Uppdaterad 26 mars 2024
Skriv ut

Dagkollo på Hällkana

Upplands-Bro kommun ordnar under sommaren öppen fritidsverksamhet i form av dagkollo på Hällkana. För en låg avgift erbjuds ditt barn en eller flera veckor med massor av aktiviteter och äventyr i en härlig miljö.

Flygbild över Hällkana badplats

Erfarna ledare arrangerar olika aktiviteter som till exempel idrott, fiske, kanotning, bad
och lek. Allt bad sker i grupp under övervakning av personal som inför dagkolloarbetet genomgått en livräddningsutbildning.

Dagkollot ligger vid Hällkana friluftsgård i Lejondals naturreservat, ca 5 km från Bro
centrum. Detta område ligger mycket vackert längs Lejondalssjöns östra strand.
Närheten till badplats, bryggor, stigar beachvolleyplan med mera inbjuder till en mängd
olika spännande och roliga sommarupplevelser.

Vilka får komma på dagkollot?

Utbildningsnämnden har beslutat om prioritering av platser på Hällkana. Prioriteringen
sker i följande ordning:

  1. Barn som under vårterminen går i skolår 3–6 och som inte har fritidshemsplats.
  2. Barn som under vårterminen går i skolår 1–3 och som har fritidshemsplats, men som önskar delta i verksamheten vid Hällkana. Avgift tas ut både för fritidshemsplatsen och dagkollovistelsen.
  3. Barn som under vårterminen går i skolår 1–2 och som inte har fritidshemsplats. Avgift tas ut för dagkollovistelsen.

Obs! Sista anmälningsdagen gäller. Detta på grund av den omfattande planeringen inför
sommarens kolloverksamhet.

Tid

Kollot pågår under veckorna 25–27 och 33, alla vardagar mellan klockan 09.00 – 15.30 utom
midsommarafton då kollot är stängt.

Avgift för dagkollo

Avgift per barn och vecka

  • Vid ett (1) barn i familjen är avgiften 300 kr/vecka
  • Vid två (2) barn i familjen är avgiften 280 kr/vecka och barn
  • Vid tre (3) eller flera barn i familjen är avgiften 250 kr/vecka och barn

I avgiften ingår lunch, mellanmål, bussresa till och från Hällkana samt möjlighet att delta i alla de aktiviteter som erbjuds. Avgiften kommer att faktureras och inbetalningskort skickas i god tid före inbetalningsdatum. Den skriftliga bekräftelsen på ”kolloplatsen” skickas ut under vecka 21.

Elever på Tjustaskolan hämtas med minibuss.

OBS! Angivna hämtnings- och lämningstider är ungefärliga. Bussen kan komma både lite
tidigare och lite senare än vad tidtabellen anger.

Anmälan

Anmälan görs senast tisdag 20 april.

OBS! Anmälan är bindande. Det betyder att du får betala avgift även om ditt barn inte
deltar.

Fyll i samtliga uppgifter i anmälan. En anmälan för varje barn, det går med andra ord
inte att anmäla flera syskon i samma anmälan.

Antalet platser är begränsat till 110. Skriftligt meddelande om plats skickas ut under
vecka 21. 

Bra att veta

De senaste åren har antalet anmälningar till dagkollo överstigit det antal barn som kan
tas emot på Hällkana. Prioriteringsordningen har då trätt i kraft vilket i några fall
inneburit att det yngre barnet i syskonskaran inte fått plats.

Inget ätbart eller dryck får medtas mer än en vattenflaska för påfyllnad av vatten.

Frågor? kontakta Anne Wissing

E- post: anne.wissing2@upplands-bro.se

Telefon: 08- 581 695 44

Är du nöjd med informationen på sidan?