Uppdaterad 06 maj 2024
Skriv ut

Om LSS och att ansöka om stöd

Här kan du läsa mer om vilka som omfattas av stöd enligt LSS och hur det går till att ansöka om stöd, om du har en funktionsnedsättning.

Omfattas du av LSS?

Du som har en funktionsnedsättning kan ha rätt till insatser enligt Lagen om Stöd och Service (LSS) om:

 1. du bedöms tillhöra någon av lagens personkretsar.
 2. du bedöms ha behov av insatsen.
 3. insatsen behövs för att du ska uppnå goda levnadsvillkor.

Personkrets 1 avser personer med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd.

Personkrets 2 avser personer med ett betydande och bestående begåvningsmässigt funktionshinder efter en hjärnskada i vuxen ålder till följd av yttre våld eller en kroppslig sjukdom.

Personkrets 3 avser personer med andra varaktiga fysiska eller psykiska funktionshinder som uppenbart inte beror på normalt åldrande, förutsatt att de orsakar stora svårigheter i det dagliga livet och därmed ett omfattande behov av stöd eller service.

Så ansöker du om stöd

Behöver du ansöka om stöd men vill veta mer om vad som finns och hur du gör? Kontakta kommunens kontaktcenter med dina frågor.

Du kan ansöka om stöd direkt via kommunens e-tjänster via länken nedan. E-tjänsterna finns i kommunens e-tjänsteportal under rubriken Stöd och Familj - Funktionsnedsättning (LSS).

När din ansökan har kommit in till oss ringer vi upp och stämmer av hur ditt behov ser ut. Vi pratar även om vilka insatser som finns.

Kontaktcenter

Furuhällsplan 1
196 40 Kungsängen

Det händer om du ansöker om stöd

 • 1

  Eventuella kompletteringar 

 • 2

  Möte med biståndshandläggare

 • 3

  Utredning

 • 4

  Beslut 

 • 5

  Insatserna planeras

 • 6

  Uppföljning

1

Eventuella kompletteringar 

Efter att du skickat in din ansökan kontaktar vi dig om du behöver komplettera din ansökan med läkarintyg, psykologutlåtande eller motsvarande.

2

Möte med biståndshandläggare

Biståndshandläggaren träffar dig och ni diskuterar dina behov.

3

Utredning

Handläggaren utreder vilken personkrets du tillhör utifrån lagboken. Handläggaren utreder om du har behov av den sökta insatsen.

4

Beslut 

Biståndshandläggaren skickar svarsbrev till dig. I brevet finns ett beslut samt utredning om du får hjälp eller inte och varför.

5

Insatserna planeras

När du har fått beviljat bistånd kontaktar vi dig och tillsammans gör upp en plan för när och hur du ska få hjälp.

6

Uppföljning

Uppföljning sker en gång per år. Du och biståndshandläggaren har kontakt och du får berätta hur det går och hur du upplever hjälpen.

Vill du överklaga beslutet? 

Är du inte nöjd med beslutet kan du överklaga hos Förvaltningsrätten. Det gör du genom att skicka din överklagan till kommunen som i sin tur skickar överklagan vidare till Förvaltningsrätten. Senast tre veckor efter att du fått beslutet behöver vi ha fått din överklagan.

Sekretess

Alla som arbetar inom socialtjänsten arbetar under sekretess, vilket betyder att de inte får berätta om dig för någon utomstående. Sekretessen gäller även när de avslutat sin anställning på kommunen.

Är du nöjd med informationen på sidan?