Uppdaterad 26 september 2022
Skriv ut

Upphandlingsformer

Våra upphandlingar görs i regel genom med förenklat och öppet förfarande, men vid till exempel låga värden använder vi oss av direktupphandlingar.

Så här startar en upphandling

En upphandling börjar alltid med ett behov av en vara eller en tjänst. Ibland kan det kan behovet vara nytt, men det kan också vara så att ett ramavtal är på väg att löpa ut och därför behöver ersättas med ett nytt avtal.

På Upphandlingsmyndighetens webbplats kan du läsa mer om upphandling, och de lagar och regler som styr upphandlingsprocessen.

Upphandlingsformer

Det finns flera olika upphandlingsformer, som i grunden styrs av vilket värde man uppskattar att upphandlingen kommer att ha. I huvudsak gör kommunen upphandlingar med förenklat och öppet förfarande och ibland som direktupphandlingar.

Innan kommunen väljer upphandlingsförfarande behöver upphandlingens värde uppskattas. Vid beräkning av upphandlingens värde ska hela kommunens tänkta köp beräknas, inklusive optioner och förlängningar.

Kommunen betraktas som en myndighet och det går inte att dela upp kontraktsvärdet på olika år eller olika kontor för att få ner värdet. När värdet på upphandlingen är uppskattat väljs upphandlingsförfarande.

Öppet förfarande (EU-upphandling)

Upphandlingen annonseras i Tenders Electronic Daily (TED) och alla upphandlingsdokument publiceras elektroniskt i hela EU. Anbudstidens minimilängd är fastställd enligt lag och förhandling får inte förekomma.

Upphandling under tröskelvärdet

Våra upphandlingar annonseras nationellt i Kommersannons där du också hittar upphandlingsdokumenten för nedladdning. Anbudstidens längd ska vara skälig och förhandling får förekomma.

Direktupphandling

Direktupphandling får användas om värdet är maximalt 700 000 kr för hela avtalstiden.

Registrera dig på vår intressentlista om du är intresserad av att bli leverantör till Upplands-Bro kommun vid direktupphandling.

Är du nöjd med informationen på sidan?