Uppdaterad 06 april 2023
Skriv ut

Sjukvård och tandvård inom äldreomsorg och LSS

Inom äldreomsorgen och LSS i Uppland-Bro kommun har du rätt till stöd inom hälso- och sjukvård samt tandvård. Här läser du om vilken typ av stöd du kan få och hur du gör för att ansöka om särskilt tandvårdsstöd.

I Upplands-Bro kommun finns det sjuksköterskor, arbetsterapeuter och sjukgymnaster. De har ansvar för sjukvård, handledning inom stöd för att du ska behålla viktiga funktioner och hjälpmedelsutprovning. Behöver du läkarinsatser vänder du dig till regionen.

Ingen innehållsförteckning finns

Medicinskt ansvarig sjuksköterska

I kommunen finns en medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) som har ansvar för hälso- och sjukvård inom kommunens äldreboenden och dagverksamheter.

Den medicinskt ansvariga sjuksköterskan ansvarar för att du som vårdtagare får en trygg och säker behandling inom kommunens ansvarsområden.

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter om kommunens hälso- och sjukvård kan du kontakta medicinskt ansvarig sjuksköterska eller enhetschefen för kommunal hälso- och sjukvård. Det gör du genom att ringa till kontaktcenter.

Kontaktcenter

08-581 690 00 Stängt

Har du en funktionsnedsättning eller sjukdom som påverkar din munhälsa? Då har du möjlighet att ansöka om ekonomiskt stöd för tandvård.

Vad är nödvändig tandvård?

För att du ska bli berättigad till tandvårdsstöd måste först en bedömning av omvårdnadsbehovet göras. Kontakta kommunens biståndsbedömare eller en LSS-handläggare för mer information.

Vad är f-tandvård?

F-tandvård omfattar dig som har svårigheter att sköta din munhygien eller genomgå tandvårdsbehandling på grund av långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning.

F-tandvård omfattar även dig som på grund av en sällsynt diagnos har svårigheter att sköta din munhygien eller att genomgå tandvårdsbehandling. Lär mer via länken nedan om vilka diagnoser som omfattas.

Så går det till

  1. Du får en diagnos hos läkaren som bedömer din funktionsnedsättning.
  2. Läkaren fyller i ett särskilt intyg. Region Stockholm utfärdar ett intyg om F-tandvård efter godkänt läkarintyg.
  3. Därefter visar du upp legitimation vid besök hos tandläkare- eller tandhygienist.

Antingen intyg om F-tandvård efter godkänt läkarintyg ger rätt till bastandvård och förebyggande tandvård till hälso- och sjukvårdsavgift. Patienter som har fyllt 85 år betalar ingen avgift.

Är du nöjd med informationen på sidan?