Uppdaterad 11 januari 2024
Skriv ut

Markändringar och marklov

Ska du göra markändringar eller söka om marklov? Här hittar du information om vad du behöver tänka på.

Sidinnehåll

Om du vill ändra nivån på din tomt, genom att fylla upp eller schakta ur mer än 0,5 meter måste du ansöka om marklov. Detta för att ta hänsyn till eventuella grannfastigheter så att de inte får problem med dagvatten från din tomt. Även annan ändring som fällning av träd kan kräva lov, om ändringen påtagligt påverkar omgivningen.

I en detaljplan kan det finnas bestämmelser hur marken får ändras. Du kan söka detaljplanen för ditt område via kommunkartan här nedan. Klicka på länken, välj ”Bo, bygga och miljö” och markera ”Detaljplaner, gällande”. Utanför detaljplanerat område krävs det inte marklov om detta inte finns i områdesbestämmelserna.

Är du osäker på om det finns en detaljplan i ditt område, inte kan hitta den eller har frågor kring innehållet i en detaljplan. kontakta kontaktcenter.

Så söker du marklov

  • kontrollera detaljplanen och övriga regler.
  • skapa en situationsplan i skala 1:400 där du tydligt markerar vilken mark som ska ändras och hur. Du kan vända dig till kommunen för att köpa ett kartutdrag.
  • skriv en förklarande text som beskriver hur marken ska ändras om det inte tydligt framgår av situationsplanen.

Att tänka på vid marklov

  • Som byggherre är du ansvarig för att ta reda på vilka lagar och regler som gäller.
  • Om du ska ändra markens höjdläge i samband med att du ska söka bygglov kan du ansöka om marklov i samband med din bygglovsansökan.
  • Sker markändringen i samband med byggnationen ingår denna i bygglovet.

Är du nöjd med informationen på sidan?