Uppdaterad 20 oktober 2022
Skriv ut

Parkeringsregler och felparkering

I trafikförordningen finns generella regler för hur man får stanna och parkera. Reglerna visa inte med vägmärken utan du måste kunna dem ändå. Om det finns lokala trafikföreskrifter märks de ut med vägmärken.

Parkeringsregler

I Transportstyrelsens broschyr Stanna och parkera finns de viktigaste generella reglerna för hur man får stanna och parkera.

Felparkering

Om du parkerar fel på allmän mark kan du få en parkeringsanmärkning.

Det är företaget QSG Bevakning som övervakar att parkeringsreglerna på allmänna gator och vägar följs.

QSG Bevakning

Parkerar du fel på en privat mark kan du i stället få en kontrollavgift. En kontrollavgift överklagar du hos det företag som övervakar platsen.

Betala felparkeringsavgift

Det är fordonets ägare som ska betala felparkeringsavgiften.

Avgiften betalas till Transportstyrelsen på Bankgiro 5051-6905.
Ange det OCR-/ärendenummer som står på parkeringsanmärkningen.

Överklaga parkeringsanmärkning

Om du vill överklaga din parkeringsanmärkning ska du göra det skriftligen hos polismyndigheten. Förklara varför du anser att parkeringsanmärkningen är felaktig. Ange det ärendenumret som finns på anmärkningen samt bilens registreringsnummer.

Betala alltid din parkeringsanmärkning även om du tänker överklaga. Du får tillbaka avgiften om du får rätt i din överklagan.

Är du nöjd med informationen på sidan?