Uppdaterad 11 juni 2024
Skriv ut

Slamtömning och latrinhämtning

Det avfall som kommer från ditt enskilda avlopp måste tömmas regelbundet. Här kan du läsa mer om hur du beställer slamtömning och latrinhämtning. Du hittar också information om priser och tider för hämtningen. Om du vill kompostera ditt toalettavfall måste du ansöka om tillstånd, och det kan du göra här.

Slamavfall

För att ditt hus avloppsanläggning ska fungera och inte förorena miljönmåste slamavskiljare, sluten tank och minireningsverk tömmas regelbundet.

Avloppsslam från slutna tankar eller slamavskiljare med ansluten toalett vid enskilt avlopp ska tömmas minst en gång per år. Tömning av slamavskiljare med anslutet bad-, disk- och tvättavloppsvatten (BDT) ska ske minst vartannat år.

Beställ hämtning av slam

Du beställer hämtning av slam via kontaktcenter VA & avfall.

Lägsta möjliga pris får du om du väljer schemalagda regelbundna tömningar. Särskild beställning/budning är 50 % dyrare än de schemalagda hämtningarna.

Hämtning av slam och fett från fettavskiljare i Upplands-Bro kommun görs av Recover AB.

Akut behov av slamtömning

Om du har akut behov av slamtömning utanför kommunens arbetstid, ring Recovers jourtelefon.

Recovers jourtelefon

Latrin

Vi hämtar det avfall som kommer från ditt utedass mellan vecka 16 och 41. Plastbehållarna ingår i avgiften, och den får du av kommunen. Om du har användning för mull i trädgårdslandet kan en latrinkompost vara ett alternativ, men för att kompostera latrin måste du först ansöka om tillstånd.

Beställ latrinhämtning

Du beställer ordinarie och extra hämtning av latrin/toalettavfall via vårt kontaktcenter. Kom ihåg att göra din beställning senast en vecka före aktuell hämtningsvecka.

På tömningsdagen hämtas latrinbehållaren vid din tomtgräns. Latrinkärl tillhandahålls av kommunen och ingår i abonnemanget. Latrinkärl ska vara väl tillsluten och väga max 15 kg enligt kommunens avfallsföreskrifter.

Vi hämtar ditt latrin varje torsdag under vecka 16, 20, 24, 27, 31, 35 och 41. Du kan även beställa extra hämtningar.

Vår latrinhämtning utförs av Ohlssons AB.

Om vi på grund av hinder inte kan genomföra hämtningen som du beställt, måste du ändå betala för tömningen. Det kallas för bomkörningsavgift.

Du ansöker om tillstånd för att få kompostera ditt latrin från kommunens bygg- och miljönämnd.

Kontaktcenter VA och avfall hjälper dig om du har frågor

Kontaktcenter VA & avfall

Kan inte visa öppettider

[object Object]

Jour
Kontakta Recovers jour för beställning av akuttömning kvällar och helger.

Är du nöjd med informationen på sidan?