Uppdaterad 30 mars 2023
Skriv ut

Personligt ombud

Personligt ombud är till för dig som är över 18 år och har en psykisk funktionsvariation. Att ha ett personligt ombud är kostnadsfritt. Ombudet kan hjälpa dig med de kontakter du har inom din rehabilitering.

Stöd av personligt ombud

Ett personligt ombud hjälper dig att få dina behov av vård, stöd och service tillgodosedda. Ombudet är ett personligt stöd i att bygga upp det kontaktnät du kan behöva i samhället, till exempel kontakt med kommunen, myndigheter samt hälso- och sjukvården.

Ett personligt ombud kan hjälpa dig med:

  • De problem som du själv upplever dig behöva stöd för.
  • Att utifrån dina egna prioriteringar samordna de insatser du behöver. Och på så sätt få den vård, service och stödinsatser som du har rätt till.

Målsättningen för det personliga ombudet är att bidra till att du får den bästa tänkbara livssituation för dig utifrån dina egna behov och önskningar.

Ett personligt ombud arbetar helt fristående från myndigheter och på uppdrag av dig. Samarbete och kontakter med myndigheter sker endast med ditt medgivande. Kontakten med ombudet bygger helt på frivillighet och inget särskilt beslut om insats behövs.

Personligt ombud genom organisationen Parasoll

I Upplands-Bro kommun hittar du det personliga ombudet i en organisation som heter Parasoll. Det är en brukardriven och icke vinstdriven organisation som bedriver personlig ombudsverksamhet på uppdrag av sju kommuner i Stockholms län.

Personligt ombud Eva Lundell

Härnevi skolväg 8A, Bro

Är du nöjd med informationen på sidan?