Uppdaterad 11 januari 2024
Skriv ut

Garage eller carport

Ska du bygga ett garage eller en carport? Här hittar du information om vad du behöver tänka på.

Det krävs bygglov eller en anmälan för att uppföra ett garage eller en carport. Är du osäker, kontakta gärna bygglovsenheten.

Bygglovsenheten

08-581 690 00 Stängt

Behövs bygglov?

Garage är undantagna från bygglov om:

  • ditt garage eller din carport ryms inom reglerna för attefallshus (30 kvm) eller attefallstillbyggnad (15 kvm) och tillbyggnaden görs på befintligt en- eller tvåbostadhus
  • du bor i ett område som ligger utanför detaljplan och sammanhållen bebyggelse
  • ditt garage är en komplementsbyggnad som inte ligger invid sjö, hav eller andra strandskyddade vattendrag

Om garagebrunnar

Risken för att olja och andra vätskor från fordonet ska nå golvbrunnen är större än nyttan med att ha en golvbrunn, till exempel för avrinning av tvättvatten och snö från bilen. Smutsigt vatten från garaget ska inte heller gå ut i avloppsnätet då det kan innehålla ämnen som det kommunala reningsverket inte kan ta hand om.

Byte av garageport

Att byta ut en garageport till en vägg med ett fönster eller bygga en vägg på en carport är så kallade fasadändringar. Då behövs bygglov, men ingen certifierad kontrollansvarig.

Fler tips om garage- och carportbyggen

  • placera ditt garage eller carport minst sex meter från gatan om du vill kunna parkera bilen på infarten.
  • tänk på att det är viktigt att garaget är ventilerat.
  • varje garage måste uppfylla de brandtekniska krav som ställs av Boverket.

Är du nöjd med informationen på sidan?