Uppdaterad 30 maj 2024
Skriv ut

Broskolan

Broskolan är en högstadieskola med årskurs 7–9 ”mitt i byn” i centrala Bro. Här går ungefär 335 elever, varav två tredjedelar bor i skolans närhet och övriga kommer med buss från mindre samhällen lite längre bort.

Foto på Broskolan

Inspirerande lärmiljö

De cirka 40 lärare och pedagoger som arbetar på skolan jobbar dagligen för att ge eleverna en inspirerande lärmiljö. Vår vision är att skapa en trygg studiemiljö och bedriva undervisning av hög kvalitet. Med andra ord, en skola där eleverna kan uppnå goda studieresultat till grund för fortsatta studier.

Hållbar skola

Samtliga elever har en egen mentor på skolan. Vi erbjuder även styrd rastverksamhet, där eleverna väljer om de vill delta eller inte. De har även möjlighet att påverka rastaktiviterterna.

Lego-robotar och elevråd

För att förstärka elevers inlärning och deras förmåga till att sätta kunskaper i ett sammanhang är undervisningen uppbyggd kring tre huvudspår.

IT –alla elever har en egen bärbar dator och i teknikundervisningen används Lego-robotar för att lära eleverna programmering.

Språk – vi använder oss av språkutvecklande undervisning för att elever ska vidareutveckla sina språkkunskaper. Vi undervisar i franska, tyska och spanska.

Samhälle – vi vill ge eleverna verktyg för att kunna möta samhället och bli goda samhällsmedborgare. Detta innebär att eleverna bland annat får själva uppleva direkt och indirekt demokrati med och via elevråd. Ett exempel är elevrådet och dess betydelse för inflytande och förändring.

Stödfunktioner

Viktiga stödfunktioner för elever och vårdnadshavare är elevhälsan, studievägledaren och fritidsgården.

Maten på Broskolan

I Upplands-Bro finns en gemensam matsedel för de kommunala grundskolorna. Matsedeln är säsongsanpassad, miljömässigt hållbar och varierad med inslag från olika delar av världen. På menyn har vi både svensk husmanskost och elevernas “favoriträtter”.

Terminer och lovdagar

Här kan du se läsårstider och gemensamma lovdagar för de kommunala grundskolorna i Upplands-Bro kommun.

Sök eller byt till Broskolan

Vill du att ditt barn ska gå i Broskolan?

Kontakta oss

Biträdande rektor Radia Örtenblad

Kontaktuppgifter till lärare hittar du i Vklass. Du kan också kontakta lärare på skolan via expeditionen.

Vklass

Du som har ett barn på Brokolan sjukanmäler ditt barn och skickar enklast meddelanden till oss i lärplattformen Vklass. Du kan också ringa oss.

Sjukanmälan och kontakt via Vklass
Logga in i Vklass
Sjukanmälan via telefon

Hitta till oss

Blomstervägen 4, 197 31 Bro

Är du nöjd med informationen på sidan?