Uppdaterad 11 januari 2024
Skriv ut

Beställ kartor

Här hittar du prisuppgifter och beställer de kartor som krävs när du ansöker om exempelvis bygg- eller marklov.

Nybyggnadskarta

Nybyggnadskartan kan du använda som underlag till den situationsplan som ska lämnas in i samband med en bygglovsansökan. Det är bygg- och miljönämnden som anger riktlinjer för när och vilken typ av nybyggnadskarta som behövs.

Det finns fyra typer av nybyggnadskarta.

Nybyggnadskarta typ A

En nybyggnadskarta typ A innehåller:

 • fastighetsgränser
 • höjder
 • befintliga byggnader
 • planinformation
 • anslutningspunkter

Kartans innehåll kontrolleras alltid och inmätningar görs vid behov av befintliga byggnader och annat som ska vara med i kartan. Den levereras digitalt i formatet dwg samt pdf.

Nybyggnadskarta typ B

En nybyggnadskarta typ B innehåller:

 • fastighetsgränser
 • befintliga byggnader
 • planinformation

Kartans innehåll kontrolleras alltid i och inmätningar görs vid behov av befintliga byggnader och andra detaljer som ska vara med i kartan. Den levereras digitalt i formatet dwg samt pdf, oftast i skala 1:500 på en A4 eller A3.

Nybyggnadskarta typ C

En nybyggnadskarta typ C innehåller:

 • fastighetsgränser
 • byggnader
 • planinformation
 • höjdkurvor

Ingen kontroll av kartans innehåll görs och fel kan därför förekomma. Den levereras digitalt
i formatet dwg samt pdf, oftast i skala 1:500 på en A4 eller A3.

Nybyggnadskarta typ D (kartutdrag)

En nybyggnadskarta typ D (kartutdrag) innehåller

 • fastighetsgränser
 • och byggnader

Ingen kontroll av kartans innehåll görs och fel kan därför förekomma.

Primärkarteutdrag

Ett primärkarteutdrag är ett utdrag från kartdatabasen. Det innehåller gränser och
fastighetsbeteckning, byggnader och övriga topografiska objekt, vägar, järnvägar, adresser
samt höjdinformation.

Innehållet i ett primärkarteutdrag kontrolleras inte och kan därför innehålla
inaktuella uppgifter. Uppdateringar av kartan varierar i olika områden. Utdraget levereras i formatet dwg.

Primärkartan kan användas för till exempel större exploateringsprojekt. Vi har detaljerade primärkartor över tätorterna Kungsängen, Brunna och Bro med omnejd. Saknas primärkarta över just ditt område kan vi erbjuda en enklare översiktskarta.

Du beställer primärkartan via vår e-tjänst.

Laserdata

Laserdata är höjddata från en laserskanning gjord från luften. Vår senaste laserdata är från 2023. Datan kan exempelvis användas för att skapa terrängmodeller eller för att skapa visualiseringar av byggnader.

Laserdata levereras som las eller xyz-fil.

Koordinatförteckningar

En koordinatförteckning är en lista med koordinater – en slags geografisk adress – för ett antal punkter, till exempel gränspunkter eller stompunkter.

En koordinatförteckning kan beställas av mätkonsulter som anlitas för större byggprojekt.

Priser och mer information

I kommunens kart- och mättaxa kan du hitta mer information om kartor. Du kan även hitta aktuell prislista för beställning av kartor.

Är du nöjd med informationen på sidan?