Uppdaterad 26 september 2022
Skriv ut

Vår filosofi

Kommunen är en komplex organisation med olika ansvarområden och verksamheter. Det som förenar oss alla är vår gemensamma organisationsfilosofi, och vår syn på ledarskapet. Vad det innebär för dig som funderar på att jobba hos oss, eller redan är anställd, kan du läsa om här.

Sidinnehåll

Organisationsfilosofi

Vår organisationsfilosofi, som vi kallar HEP, bygger på tre ledord: helhetssyn, engagemang och professionalitet.

HEP är vägledande i vårt dagliga arbete, oavsett var i organisationen vi arbetar. HEP är ett gemensamt förhållningssätt i våra kontakter med medborgare, brukare och kunder men även i kontakterna med varandra, inom kommunen.

Vår helhetssyn gör att vi är inriktade på att hitta möjligheter till samverkan mellan kommunens alla delar, för att effektivisera det arbete vi utför för de som bor, vistas och verkar i kommunen. Vi ser möjligheter och är lösningsinriktade.

Vi har också ett fokus på kollegor och våra gemensamma möjligheter till lärande i arbetet.

Vår organisation genomsyras av engagemang. Vi är intresserade, nyfikna och aktiva i vår vilja att utveckla våra yrkesroller och sprida kunnande till andra.

Vi vill göra ett så bra arbete som möjligt för de vi är till för, men också för våra kollegor.

För oss handlar engagemang om målmedvetenhet och kreativ problemlösning. Att våga ta initiativ och beslut men även att be om hjälp.

Våra professionella och kollegiala möten vilar på samma grund: professionell kunskap och respektfullt bemötande. Vi är flexibla med en god lyhördhet för olika människors behov i olika situationer.

Vår strävan är att i förhållande till våra uppdrag göra varandra bättre och samtidigt fokusera service och nytta för dem vi finns till för. Vi säkrar vår professionalitet genom kontinuerlig uppföljning och reflektion.

Ledarskapsfilosofi

För att stötta chefer och ledare i kommunen finns en ledarfilosofi som utger grunden för den kultur som de ska uppmuntra och försvara. Den består av fyra huvudbudskap: laget framför jaget, ut med språket, var modig och få det gjort.

Vi ska komma ihåg att det är Upplands-Bros framgång vi jobbar för, tillsammans. Vi hjälps åt. Det får aldrig kännas fel att be om hjälp och det ska vara en självklarhet att hjälpa. Alla är viktiga, alla vill höra att de är viktiga. Och glöm inte bort att fira framgångar, stora som små. Tillsammans.

Att tiga är inte guld, tvärtom. Det bästa sättet att undvika oklarheter, missförstånd och ineffektivitet är att kommunicera. Gärna genom att prata. Dela sakfrågor, tankar och känslor. Visa intresse och våga ändra ståndpunkt. Bekräfta inte problem, hitta lösningar. Och försöka att alltid vara enkel och tydlig.

Du ska bygga ett modigt lag. Det gör du bäst genom att själv vara modig. Visa dina medarbetare att du tror på dem, se och bekräfta dem. Var själv synlig och närvarande, men våga också be om hjälp när det behövs. Lär känna dig själv och reflektera kring ditt ledarskap.

Det är bara det vi faktiskt genomför som gör nytta, inte det vi planerar eller tänker. Ha det i fokus så undviker vi långbänkar. Allt behöver inte vara perfekt. "Better done than perfect", finns det de som säger. En bra start är att alltid förklara uppdrag och mål tydligt, på ett sätt som gör det meningsfullt för dina medarbetare.

Är du nöjd med informationen på sidan?