläggningsfordon åk 1

Kurser

Poäng

Bygg och anläggning 1

200

Bygg och anläggning 2

200

Engelska 5

100

Idrott och hälsa 1

50

Matematik 1a

100

Svenska 1

100


Totalt: 750


Inriktning Anläggningsfordon åk 2

Kurser

Poäng

Anläggningsförare 1

200

Anläggningsförare 2

200

Anläggningsförare 3

200

Anläggning-vägbyggnad

100

Idrott och hälsa 1

50

Individuellt val

100

Samhällskunskap 1a1

50

Arbetsplatsförlagd utbildning (APL)

16 veckor


Totalt: 900

Inriktning Anläggningsfordon åk 3

Kurser

Poäng

Anläggningsförare 4

200

Anläggningsförare-process

100

Anläggningsförare-ledningsbyggnad

200

Gymnasiearbete

100

Historia 1a1

50

Individuellt val

100

Naturkunskap 1a1

50

Religionskunskap

50

Arbetsplatsförlagd utbildning (APL)

16 veckor


Totalt: 850

Träffa Eliaz och Isak - elever på Bygg- och anläggningsprogrammet

Porträtt på två killar i hoodies

Hej Eliaz Engberg och Isak Rönnqvist,

Vad är det bästa med ert program?
Eliaz: Att man är säker på att få ett jobb efter gymnasiet, eftersom det är brist på grävmaskinister.

Isak: Det bästa är att det är ett praktiskt program, vilket passar mig. Det är roligare att arbeta fysiskt än att bara sitta i ett klassrum.

Berätta om APL (arbetsplatsförlagt lärande)!
Eliaz och Isak: Det är roligt och lärorikt att se hur det går till på en riktig arbetsplats och att få testa att köra olika anläggningsfordon, som hjullastare och grävmaskin.

Vad är det bästa med UBG?
Eliaz och Isak: Kunniga lärare, bra gemenskap i klassen och trevliga lokaler.

Är du framtidens marknadsförare, säljare, ekonomichef, aktiemäklare eller advokat? Då är ekonomiprogrammet på Upplands-Brogymnasiet, UBG, rätt val för dig! Ekonomiprogrammet är ett högskoleförberedande program som ger dig behörighet att läsa vidare. Du får även kunskaper som ger dig möjlighet att gå direkt ut i arbetslivet som gymnasieekonom.

Ämnesövergripande projekt

På UBG:s ekonomiprogram arbetar vi ofta ämnesövergripande i olika projekt för att uppnå en helhetssyn inom både ekonomi och juridik. För att ständigt koppla våra kunskaper till verkligheten har ekonomiprogrammet ett väl utvecklat samarbete med såväl näringsliv som högskolor. Detta samarbete visar sig bland annat genom studiebesök, inbjudna föreläsare och uppdrag från företag. Våra samarbetspartners är Sparbanken i Enköping och Aspia.

Upplands-Brogymnasiet erbjuder ekonomiprogrammets båda inriktningar ekonomi och juridik.

Inriktning ekonomi

När du läser ekonomi får du fördjupade kunskaper i entreprenörskap, marknadsföring och/eller redovisning. Under ditt tredje år hos oss får du driva ditt eget företag där du går från affärsidé till försäljning, inom ramen för Ung företagsamhet, UF. Vi har en stark koppling till det lokala näringslivet i Upplands-Bro och vi arbetar ofta med verklighetsbaserade uppgifter och fallstudier. Teori förvandlas till praktik genom bland annat företagsbesök och föreläsare från näringslivet.

Inriktning juridik

Den juridiska inriktningen passar dig som vill utveckla din förmåga att analysera och bedöma juridiska problem. Du lär dig förstå sambandet mellan brott och straff och lagstiftningens betydelse i ett demokratiskt samhälle. Du får också studera kopplingen till internationell rätt.

Den här inriktningen innebär att du får fördjupa dig inom ämnet juridik. Vi besöker rättegångar och reflekterar över brott och straff samt etiska frågor. Såväl den enskilda människans som företagens rättigheter och skyldigheter diskuteras.

Kontakta arbetslagledaren

Har du frågor om ekonomiprogrammet? Kontakta då vår arbetslagledare.

Arbetslagledare Marie Fernqvist

Poängplan

Ekonomiprogrammet är ett högskoleförberedande program. Här kan du läsa vilka kurser som ingår i programmets olika inriktningar.

Ekonomiprogrammet åk 1, inriktning ekonomi

Kurser

Poäng

Engelska 5

100

Företagsekonomi 1

100

Idrott och hälsa 1

50

Matematik 1b

100

Moderna språk 1 / 3

100

Naturkunskap 1b

100

Privatjuridik

100

Samhällskunskap 1b

100

Svenska 1

100


Totalt: 850


Ekonomiprogrammet åk 2, inriktning ekonomi

Kurser

Poäng

Engelska 6

100

Företagsekonomi 2

100

Historia 1b

50

Idrott och hälsa 1

50

Individuellt val

100

Matematik 2b

100

Psykologi 1

50

Religionskunskap 1

50

Samhällskunskap 2

100

Svenska 2

100


Totalt: 850


Ekonomiprogrammet åk 3, inriktning ekonomi

Kurser

Poäng

Affärsjuridik

100

Entreprenörskap och företagande

100

Företagsekonomi specialisering

100

Gymnasiearbete

100

Individuellt val

100

Marknadsföring

100

Matematik 3b

100

Svenska 3

100


Totalt: 800

Ekonomiprogrammet åk 1, inriktning juridik

Kurser

Poäng

Engelska 5

100

Företagsekonomi 1

100

Idrott och hälsa 1

50

Matematik 1b

100

Moderna språk 1 / 3

100

Naturkunskap 1b

100

Privatjuridik

100

Samhällskunskap 1b

100

Svenska 1

100


Totalt: 850


Ekonomiprogrammet åk 2, inriktning Juridik

Kurser

Poäng

Engelska 6

100

Historia 1b

100

Idrott och hälsa 1

50

Individuellt val

100

Matematik 2b

100

Psykologi 1

50

Religionskunskap 1

50

Rätten och samhället

100

Samhällskunskap 2

100

Svenska 2

100


Totalt: 850


Ekonomiprogrammet åk 3, inriktning Juridik

Kurser

Poäng

Affärsjuridik

100

Engelska 7

100

Filosofi 1

50

Gymnasiearbete

100

Humanistisk specialisering juridik/retorik

100

Individuellt val

100

Ledarskap och organisation

100

Psykologi 2a

50

Svenska 3

100


Totalt: 800

Träffa Filippa, Elliott och Junie - elever på Ekonomiprogrammet

Tre ungdomar i ett bibliotek

Hej Filippa Wallin, Elliott Halén och Junie Arnell,

Varför valde ni UBG?
Junie:
För att mina storasyskon har gått här och det är den närmsta skolan för mig.

Elliott: Jag valde skolan för att den låg nära och för att jag kände många som gick här.

Vad är det bästa med ert program:
Filippa:
Att det är så bra lärare och många roliga kurser.

Elliott: Att läsa psykologi och få en förståelse för människors beteende.

Vad har ni lärt er inför framtiden?
Junie: Att ta ansvar! Jag har också blivit mer självsäker att prata inför grupp.

Elliott: Grunderna inom juridik, till exempel hur alla grundlagar fungerar.

Säg tre bra saker med UBG:
Filippa:
Lyhörda lärare, fina idrottshallar med gym och att jag har fått många nära kompisar.

Junie: Sammanhållningen mellan elever, bra klassrum och lärare som tar hänsyn till elevernas behov.

Elliott: Trevligt café, engagerade lärare och bra lokaler.

Fordons- och transportprogrammet är utbildningen för dig som vill arbeta i en bransch med mycket goda framtidsutsikter, där tekniken utvecklas extremt snabbt och där dina chanser till arbete är stora. Utbildningen på Upplands-brogymnasiet, UBG, är varierad och växlar mellan teori och praktik, oavsett vilken inriktning du väljer.

Inriktning personbil

Personbilsinriktningen ger dig möjlighet att arbeta som bilmekaniker. Den snabba utvecklingen inom bilindustrin gör att det idag handlar om ett kvalificerat tekniskt arbete. Du börjar i årskurs 1 med grunderna för att sedan fördjupa dig i den moderna tekniken. Hos oss får du därför kunskaper om datorer och elektronik som är nödvändiga ute på dagens fordonsverkstäder.

I vår moderna fordonsverkstad lär du dig att meka med riktiga kundbilar, allt för att förbereda dig för framtiden.

Porträtt på tjej i skolmiljö

Hej Ängla Nyberg,

Varför valde du att söka till Upplands-Brogymnasiet?

Jag blev rekommenderad UBG av en äldre kompis som gick här och trivdes mycket bra.

Vad är det bästa med ditt program?

Att det är både teori och praktik, vilket gör dagarna mindre enformiga.

Berätta om något skolprojekt som har varit lärorikt!

På engelskan har vi fått lära oss vad olika bildelar heter på engelska, det är viktigt när man i framtiden får kunder som inte kan svenska.

Säg tre bra saker med UBG!

Bra lärare, det är rent och snyggt, men framför allt är det en skola med trevliga människor.

Inriktning transport

Transportinriktningen innebär en högkvalitativ yrkesförarutbildning där du lär dig att köra tunga lastbilar med all modern teknik. I kurserna ingår körutbildning för B-, C- och CE-körkort. Som yrkesförare kommer du kunna välja att arbeta med en mängd olika slags transporter, allt från fjärrtransporter ut i Europa till specialfordon fulla av kringutrustning eller med distributionstransporter.

Teori i Kungsängen, praktik i Brunna

Utbildningen är uppdelad i två delar. De gymnasiegemensamma ämnena, som exempelvis svenska och matematik, läser du i UBG:s lokaler i Kungsängen. Den yrkesinriktade delen av utbildningen är förlagd till Brunna, där du har tillgång till ett övningsområde, ändamålsenliga lokaler och en modern fordonspark som gör undervisningen väl anpassad till branschens förväntningar.

På UBG kan du välja mellan tre inriktningar inom fordon och transport: Personbil, transport samt karosseri och lackering

Två killar i hoodies i skomiljö

Hej Viktor Ekholm och Kristoffer Johansson,

Varför valde ni UBG?

Viktor: För mig var det den närmaste skolan som hade transportinriktning.

Kristoffer: Jag blev rekommenderad skolan, att det var bra lärare här och även bra sammanhållning.

Vad är det bästa med ert program?

Viktor och Kristoffer: Att man har garanterat jobb efter skolan. På UBG är det också våra egna lärare som vi kör upp för när vi ska ta körkort, vilket innebär att vi tränar med dem och lär känna dem, det är en stor trygghet.

Berätta om APL (arbetsplatsförlagt lärande)!

Viktor och Kristoffer: Praktiken har varit mycket bra, om man visar framfötterna är chansen stor att få jobb där. Vi har båda blivit erbjudna flera jobb och kommer kunna välja vad vi vill göra efter studenten.

Säg tre bra saker med Upplands-Brogymnasiet

Viktor och Kristoffer: Lärarna är öppna, man får alltid hjälp och det är väldigt bra mat.

Kontakta arbetslagledarna

Har du frågor om fordons- och transportprogrammet? Kontakta då någon av våra arbetslagledare.

Arbetslagledare (transport) Mattias Borgström

Arbetslagledare (personbil) Anwar Zohoory

Poängplan

Fordons- och transportprogrammet är ett yrkesförberedande program. Här kan du läsa vilka kurser som ingår i programmets olika inriktningar.

Fordons- och transportprogrammet åk 1, inriktning transport

Kurser

Poäng

Engelska 5

100

Fordons- och transportbranschens villkor

200

Fordonsteknisk introduktion

200

Idrott och hälsa 1

50

Matematik 1a

100

Svenska 1

100


Totalt: 750

 

Fordons- och transportprogrammet åk 2, inriktning transport

Kurser

Poäng

Idrott och hälsa 1

50

Maskinell godshantering

200

Samhällskunskap 1a1

50

Yrkestrafik 1a

200

Yrkestrafik 1b 

300

Arbetsplatsförlagd utbildning (APL)Totalt: 800

 

Fordons- och transportprogrammet åk 3, inriktning transport

Kurser

Poäng

Godstrafik

200

Godstransporter specialisering

100

Gymnasiearbete

100

Historia 1a1

50

Individuellt val

200

Lastbärare

50

Naturkunskap 1a1

50

Religionskunskap 1

50

Arbetsplatsförlagd utbildning (APL)

16 veckor


Totalt: 950

Fordons- och transportprogrammet åk 1, inriktning Personbil

Kurser

Poäng

Engelska 5

100

Fordons- och transportbranschens villkor

200

Fordonsteknisk introduktion

200

Idrott och hälsa 1

50

Matematik 1a

100

Svenska 1

100

Arbetsplatsförlagd utbildning (APL)

2 veckor


Totalt: 750


Fordons- och transportprogrammet åk 2, inriktning Personbil

Kurser

Poäng

El- och hybridfordon 1

100

El- och hybridfordon 2

100

Idrott och hälsa 1

50

Individuellt val

100

Personbilar - verkstad och elteknik

100

Personbilar - basteknik

100

Personbilar - service och underhåll 1

100

Personbilar - service och underhåll 2

100

Samhällskunskap 1a1

50

Arbetsplatsförlagd utbildning (APL)

7 veckor


Totalt: 800


Fordonsprogrammet åk 3, inriktning Personbil

Kurser

Poäng

Gymnasiearbete

100

Historia 1a1

50

Individuellt val

100

Naturkunskap 1a1

50

Personbilar - chassi och bromsar

100

Personbilar - förbränningsmotorer

100

Personbilar - kraftöverföring

100

Personbilar - system- och diagnosteknik 1

200

Personbilar - system- och diagnosteknik 2

100

Religionskunskap 1

50

Arbetsplatsförlagd utbildning (APL)

9 veckor


Totalt: 950

Fordonsprogrammet åk 1, inriktning karosseri och lackering

Kurser

Poäng

Engelska 5

100

Fordons- och transportbranschens villkor

200

Fordonsteknisk introduktion

200

Idrott och hälsa 1

50

Matematik 1a

100

Svenska 1

100

Arbetsplatsförlagd utbildning (APL)

2 veckor


Totalt: 750


Fordonsprogrammet åk 2, inriktning karosseri

Kurser

Poäng

Idrott och hälsa 1

50

Individuellt val

100

Lackeringsteknik - introduktion

200

Riktningsteknik - introduktion

200

Samhällskunskap 1a1

50

Skadebesiktning och produktionsflöde

100

Arbetsplatsförlagd utbildning (APL)

15 veckor


Totalt: 700


Fordonsprogrammet åk 2, inriktning lackering

Kurser

Poäng

Idrott och hälsa 1

50

Individuellt val

100

Lackeringsteknik - introduktion

200

Produktionsflöden

100

Riktningsteknik - introduktion

200

Samhällskunskap 1a1

50

Arbetsplatsförlagd utbildning (APL)

15 veckor


Totalt: 700


Fordonsprogrammet åk 3, inriktning karosseri

Kurser

Poäng

Gymnasiearbete

100

Historia 1a1

50

Individuellt val

100

Karosserikonstruktioner och inredning

200

Naturkunskap 1a1

50

Religionskunskap 1

50

Riktbänkssystem

200

Skarvnings- och sammanfogningsteknik

300

Arbetsplatsförlagd utbildning (APL)

15 veckor


Totalt: 1050


Fordonsprogrammet åk 3, inriktning lackering

Kurser

Poäng

Baskurs i lackering

300

Färg- och dekorationslackering

100

Gymnasiearbete

100

Historia 1a1

50

Individuellt val

100

Lackeringssystem

200

Lackeringsteknik - applicering

100

Naturkunskap 1a1

50

Religionskunskap 1

50

Arbetsplatsförlagd utbildning (APL)

15 veckor


Totalt: 1050

Försäljnings- och serviceprogrammet (tidigare handels- och administration) på Upplands-Brogymasiet, UBG, vänder sig till dig som vill arbeta med handel och försäljning, marknadsföring eller varuhantering. Du kan börja jobba direkt efter utbildningen eller fortsätta studera inom yrkeshögskolan. Du kan också välja att läsa extra kurser för att få högskolebehörighet.

Bli säljare, marknadsförare eller entrepenör

Du lär dig om försäljning och kundservice, marknadsföring, kommunikation, inköp och varuflöden, företagsekonomi, service och affärsutveckling samt entreprenörskap. Du lär dig också hur det är att starta och driva ett eget företag.

På programmet tränar du din förmåga att utveckla relationen med affärskontakter och medarbetare, men också i att söka och analysera information. Du arbetar ofta i projektform, och tränar din förmåga till att vara aktiv och företagande.

APL och gymnasiearbete

Delar av utbildningen äger rum på en eller flera arbetsplatser i minst 15 veckor och kallas arbetsplatsförlagt lärande (APL). Det är ett viktigt inslag i utbildningen. APL ger dig erfarenheter och dessutom kontakter som du kan ha nytta av när du söker jobb.

Upplands-Brogymnasiet erbjuder också gymnasial lärlingsutbildning inom programmet. Det innebär att du får samma kunskaper men gör minst hälften av din utbildning på en eller flera arbetsplatser.

I slutet av utbildningen ska du skriva ett gymnasiearbete inom ditt valda yrkesområde. På UBG gör du gymnasiearbetet genom att starta ett UF-företag där du lär dig att starta och driva ett företag.

Planera för högskolebehörighet

Om du vill ha högskolebehörighet är det viktigt att du planerar dina studier. Inom det individuella valet kan du välja att läsa de kurser som behövs för att få grundläggande högskolebehörighet. Det du då behöver är två kurser i svenska eller svenska som andraspråk och en kurs i engelska. Prata gärna med en studie- och yrkesvägledare för att få tips.

Möjliga yrkesvalutgångar efter att du gått försäljnings- och serviceprogrammet på UBG är till exempelvis:

  • Butikssäljare
  • Företagssäljare
  • E-handel
  • Inköpsassistent
  • Kundtjänstmedarbetare
  • Lagerarbetare
  • Marknadsassistent

Kontakta arbetslagledaren

Har du frågor om ? Kontakta då vår arbetslagsledare.

Arbetslagledaren Fredrik Hallmin

Poängplan

Försäljning- och serviceprogrammet är ett yrkesförberedande program. Här kan du läsa vilka kurser som ingår i programmet.

Försäljnings- och serviceprogrammet åk 1

Kurser

Poäng

Branschkunskap inom handel

100

Engelska 5

100

Entreprenörskap

100

Idrott och hälsa 1

50

Information och kommunikation 1

100

Matematik 1a

100

Servicekunskap

100

Svenska 1

100


Totalt: 750

Försäljnings- och serviceprogrammet åk 2

Kurser

Poäng

Företagsekonomi 1

100

Handel och hållbar utveckling

100

Handel specialisering

50

Idrott och hälsa 1

50

Individuellt val

100

Inköp 1

100

Personaladministration

100

Personlig försäljning 1

100

Praktisk marknadsföring 1

100

Samhällskunskap 1a1

50

Arbetsplatsförlagd utbildning (APL)

8 veckor


Totalt: 850

Försäljnings- och serviceprogrammet åk 3

Kurser

Poäng

Affärsutveckling och ledarskap

100

Besöksnäring

100

Entreprenörskap och företagande

100

Gymnasiearbete

100

Handel specialisering

50

Historia 1a1

50

Individuellt val

100

Ledarskap och organisation

100

Naturkunskap 1a1

50

Praktisk marknadsföring 2

100

Religionskunskap 1

50

Arbetsplatsförlagd utbildning (APL)

7 veckor


Totalt: 900

Träffa Frida - elev på Försäljnings- och serviceprogrammet

Tjej framifrån i bibliotek

Hej Frida Lundholm,

Varför sökte du till Upplands-Brogymnasiet?
För att det ligger nära mig och jag hörde från vänner att det var en bra skola.

Vad är det bästa med ditt program?
Vi har väldigt bra kommunikation mellan elever och lärare, vilket skapar tillit. Jag valde Försäljning- och serviceprogrammet för att jag vill ta mig in i affärsvärlden och lära mig nya saker.

Vad har du lärt dig inför framtiden?
Vad man ska tänka på om man t ex ska ha en butik, som inredning, ljussättning, layout och varuplacering. Och i entreprenörskap får vi utveckla produkter och sedan göra vår idé till verklighet.

Säg tre bra saker med Upplands-Brogymnasiet!
Jordnära människor, stora och fräscha lokaler och att skolan är uppdelad i många enheter som bibliotek, gym och café.

Om du inte kommer in på gymnasiet för att du inte har behörighet i tillräckligt många ämnen, kan du läsa på ett introduktionsprogram vilket Upplands-Brogymnasiet, UBG, erbjuder. Undervisningen genomförs i små elevgrupper med engagerad personal som hjälper dig att nå dina mål.

Individuellt alternativ

Individuellt alternativ vänder sig i första hand till dig som har olika ämnen att ta igen från grundskolan. Undervisningen sker i små grupper och utifrån dina individuella förutsättningar. Personal stöttar dig under hela skoldagen. Den här utbildningen kan hjälpa dig vidare till yrkesintroduktion, annan fortsatt utbildning eller ut på arbetsmarknaden. Dina studier kan även varvas med praktik.

Porträtt tjej i bibliotek

Hej Nellie Moliner,

Varför gick du på IM?
Jag var inte godkänd i allt från grundskolan så jag behövde läsa upp flera ämnen.

Vad var det bästa med ditt år på IM?
Lärarna var väldigt trevliga och man fick otroligt mycket hjälp. Till exempel fick vi ofta göra uppgifter utifrån intresse. Vi var också på många studiebesök och utflykter, vilket var roligt då man fick komma ut från skolan.

Vad gör du nu?
Nu går jag på Fordons- och transportprogrammet med inriktning personbilsmekaniker. Det passar mig för det är ganska fritt och man får göra många olika moment och inte bara sitta still på ett kontor.

Hur är det att vara tjej på Fordonsprogrammet?
Jag tycker killarna tar in mig i gruppen på ett bra sätt. Jag får alltid vara med och diskutera om bilar, motorer, växellådor och annat. Det är ju vårt gemensamma intresse. Branschen efterfrågar också fler tjejer, så det kommer finnas jobb efter gymnasiet.

Säg tre bra saker med Upplands-Broymnasiet
Trevliga lärare som är bra på att lära ut, en lagom stor skola och det finns saker att göra, t ex har vi ett bra gym.

Yrkesintroduktion

Yrkesintroduktion vänder sig till dig som saknar godkända betyg för att vara behörig till ett yrkesprogram. Här får du en yrkesinriktad utbildning för att sedan kunna söka till ett yrkesprogram eller gå ut i arbete. Det går att läsa både ämnen från grundskolan och ämnen från nationella program på gymnasiet. På UBG varas teoretiska studier i skolan med praktik. Vi erbjuder inriktningen Försäljning och service.

Språkintroduktion

Språkintroduktion riktar sig till dig som nyligen kommit till Sverige och behöver förbättra dina kunskaper i det svenska språket för att kunna gå vidare till gymnasiet eller till annan utbildning. Fokus ligger på undervisning i det svenska språket, men successivt får du läsa fler ämnen, till exempel naturkunskap och samhällskunskap. Språkintroduktion har ett individuellt anpassat upplägg baserat på dina tidigare studieerfarenheter.

Porträtt tjej i ett bibliotek

Hej Ayesha Aiman,

Hur är det att gå på IM Språk?
Det är min första skola i Sverige och det var ett bra val för mig. Jag utvecklas mycket här och har lärt mig både engelska och svenska. Jag är bekväm och glad i skolan och har fått bättre självförtroende.

Vad tycker du bäst om med dina studier?
Att lära mig svenska, eftersom det är ett viktigt ämne för att komma vidare på gymnasiet. Det är också viktigt för mig att kunna kommunicera med andra människor. Jag tycker om svenska språket, det är ganska lätt att lära sig det!

Berätta om något lärorikt du gjort på utbildningen!
Jag har fått prova på och lära mig helt nya saker som simning, paddling och skridskoåkning.

Vad har du lärt dig inför framtiden?
Mycke! Jag känner mig redo för att studera vidare på ett nationellt program. Både för att jag lär mig svenska, men också för att vi får göra många presentationer och redovisningar.

Säg tre bra saker med Upplands-Brogymnasiet!
Det är tryggt, lärarna är hjälpsamma och jag känner mig bekväm här.

Vad skulle du vilja bli i framtiden?
Flygtekniker eller pilot eftersom jag tycker om att resa.

Programinriktat val

Programinriktat val är en sökbar utbildning för dig som ännu inte har full behörighet till ett nationellt program. Programinriktat val syftar till att elever ska få en utbildning som är inrikta mot ett visst nationellt program och ska så snart som möjligt kunna antas till det nationella programmet. På UBG erbjuder vi dig ett programinriktat val mot barn- och fritidsprogrammet. Du är behörig om du har; godkänt i svenska eller svenska som andraspråk, matematik och engelska samt minst tre andra ämnen eller svenska eller svenska som andraspråk, matematik eller engelska och minst fyra andra ämnen.

Söker du mer information om de olika introduktionsprogrammen? På Skolverket kan du läsa mer.

Kontakta arbetslagledaren

Har du frågor om utbildningen? Kontakta då vår arbetslagsledare.

Arbetslagledare Lotta Kolm

Gillar du utmaningar, att experimentera och att lösa problem? Vill du utveckla din förmåga till analytiskt tänkande och logiska resonemang? Då kan naturvetenskapsprogrammet på Upplands-Brogymnasiet, UBG, vara något för dig!

Maxa meritpoängen

Naturvetenskapsprogrammet på UBG är en modern naturvetenskaplig utbildning där kunniga lärare hjälper dig att nå dina mål. Du har goda möjligheter att maximera antalet meritpoäng och får en bred behörighet för högskolestudier.

För att säkerställa utbildningens kvalitet och visa hur naturvetenskap tillämpas i verkligheten har vi nära kontakt med högskolor, universitet och näringsliv. Som elev kan du delta i forskarskolor och tillsammans gör vi studiebesök och lyssnar på intressanta föreläsningar.

Experiment i moderna labb

Undervisningen på programmet är varierad och bedrivs omväxlande med genomgångar, grupparbeten och individuellt arbete. I fysik, kemi och biologi gör du olika experiment och laborationer i våra välutrustade labbsalar. Du får även ställa upp hypoteser och dra slutsatser av dina resultat – bra förberedelser inför kommande högskolestudier.

Inriktning naturvetenskap

Undervisningen på programmet är varierad och bedrivs omväxlande med genomgångar, grupparbeten och individuellt arbete. I fysik, kemi och biologi gör du olika experiment och laborationer i våra välutrustade labbsalar. Du får även ställa upp hypoteser och dra slutsatser av dina resultat – bra förberedelser inför kommande högskolestudier.

Kontakta arbetslagledaren

Har du frågor om naturvetenskapsprogrammet? Kontakta då vår arbetslagledare.

Arbetslagledare Mats Valger

Poängplan

Naturvetenskapsprogrammet är ett högskoleförberedande program. Här kan du läsa vilka kurser som ingår i programmet.

Naturvetenskapsprogrammet åk 1, inriktning naturvetenskap

Kurser

Poäng

Biologi 1

100

Engelska 5

100

Fysik 1a

50

Idrott och hälsa 1

50

Kemi 1

100

Matematik 1c

100

Matematik 2c

100

Moderna språk 1 / 3

100

Samhällskunskap 1b

100

Svenska

100


Totalt: 900

Naturvetenskapsprogrammet åk 2, inriktning naturvetenskap

Kurser

Poäng

Biologi 2

50

Engelska 6

100

Fysik 1a

100

Idrott och hälsa 1

50

Individuellt val

100

Kemi 2

100

Matematik 3c

100

Matematik 4

100

Svenska 2

100


Totalt: 800

Naturvetenskapsprogrammet åk 3, inriktning naturvetenskap

Kurser

Poäng

Biologi 2

50

Fysik 2

100

Gymnasiearbete

100

Historia 1b

100

Individuellt val

100

Matematik 5 / Matematik specialisering

100

Naturvetenskaplig specialisering

100

Religionskunskap 1

50

Svenska 3

100


Totalt: 800

Träffa Rozin och Ibrahim - elever på Naturkunskapsprogrammet

Porträtt tjej och kille i ett bibliotek

Hej Rozin Dler Sarhan och Ibrahim Rafeq,

Varför sökte ni till Upplands-Brogymnasiet?

Rozin: För att det ligger nära där mig och för att Naturprogrammet finns på skolan.

Ibrahim: Jag sökte till UBG för att mina syskon har gått här och för att lärarna är erfarna.

Vad är det bästa med ert program?

Rozin: Att man får en bättre förståelse för hur saker fungerar och hänger ihop.

Ibrahim: Att man har många valmöjligheter till universitetsstudier efter studenten.

Vad tycker ni att ni har lärt er inför framtiden?

Rozin: Att söka information på nätet och snabbt hitta det jag letar efter.

Ibrahim: Jag har lärt mig att planera min tid!

Säg tre bra saker med Upplands-Brogymnasiet!

Rozin: Det ligger nära, det är väldigt bra lärare och en trevlig atmosfär.

Ibrahim: Kunniga lärare, bra avstånd från där jag bor och jag har fått bra kompisar.

Brinner du för samhällsfrågor? Vill du vara med och granska, påverka, förändra och styra? Då är samhällsvetenskapsprogrammet på Upplands-Brogymnasiet, UBG, något för dig. Utbildningen är högskoleförberedande och här ges du goda möjligheter att maximera antalet meritpoäng.

Vår nästa statsminister?

Engagerade och kunniga lärare hjälper dig att nå just dina mål. Samhällsvetenskapsprogrammet passar exempelvis dig som vill utbilda dig till polis, journalist, socionom, samhällsvetare, lärare, jurist, informatör, kurator eller drömmer om att bli statsminister...

Du får träna dig i kommunikation, men också att utveckla ett kritiskt tänkande. Är du språkintresserad har du möjlighet att utveckla dina språkkunskaper genom att välja extra kurser inom moderna språk. Intressanta studiebesök, föreläsningar med externa gäster och ämnesövergripande projekt gör utbildningen aktuell och förbereder dig för högskolestudier.

Inriktning beteendevetenskap

Inriktningen beteendevetenskap riktar sig till dig som är intresserad av människor och det mänskliga beteendet. Här får du utveckla en fördjupad kunskap och förståelse kring människor som individer och gruppmedlemmar.

Vi samarbetar ofta och gärna med organisationer och arbetsliv – kunskaperna blir djupare och studierna roligare när teori och verklighet möts. Vi har ett utbyte med sociologiska institutionen vid Stockholms universitet, träffar både poliser och advokater samt besöker de religiösa samfund som finns i vår närhet. Vill du arbeta aktivt och undersökande kommer du att trivas här.

Inriktning samhällsvetenskap – glokal profil

Inriktningen samhällsvetenskap – glokal profil passar dig som vill ha en allmänbildande utbildning med fokus på dagens och morgondagens samhällsfrågor. Vi arbetar med ett internationellt perspektiv och har kontakter med andra länder, till exempel med Walther-Eucken Gymnasium i Freiburg, Tyskland.

I utbildningen ingår också FN- och riksdagsrollspel. Du får fördjupa dig i verkligheten genom många studiebesök och genom att möta föreläsare med expertkunskaper. Du arbetar ofta i projekt där flera ämnen ingår, ett bra sätt att utveckla din förmåga att uttrycka dig i tal och skrift.

Kontakta arbetslagledaren

Har du frågor om samhällsvetenskapsprogrammet? Kontakta då vår arbetslagledare.

Arbetslagledare Ann Arvedahl

Poängplan

Samhällsvetenskapsprogrammet är ett högskoleförberedande program. Här kan du läsa vilka kurser som ingår i programmets olika inriktningar.

Samhällsvetenskapsprogrammet åk 1, inriktning Beteendevetenskap

Kurser

Poäng

Engelska 5

100

Historia 1b

100

Idrott och hälsa 1

50

Matematik 1b

100

Moderna språk 1 / 3

100

Naturkunskap 1b

100

Psykologi 1

50

Samhällskunskap 1b

100

Svenska 1

100


Totalt: 800


Samhällsvetenskapsprogrammet åk 2, inriktning Beteendevetenskap

Kurser

Poäng

Engelska 6

100

Historia 2a

100

Idrott och hälsa 1

50

Individuellt val

100

Matematik 2b

100

Moderna språk 1 / 2 / 4

100

Psykologi 2a

50

Psykologi 2b

50

Samhällskunskap 2

100

Svenska 2

100


Totalt: 850


Samhällsvetenskapsprogrammet åk 3, inriktning Beteendevetenskap

Kurser

Poäng

Filosofi 1

50

Gymnasiearbete

100

Humanistisk specialisering Kriminologi

100

Individuellt val

100

Kommunikation

100

Ledarskap och organisation

100

Religionskunskap 1

50

Religionskunskap 2

50

Sociologi

100

Svenska 3

100


Totalt: 850

Samhällsvetenskapsprogrammet åk 1, inriktning Samhällsvetenskap

Kurser

Poäng

Engelska 5

100

Historia 1b

100

Idrott och hälsa 1

50

Matematik 1b

100

Moderna språk 1 / 3

100

Naturkunskap 1b

100

Psykologi 1

50

Samhällskunskap 1b

100

Svenska 1

100


Totalt: 800

 

Samhällsvetenskapsprogrammet åk 2, inriktning Samhällsvetenskap

Kurser

Poäng

Engelska 6

100

Geografi 1

100

Historia 2a

100

Idrott och hälsa 1

50

Individuellt val

100

Matematik 2b

100

Moderna språk 1 / 2 / 4

100

Samhällskunskap 2

100

Svenska 2

100


Totalt: 850

 

Samhällsvetenskapsprogrammet åk 3, inriktning Samhällsvetenskap

Kurser

Poäng

Filosofi 1

50

Gymnasiearbete

100

Individuellt val

100

Internationella relationer

100

Textkommunikation

100

Medieproduktion 1

100

Religionskunskap 1

50

Religionskunskap 2

50

Samhällskunskap 3

100

Svenska 3

100


Totalt:850

Träffa Hasty - elev på Samhällsvetenskapsprogrammet

Porträtt glad tjej i bibliotek

Hej Hasty Hawzhen Faraedon,

Varför sökte du till Upplands-Brogymnasiet?
En jag känner rekommenderade skolan, men jag ville ändå gå en prova-på-dag innan jag bestämde mig. Det som var viktigt var skolmiljön och att det fanns kompetenta och förstående lärare. Efter att jag testat en dag kändes det helt rätt!

Vad är det bästa med ditt program?
Att man hela tiden utvecklas i sitt skrivande eller genom redovisningar. Elevernas synpunkter tas även tillvara av lärarna, vilket jag tycker är extremt viktigt.

Vad har du lärt dig inför framtiden?
Jag har utvecklats enormt inom retorik, lärt mig skriva rapporter och vet vikten av källhänsvisning.

Säg tre bra saker med Upplands-Brogymnasiet!
Kompetenta och tillmötesgående lärare, en bibliotekarie som brinner för sitt arbete och gott om platser i skolan där kan sitta och studera.

Söker du ett gymnasieprogram med bredd som ger stor valfrihet till vidare högskolestudier? Tycker du om att lösa problem? Gillar du datorer och teknik? I så fall är teknikprogrammet på Upplands-Brogymnasiet, UBG, något för dig.

Bred bas för vidare studier

Teknikprogrammet ger dig en bred bas inför vidare studier inom tekniska, men också naturvetenskapliga högskoleutbildningar. Viktiga gemensamma ämnen på teknikprogrammet är matematik, fysik och kemi, som ger dig grundläggande kunskaper inför vidare studier inom teknikområdet. Om du väljer att fördjupa dig i dessa ämnen kommer du även att kunna söka de mest behörighetskrävande högskoleutbildningarna.

På teknikprogrammet får du lära dig hur tekniska lösningar utvecklas från idé till färdig produkt. Du får arbeta verklighetsanknutet och ämnesövergripande med arbetsformer som är anpassade till framtidens krav i företag och på högskolor. Teknikprogrammet omfattar allt från design med bild, ljud och form till företagande och entreprenörskap. Framförallt handlar det om problemlösningsförmåga och att skapa produkter som ger nöjda kunder och lönsamma företag.

UBG erbjuder inriktningarna design och produktutveckling samt informations- och medieteknik.

Inriktning design och produktutveckling

Inriktningen ger dig möjlighet att fokusera studierna mot olika tekniska områden. Här får du läsa kurser i teknik, design, konstruktion, CAD, samt utveckla kunskaper inom entreprenörskap och företagande. Allt för att tillgodose de behov som till exempel en framtida konstruktör, arkitekt eller designer kan behöva.

Teknikprogrammet med inriktning design och produktutveckling passar också dig som vill arbeta med att konstruera produkter i praktiken och i 3-dimensionell datormiljö. Du kommer att få jobba med professionella program för konstruktörer som AutoCad och Inventor 2010. Vi kommer att integrera 3D-cadritning med konkreta 3D-modeller, ett modernt och attraktivt sätt att se hela produktutvecklingskedjan från idéskiss till färdig produkt.

Inriktning informations- och medieteknik

I inriktningen Informations- och medieteknik får du lära dig om datorer och nätverk i vår moderna, välutrustade datormiljö. Du kommer att jobba med verklighetsnära projekt och skapa både webbapplikationer och mobilappar. Med moderna programvaror får du lära dig att arbeta med ljud, bild och video digitalt.

Exempel på de marknadsledande mjukvaror som vi använder är Adobes CS5 programsvit med Photoshop, Illustrator, Indesign och After Effect. Programmeringsspråk vi jobbar med är C#, Python och PHP samt skriptspråket JavaScript.

Tillsammans med andra elever och med handledning av kunniga lärare, får du som valt inriktningen Informations- och medieteknik planera och genomföra större arbeten i projektgrupp som ni sedan kan visa upp i er egen portfolio.

Se film om teknikprogrammen på UBG från vårt livesända öppet hus.

Kontakta arbetslagledaren

Har du frågor om teknikprogrammet? Kontakta då vår arbetslagledare.

Arbetslagledare Annelie Almstedt

Poängplan

Teknikprogrammet är ett högskoleförberedande program. Här kan du läsa vilka kurser som ingår i programmets olika inriktningar.

Teknikprogrammet åk 1, inriktning informations- och medieteknik

Kurser

Poäng

Digitalt skapande 1

100

Engelska 5

100

Fysik 1a

50

Idrott och hälsa 1

50

Matematik 1c

100

Matematik 2c

100

Samhällskunskap 1b

100

Svenska 1

100

Teknik 1

150


Totalt: 850


Teknikprogrammet åk 2, inriktning informations- och medieteknik

Kurser

Poäng

Bild och form 1a1

50

Cad 1

50

Engelska 6

100

Fysik 1a

100

Idrott och hälsa 1

50

Individuellt val

100

Kemi 1

100

Matematik 3c

100

Matematik 4 / Cad 2 + Cad 3

100

Svenska 2

100

Webbutveckling 1

100


Totalt:950


Teknikprogrammet åk 3, inriktning informations- och medieteknik

Kurser

Poäng

Dator- och nätverksteknik

100

Fysik 2 / Webbserverprogrammering 1

100

Gymnasiearbete

100

Historia 1a1

50

Individuellt val

100

Programmering 1

100

Religionskunskap 1

50

Svenska 3

100


Plats: 700

Teknikprogrammet åk 1, inriktning design och produktutveckling

Kurser

Poäng

Engelska 5

100

Fysik 1a

50

Idrott och hälsa 1

50

Matematik 1c

100

Matematik 2c

100

Samhällskunskap

100

Svenska 1

100

Teknik 1

150


Totalt: 850

 

Teknikprogrammet åk 2, inriktning design och produktutveckling

Kurser

Poäng

Bild och form 1a1

50

Cad 1

50

Engelska 6

100

Fysik 1a

100

Idrott och hälsa 1

50

Individuellt val

100

Kemi 1

100

Matematik 3c

100

Matematik 4 / Cad 2 + Cad 3

100

Svenska 2

100

Webbutveckling 1

100


Totalt: 950

 

Teknikprogrammet åk 3, inriktning design och produktutveckling

Kurser

Poäng

Design 1

100

Fysik 2 / Webbserverprogrammering 1

100

Gymnasiearbete

100

Historia 1a1

50

Individuellt val

100

Konstruktion 1

100

Religionskunskap 1

50

Svenska 3

100


Totalt: 700

Träffa Ellen och Saga - elever på Teknikprogrammet

Porträtt tjejer i ett bibliotek

Hej Ellen Simonsson och Saga Lannefeldt,

Varför sökte ni till till Upplands-Brogymnasiet?

Ellen: Min syster gick på skolan och rekommenderade den.

Saga: För att det finns ett stort utbud av olika program och inriktningar.

Vad är det bästa med ert program?

Ellen: Att vi får en bra grund med roliga, kreativa och praktiska ämnen.

Saga: Att vi har olika inriktningar som man kan välja utifrån och att vi får jobba praktiskt och lära oss genom laborationer.

Vad har du lärt dig inför framtiden?

Ellen: Massor! Nya kunskaper inom många olika ämnen, men framför allt att samarbeta och ta eget ansvar.

Saga: Innebörden av eget ansvar och hur man planerar för att få ett bra resultat.

Säg tre bra saker om Upplands-Brogymnasiet

Ellen: Kunniga lärare, härlig gemenskap och roliga skolaktiviteter.

Saga: Trevlig skolmiljö, bra arbetsro och härliga klasskompisar.