Uppdaterad 26 oktober 2022
Skriv ut

Så fungerar kommunen

Det är kommunen som ser till att dina sopor blir hämtade. Att vi har bra förskolor och skolor till barnen och att gamla eller sjuka får hjälp och stöd när de behöver. Kommunen sköter om skogen, parker och vägar, cykelbanor, lekplatser och mycket annat. På Sveriges kommuners och regioners webbplats hittar du mer information om vad en kommun måste erbjuda och vad som är frivilligt.

Så styrs Upplands-Bro kommun

Kommunen styrs av politiker som väljs direkt av invånarna vart fjärde år. Du som bor i kommunen har alltså stora möjligheter att påverka och kontrollera hur vi utför våra uppdrag. När politikerna har fattat beslut om vad som ska göras, så utför tjänstepersonerna, alltså alla som jobbar i kommunen, uppgifterna. Den politiska ledningen i Upplands-Bro kommun är kommunfullmäktige och kommunstyrelsen.

I Upplands-Bro kommun är det alliansstyre mellan Moderaterna, Krisdemokraterna, Liberalerna och Centerpartiet. De fyra borgerliga partierna kommer att styra under mandatperioden 2022-2026.

Nämnder

Kommunens verksamhet delas in i olika områden, hos oss kallar vi det för kontor. Varje kontor har en politisk nämnd som ansvarar för den löpande verksamheten där politikerna fattar beslut som påverkar just det kontoret. Det är kommunfullmäktige som väljer vilka politiker som ska sitta i nämnderna. De flesta är deltidspolitiker som sköter sitt uppdrag på fritiden.

Det kommunala självstyret

Kommunen bestämmer själv hur resurser ska fördelas och hur arbetsuppgifterna ska hanteras. Detta kallas kommunalt självstyre. Arbetet leds av kommundirektören, som är högsta chefen. Kommunen har rätt att ta ut skatt från kommuninvånarna för att finansiera sin verksamhet. Kommunalskatten står för en stor andel av kommunens inkomst.

Lagar som styr

Vårt arbete styrs av kommunallagen, förvaltningslagen och lagen om offentlighet och sekretess. Det finns också lagar för olika verksamhetsområden, som till exempel skollagen, socialtjänstlagen och hälso- och sjukvårdslagen.

Läs mer om de lagar som styr kommunens arbete på Riksdagens webbplats.

Är du nöjd med informationen på sidan?