Uppdaterad 12 oktober 2022
Skriv ut

Ekonomi och försörjnings­stöd

Har du svårt att få pengarna att räcka till? Har du skulder som du har svårt att klara av? Då kan du få ekonomisk rådgivning och hjälp att ansöka om skuldsanering. Om du har svårt att försörja dig kan du ansöka om ekonomiskt bistånd. Vilken hjälp du kan få beror på din och din familjs inkomster.

Ekonomiskt bistånd kallades tidigare socialbidrag och finns för att hjälpa personer och familjer med låga inkomster att täcka de grundläggande behoven, så som hyra, mat och el. När du ansökt görs en individuell kontroll och du får besked om du är berättigad till ekonomiskt bistånd eller inte.

Vem kan få ekonomiskt bistånd

Ekonomiskt bistånd ges enbart till dem som verkligen är i behov av det. Det innebär att du måste kunna visa att du har gjort allt du kan för att försörja dig och din familj. För att få ekonomiskt bistånd måste du först ha använt de tillgångar du har.

Ansök om ekonomiskt bistånd

Du ansöker om ekonomiskt bistånd via vår e-tjänst.

Så här går ansökan till

Ansökan om försörjningsstöd, ekonomiskt bistånd görs digitalt direkt från denna webbsida, länken hittar du längre ner på sidan. Se filmen och läs igenom informationen innan du loggar in.

Att tänka på

Om det är första gången du söker försörjningsstöd måste du ringa mottagningsfunktionen på vuxenenheten inom två arbetsdagar efter att du skickat in din ansökan. Det är först när vi fått ditt samtal som vi börjar arbeta med din ansökan.

Tänk på att samla alla uppgifter om inkomster och utgifter som ska tas upp i din ansökan – du kan bara ansöka en gång per månad.

I samband med din e-ansökan kan du bifoga handlingar. Se nedan under rubriken "Handlingar" vilka handlingar som ska bifogas.

Så här går det till

Du loggar in med din e-legitimation och fyller i ansökan.
Det går också bra att ansöka via din mobiltelefon. Om ni är två som söker behöver båda signera ansökan innan ni skickar den till kommunen.

Du kan bara söka försörjningsstöd en gång per månad med e-ansökan. När du har skickat din ansökan för en månadsperiod stängs e-ansökan för nya ansökningar under denna månadsperiod. Ansökan för nästa månadsperiod öppnar igen den 10:e månaden innan nästa månad.

När du ansöker med e-ansökan kommer du få dina beslut direkt i e-tjänsten istället för i pappersform via posten. Kontakta din handläggare om du istället önskar få dina beslut via posten. Det är viktigt att du ser till att dina kontaktuppgifter i e-tjänsten är korrekta så att dina notiser kommer till rätt telefonnummer och e-postadress. Du kan själv uppdatera kontaktuppgifterna under "min profil" i e-tjänsten.

Logga in med e-legitimation

Både du och din make/maka/partner/sambo behöver e-legitimation när ni söker ekonomiskt bistånd tillsammans. Om du inte redan har e-legitimation kan du ordna det via din bank.

E-legitimation för dig som inte är internetbankkund

Hos Skatteverket kan du ansöka om ett id-kort om du är folkbokförd. Skatteverkets id-kort innehåller en e-legitimation från Telia som du kan använda via en kortläsare till en dator.

Dina uppgifter

Var noga med att fylla i alla fält och tänk på att du ansvarar för att uppgifterna är korrekta och sanna.

Handlingar

Nyansökan:
Ansöker du för första gången behöver du skicka in vissa handlingar. Vilka handlingar får du veta när du kontaktat mottagningen.

Återansökan:
Varje månad behöver du bifoga följande handlingar med din ansökan:
- Kontoutdrag för 1 månad tillbaka.
- Underlag som styrker betald hyra, t.ex via kontoutdrag eller kvitto.
- Underlag som styrker alla de kostnader du ansöker om, t.ex el-faktura, kvitto på medicin, kvitto på SL-kort etc.

Meddelanden

I e-tjänsten, där du ansöker om ekonomiskt bistånd, finns funktionen Meddelanden. Detta är en meddelandetjänst som du kan använda för att skicka e-post och bifoga handlingar direkt till din handläggare helt sekretesskyddat.

 • Pengar du har sparade på banken
 • Aktier
 • Bostadsrätt eller villa
 • Bil
 • Gåvor och arv

Skulder omfattas generellt inte av rätten till ekonomiskt bistånd.

Du ska vara inskriven på Arbetsförmedlingen från första arbetslösa dagen. Du ska också fullfölja kontakt och planering med Arbetsförmedlingen och vara aktivt arbetssökande. Det motsvarar heltidssysselsättning åtta timmar per dag.Om du är arbetsför kommer du att få ta kontakt med Arbetsmarknadsenheten på Upplands-Bro kommun som tar fram en planering för hur du ska komma tillbaka till arbetslivet.
Tackar du nej till ett arbete eller en arbetsmarknadsåtgärd riskerar du att få helt eller delvis avslag på din ansökan om ekonomiskt bistånd.

Om du är arbetsför kommer du att få ta kontakt med Jobbcenter på Upplands-Bro kommun som tar fram en planering för hur du ska komma tillbaka till arbetslivet.

Är du föräldraledig och i behov av ekonomiskt bistånd ska du i första hand ta ut föräldrapenning via Försäkringskassan sju dagar per vecka med full ersättning. Har du tagit ut maximal föräldrapenning (alltså 7 dagar i veckan) men ändå inte klarar din försörjning kan du ha rätt till kompletterande ekonomiskt bistånd.

Sök förskoleplats i god tid – senast fyra månader innan barnets ettårsdag – så att du kan skriva in dig på Arbetsförmedlingen när barnet har fyllt ett år. Generellt godtas det inte att man är föräldraledig efter att barnet har fyllt ett år. Förväntan är att du ställer dig till arbetsmarknadens förfogande så snart barnet har rätt till barnomsorgsplats. Om det finns skäl till att du behöver vara föräldraledig en längre tid så bedöms skälen i en utredning efter att du ansökt om ekonomiskt bistånd. 

Börja tidigt att söka arbeten. Du behöver ha en plan för hur du ska försörja dig när föräldraledigheten är slut.

Är du gift, sambo eller registrerad partner ska ni ansöka om ekonomiskt bistånd tillsammans. Era utgifter och inkomster räknas gemensamt. I första hand ska ni hjälpa varandra ekonomiskt.

Då ska du ansöka om pension. Om pensionen inte räcker för en skälig levnadsnivå kan du ansöka om bostadstillägg och äldreförsörjningsstöd. Det gör du via Pensionsmyndigheten.

Stanna inte i en våldsam relation för att du rädd att inte klara din försörjning. Du kan ha rätt till ekonomiskt bistånd tills du kan försörja dig själv.

Alla som jobbar på socialtjänsten har tystnadsplikt, så den du separerar ifrån får inte veta någonting om dig.

Prata med oss på Mottagningsenheten så kan vi hjälpa dig med både skydd och ekonomiska frågor. Du når oss via kontaktcenter. På kvällar, nätter och helger kontaktar du Socialjouren Nordväst.

Socialjouren

Medborgare i övriga nordiska länder har samma rättigheter som svenska medborgare till ekonomiskt bistånd.

Du som har uppehållstillstånd eller är EU/EES-medborgare och har eller söker arbete, och bedöms ha en verklig chans att få det, kan också ha rätt till ekonomiskt bistånd.

Om du saknar uppehållstillstånd har du inte rätt till ekonomiskt bistånd.

Vilket ekonomiskt bistånd kan jag få?

Ekonomiskt bistånd kan ges till utgifter enligt det som kallas riksnormen. I riksnormen beskrivs till exempel hur mycket pengar som behövs för utgifter som mat, kläder, fritid och hygien. Summan beror på hur många ni är som bor på samma adress och om du har en familj. Riksnormen är gemensam för alla kommuner och beslutas av regeringen.

På Socialstyrelsen kan du läsa mer om vad som ingår i riksnormen och vad det betyder.

Utöver normen kan du även få bistånd till hyra (om den är skälig), el, hemförsäkring, arbetsresor, bredbandsuppkoppling, läkarvård och fackförenings- och a-kasseavgift. Dessa kostnader ska du styrka med hyreskontrakt, räkningar eller kvitto.

Provberäkning

Du kan göra en förenklad provberäkning på Socialstyrelsens webbplats för att se om du kan få ekonomiskt bistånd. Kommunens bedömning kan vara annorlunda från resultatet av provberäkningen eftersom din handläggare tar hänsyn till fler faktorer.

Om du har ekonomiska problem kan du få ekonomisk rådgivning av kommunen. Rådgivningen är gratis och personalen har tystnadsplikt. Målet med rådgivningen är att lösa dina problem på sikt och inte bara för stunden.

Budgetrådgivning

Grunden i en fungerande ekonomi är att inkomster och utgifter går ihop, det vill säga att budgeten är i balans. Budget- och skuldrådgivaren kan hjälpa dig att göra en budget som är anpassad utifrån dina förutsättningar.
Du kan också göra en egen budget på Konsumentverkets webbplats.

Skuldrådgivning

Genom skuldrådgivning kan du få hjälp att kartlägga dina skulder. Tillsammans undersöker vi vilka möjligheter det finns att nå en långsiktig lösning på din skuldsituation.

På Kronofogdens webbplats finns det mer information för dig som har skulder.

Skuldsanering

Om du är svårt skuldsatt finns det möjlighet att bli beviljad skuldsanering av Kronofogden. Skuldsanering innebär att du under 5 år lever på existensminimum och betalar enligt en fastställd betalplan. När skuldsaneringen är genomförd är du skuldfri.

Budget- och skuldrådgivningen kan hjälpa dig att göra ansökan om skuldsanering.

 • Hjälp att göra en budget, att planera och prioritera dina utgifter.
 • Att få en överblick över din ekonomi och dina skulder.
 • Information om och hjälp med din ansökan om skuldsanering och andra lösningar.

Vi har inga uppgifter om dina skulder. När du ska komma på möte hos oss behöver du därför ta med dig uppgifter om:

 • Inkomster: lön, ersättning från Försäkringskassan, pension med mera.
 • Utgifter: hyra, utgifter för el, mobil, mediciner med mera.
 • Skulduppgifter: från Kronofogden och inkassobolag.
Tänk på att
 • Betala hyran, de löpande räkningarna och elen först.
 • Behålla din hemförsäkring och a-kassa.
 • Spara brev från Kronofogden och inkassobolag.

Kontakta oss för att boka en tid med våra rådgivare. Vi tar endast emot förbokade besökare. Budget- och skuldrådgivningen är ett samarbete mellan Upplands-Bro, Järfälla och Sollentuna.

Kontakta budget- och skuldrådgivningen

Kontakta budget- och skuldrådgivare

Ynglingavägen 5 A, plan 2, Jakobsbergs centrum

Budget- och skuldrådgivning

Öppettider vecka 29
Dag Öppet Information
Måndag 15/7
13.00 - 15.00
Onsdag 17/7
09.00 - 11.00

I Upplands-Bro kommun är målet att minska antalet personer som blir vräkta, och i stället öka möjligheten att fler får behålla sin bostad.

Råd och stöd

 Om du riskerar att bli vräkt från din bostad kan det bero på olika saker.

Kommunens arbets- försörjnings- och integrationsenhet kan ge dig råd och stöd om hur du kan lösa din situation och öka dina möjligheter att få behålla din bostad.

Hjälp med att betala hyran

Kommunen kan i vissa fall hjälpa till med att betala hyran. Lämna in en ansökan till arbets- försörjnings- och integrationsenheten så gör vi en individuell bedömning innan vi kan ge ett beslut om du kan få hjälp med hyran.

Hjälp och stöd vi risk för vräkning

Lämna in en ansökan till socialkontoret, arbets- försörjnings- och integrationsenheten. Det görs sedan en utredning och individuell bedömning innan arbets- försörjnings- och integrationsenheten beslutar om du eller ni som familj kan få stöd. Kommunen vill i så stor utsträckning som mjöligt förhindra att barnfamiljer vräks och blir hemlösa. I den individuella bedömningen har vi alltid med ett barnperspektiv. Om det finns särskilda behov kan vi föreslå att familjen får förtur. Vi föreslår då beslut om förtur till Upplands-Brohus.

Kontakta budget- och skuldrådgivare

Hjälp och stöd vid vräkning

Har du blivit vräkt kan kommunen hjälpa dig med tips och råd om hur du kan söka nytt boende. Kommunen har inga lägenheter för dig som plötsligt blivit bostadslös. Det är bostadsbolagen som äger lägenheterna och beslutar om vem som får flytta in.

I vissa situationer i livet kan du komma att behöva hjälp av en god man eller en förvaltare. De kan hjälpa dig med att betala räkningar, bevaka dina rättigheter och företräda dina intressen i kontakt med olika myndigheter. En god man är en frivillig insats som du själv ansöker om, en förvaltare utses åt dig av tingsrätten.

God man

Kan du vara med och ta viktiga beslut om ditt liv, passar en god man bäst. Den gode mannen får inte bestämma något åt dig utan att be dig om lov. Har du svårt att förklara vad du vill, kan den gode mannen istället fråga din familj eller boendepersonal om vad som vore bäst för dig.

 

 • Ta ut pengar från banken
 • Skriva avtal
 • Ansöka om hjälp från samhället.

För att din gode man ska kunna hjälpa dig, måste du samarbeta och hålla dig till vad ni har kommit överens om.

Det är frivilligt att ha en god man och du kan ändra eller avsluta uppdraget när du vill.
Gode män utses av myndigheten Överförmyndaren som Upplands-Bro och Järfälla har tillsammans.

Detta kan du få hjälp med av en god man:
 • Ta ut pengar från banken
 • Skriva avtal och ansöka om hjälp från samhället.
För att din gode man ska kunna hjälpa dig, måste du samarbeta och hålla dig till vad ni har kommit överens om. Det är frivilligt att ha en god man och du kan ändra eller avsluta uppdraget när du vill.

Gode män utses av myndigheten Överförmyndaren som Upplands-Bro och Järfälla har tillsammans.

Bli god man

Vill du göra en insats för en medmänniska som behöver lite extra stöd?

Förvaltare

Om du riskerar att ta beslut som skadar dig kan tingsrätten utse en förvaltare åt dig. Personen ska ta reda på vad som är bäst för dig genom att prata med dig eller dina närstående. Förvaltaren får bestämma saker åt dig utan att be dig om lov.

Tingsrätten är den myndighet som beslutar om du ska ha en förvaltare. Förvaltare utses av kansliet överförmyndaren som Upplands-Bro och Järfälla har tillsammans. Du kan inte tacka nej till att ha en förvaltare, men en gång per år undersöker överförmyndaren om du fortfarande behöver ha en förvaltare. Du kan även själv ansöka till tingsrätten om att avsluta insatsen tidigare.

Exempel på vad du kan göra om du har en förvaltare är att rösta i allmänna val, söka jobb, gifta dig och bestämma om din vård.

Men med en förvaltare kan du inte ingå avtal, ta ut pengar från banken eller skriva under ansökningar.

Ansök om att få en god man eller förvaltare

Du ansöker om att få en god man eller förvaltare via vår e-tjänst.

Om din socialsekreterare på ekonomiskt bistånd har beslutat att du ska få stöd av en arbetskonsulent för att komma närmare arbetsmarknaden kan du själv välja vilket företag som ska hjälpa dig.

Hur väljer jag?

Det är din socialsekreterare på ekonomiskt bistånd som beslutar om du ska få stöd av en arbetskonsulent på jobbcenter för att komma närmare arbetsmarknaden. Jobbcenter är kommunens arbetsmarknadsenhet. 

Arbetskonsulenten går igenom din situation tillsammans med dig för att ta reda på vilket typ av stöd du behöver. Därefter kan du välja vilket företag som ska ge dig det stödet. Din arbetskonsulent kommer att ge dig information om vilka företag du kan välja mellan. Du lämnar ditt önskemål om företag till din arbetskonsulent.

Hur gör jag om jag vill byta?

Du har möjlighet att byta utförare två gånger per år. Din uppsägningstid vid byte är fem dagar. Prata med arbetskonsulent på jobbcenter om du vill byta utförare.

Kontakta jobbcenter via kontaktcenter

Utförare av arbetsmarknadsinsatser

Du som bor i Upplands-Bro kommun har rätt att själv välja vilken leverantör av arbetsmarknadsinsatser du vill ha bland de utförare som kommunen har avtal med. Här kan du läsa mer om dem.

Genom att presentera dig för sina arbetsgivare genom ett stort nätverk, hjälper Akadeva dig som bor i Upplands-Bro kommun att hitta ditt drömjobb.

Akadeva erbjuder:

 • Individuell coaching
 • Vägledning i jobbsök & intervjuteknik
 • Träffa arbetsgivare
 • Träffa studie- och arbetsvägledare
 • Delta i workshops & seminarium
Kontakta oss
Fadi Barsom

Jobfind erbjuder arbetsmarknadsinsatser i form av coachning och matchning. Insatsen sker i fyra sammanhängande steg med målet att du som arbetssökande ska komma i självförsörjning.

Tjänsten coachning och matchning:

 • Rustar dig inför arbetslivet, såsom upprättande av ansökningshandlingar och intervjuträning
 • Matchar ut dig till en lämplig arbetsplats
 • Ger dig stöd med målet att du ska klara av ditt arbete och kunna behålla det över tid
 • Genomför uppföljning efter att du har kommit i självförsörjning.

Arbetet med jobbmatchning anpassas utifrån ditt individuella behov. Vid språkhinder kan insatsen exempelvis handla om en språkpraktik som ett första steg innan en anställning blir aktuell.

Som deltagare av insatsen har du tillgång till Jobfinds hälsoteam. Teamet innefattar personer med olika specialistkompetenser såsom arbetsterapeuter, socionomer, audionomer och specialpedagoger.

Kontakta oss
Amanda Nayir

KKP bemanning är ett privat företag som erbjuder arbetsmarknadsinsatser på uppdrag av Upplands-Bro kommun.

Har du fått en arbetsmarknadsinsats av Upplands-Bro kommun får du stöd av KKP bemanning att komma ut i arbete. Vår ambition är att du ska få de verktyg som du behöver för att komma ut i arbetslivet. Tillsammans med dig tar vi fram en realistisk och genomförbar plan där målet alltid är egen försörjning baserat på dina förutsättningar och önskemål.

 • Vi utgår alltid från dina möjligheter, dina behov och dina intressen för att kunna hjälpa dig att hitta ett jobb som verkligen känns rätt för dig.
 • Vårt mål är att matcha dig mot arbetsgivare som direkt eller genom praktik eller arbetsträning kan leda till en anställning.
 • Våra coacher har lång erfarenhet inom t ex arbetsledning, rekrytering och matchning, samt har ett brett kontaktnät med olika arbetsgivare.
Kontakta KPP bemanning

Miljonbemanning arbetar med jobbcoachning och matchning. Söker du jobb? Mer än hälften av våra deltagare får jobb.

Tillsammans hittar vi ett jobb för dig. Prata med din handläggare på Upplands-Bro Kommun.

Be om att bli inskriven hos Miljonbemanning.

Kontakta Miljonbemanning

Student consulting bemanning är ett privat företag som erbjuder arbetsmarknadsinsatser på uppdrag av Upplands-Bro kommun.

Hos oss får du träffa erfarna jobbmatchare som brinner för att hjälpa dig att
hitta ett nytt jobb. Vi är väldigt mån om att de aktiviteter vi erbjuder skapar ett mervärde och förbättrar dina möjligheter att få det jobb du önskar.

Vi skräddarsyr ett upplägg med hänsyn till dina behov och önskemål och erbjuder bland annat följande aktiviteter:

 • Kontinuerlig matchning mot lediga jobb i Sverige, Norge och Danmark
 • Studie- och yrkesvägledning
 • Jobbsökaraktiviteter med stöd av professionella jobbmatchare
 • Rekryteringsträffar där du ges möjlighet att möta rekryterande företag
 • Seminarier och workshops inom jobbsökning
 • Arbetsplatsförlagda aktiviteter i form av till exempel praktik
Kontakta Student consulting

Hur fungerar lagen om valfrihet - LOV?

Upplands-Bro kommun har valt att ha ett valfrihetssystem för arbetsmarknadsinsatser.

I lagen om valfrihetssystem (LOV) står det vad som ska gälla när en myndighet ska erbjuda insatser i ett valfrihetssystem.

Kommunen har godkänt alla företag som du kan välja mellan. För att företaget ska bli godkänt måste vissa krav vara uppfyllda. Det är kommunen som bestämmer vilka krav som måste uppfyllas. Kommunen har det yttersta ansvaret för att kontrollera och följa upp verksamheten. Kommunen har också ansvar för att se till att företaget följer avtalet.