Uppdaterad 07 mars 2024
Skriv ut

Skyddsrum

Myndigheten för Samhällsskydd och beredskap (MSB) har uppdraget att se till att antalet skyddsrum vårdas och bevaras. I Upplands-Bro finns ett femtiotal skyddsrum lokaloseratde i tätbebyggt område.

Skyddsrum i kommunen

Det finns drygt 65 000 skyddsrum i Sverige och dessa finns utspridda i olika byggnader. I fredstid används dessa av respektive fastighetsägare som helt vanliga lokaler.

Fastighetsägaren har underhållsansvar för skyddsrummet.

På MSB:s skyddsrumskarta kan du hitta ditt närmaste skyddsrum.

Är du nöjd med informationen på sidan?