Uppdaterad 26 mars 2024
Skriv ut

Upphandlingsformer

Våra upphandlingar görs i regel genom med förenklat och öppet förfarande, men vid till exempel låga värden använder vi oss av direktupphandlingar.

Upphandlingsformer

Det finns flera olika upphandlingsformer, som i grunden styrs av vilket värde man uppskattar att upphandlingen kommer att ha. I huvudsak gör kommunen upphandlingar med förenklat och öppet förfarande och ibland som direktupphandlingar.

Innan kommunen väljer upphandlingsförfarande behöver upphandlingens värde uppskattas. Vid beräkning av upphandlingens värde ska hela kommunens tänkta köp beräknas, inklusive optioner och förlängningar.

Kommunen betraktas som en myndighet och det går inte att dela upp kontraktsvärdet på olika år eller olika kontor för att få ner värdet. När värdet på upphandlingen är uppskattat väljs upphandlingsförfarande.

Öppet förfarande (EU-upphandling)

Upphandlingen annonseras i Tenders Electronic Daily (TED) och alla upphandlingsdokument publiceras elektroniskt i hela EU. Anbudstidens minimilängd är fastställd enligt lag och förhandling får inte förekomma.

Upphandling under tröskelvärdet

Våra upphandlingar annonseras nationellt i Kommersannons där du också hittar upphandlingsdokumenten för nedladdning. Anbudstidens längd ska vara skälig och förhandling får förekomma.

Direktupphandling

Direktupphandling är benämningen på upphandlingar som understiger 700 000 kronor för hela avtalsperioden.

Om du är intresserad av att bli tillfrågad vid direktupphandlingar i Upplands-Bro kommun kan du registrera dig på vår intresselista för direktupphandlingar.

Intresselistan ger kommunens verksamheter en överblick över tänkbara leverantörer inom olika branscher, men är ingen garanti för att just ditt företag ska få en förfrågan vid direktupphandling.

Är du nöjd med informationen på sidan?