Uppdaterad 06 april 2023
Skriv ut

Tandvård

Har du en funktionsnedsättning eller sjukdom som påverkar din munhälsa? Genom landstinget finns det möjlighet att få ekonomiskt stöd för nödvändig och uppsökande tandvård.

Sidinnehåll

Vem kan ansöka?

Du som har ett omfattande vård- och omsorgsbehov kan ansöka om stödet. Det spelar ingen roll om du bor på ett vård-och omsorgboende eller i egen bostad.

Hur går ansökan till?

För att få särskilt tandvårdsstöd krävs ett tandvårdsstödsintyg. Är du boende på ett vård- och omsorgsboende kan din ansvarige sjuksköterska utfärda intyget. Annars kan en biståndshandläggare inom äldreomsorg eller omsorg för personer med funktionsvariation ge intyget.

Är du nöjd med informationen på sidan?