Uppdaterad 13 februari 2024
Skriv ut

Våld i nära relationer

Blir du utsatt för hot, kränkningar, begränsningar eller fysiskt våld av din partner eller före detta partner, av släktningar eller någon annan närstående? Då kan du vända dig till socialtjänsten för att få stöd och hjälp.

Ingen innehållsförteckning finns

Inom socialtjänsten har all personal tystnadsplikt. Under kontorstid ringer du kontaktcenter och frågar efter Vuxen- och LSS-enhetens mottagning.

Övrig tid kan du vända dig till Socialjouren Nordväst. 

Socialjouren nordväst

Övriga organisationer

Du kan också vända dig till andra organisationer för stöd och hjälp. Här finns ett urval av organisationer som kan ge stöd till dig som är utsatt för våld.

Kvinnofridslinjen är en nationell stödtelefon för dig som utsatts för hot och våld. Du som är anhörig eller vän är också välkommen att ringa. Ditt samtal är gratis, syns inte på telefonräkningen och stödtelefonen är öppen dygnet runt.

Kvinnofridslinjen

Kvinnojouren Anna finns i Upplands-Bro kommun och kan hjälpa dig som är i behov av stöd och skyddat boende. Du når Kvinnojouren Anna dygnet runt. På dagtid svarar anställd personal. Kvällstid kopplas ditt samtal vidare till ideella jourkvinnor som är vana att möte dig som är i kris.

Är du nöjd med informationen på sidan?