Uppdaterad 13 maj 2024
Skriv ut

Avlösarservice i hemmet

Avlösarservice är en insats som syftar till att ge avlastning i hemmet. Om du är anhörig eller närstående till någon med funktionsnedsättning och är i behov av avlastning har du möjlighet att ansöka om avlösarservice.

Vad är avlösarservice?

Avlösarservice innebär att en person kommer hem till dig och tar tillfälligt ansvar för omvårdnaden av din anhörige, så att du får möjlighet att vila eller delta i egna aktiviteter. Avlösarservice går att få alla dagar i veckan och tider på dygnet och kostar ingenting.

Så ansöker du om avlösarservice

Du kan ansöka om avlösarservice direkt via kommunens e-tjänst via länken nedan.

När din ansökan har kommit in till oss ringer vi upp och stämmer av hur ditt behov ser ut.

Välj utförare av avlösarservice

Upplands-Bro kommun har ett valfrihetssystem (LOV) för avlösarservice. Det betyder att du som beviljas insatsen själv får välja utförare.

Idag finns två valbara utförare av tjänsten:

Destiny’s Care AB och Kommunens egna ledsagare.

Är du nöjd med informationen på sidan?