Uppdaterad 25 augusti 2022
Skriv ut

Ådö område B, Ådö skog med flera

Karta över Ådö skog

VA-utbyggnad till område B omfattar Ådö Skog, Lilla Lugnet, Stora Lunget samt Ekbacken.

Detta området består av ett 50-tal fastigheter där många fastigheter är mellan 6 000 - 11 000 kvm stora, med varierande bebyggelse. Det finns allt från sommarstugor av enklare karaktär till fullstora villor med året-runt-standard här. Det finns även ett fåtal fastigheter som är obebyggda.

VA-utbyggnad Ådö skog med flera

Projektflöde från beslut till anslutning, med rosa markering på utförande

April 2022

Arbete pågår, se kartan längre ned på sidan.

VA är nerlagd innebär att ledningar ligger under mark men vissa elanslutningar och provtagningar kvarstår. Även återställning av vägar kvarstår.

December 2021

Projektets framfart går inte så fort som man hade hoppas, på grund av mycket berg och trafik.

En positiv nyhet är att vi har förbättrat vägarna längs de småvägar som vi grävt och sprängt på.

Nu när vi närmar oss årskiftet har vi utfört mer än 50% av projektet och sakta men säkert närmar vi oss slutmålet.

Oktober 2021

Arbetet med utbyggnaden av kommunalt VA pågår. Nu kan ni se den uppskattade tidsplanen för utbyggnaden. Tidsplanen gäller förutsatt att inga större hinder uppstår.

April 2021

Kommunen har skrivit avtal med en entreprenör som räknar på VA- arbetet för Ådö Skog. På Ådövägen väntar vi på det sista svaren från den geologiska undersökningen.

Januari 2021

Ny projektledare

Från och med 11 januari tar Michael Weldai över som projektledare för utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp inom Ådö Skogsområdet.

Vill du komma i kontakt med någon gällande projektet kontaktar du VA-avdelningen via kontaktcenter på telefon 08-581 690 00 eller via e-post: kommun@upplands-bro.se

Mer information

Är du nöjd med informationen på sidan?