Uppdaterad 13 maj 2024
Skriv ut

Daglig verksamhet- arbete och sysselsättning

Om du bedöms tillhöra personkrets 1 eller 2 har du möjlighet att ansöka om daglig verksamhet enligt LSS. Daglig verksamhet är en form av sysselsättning där du kan arbeta med många olika saker. Du kan till exempel syssla med datorer, musik, måla, praktisera eller jobba med något annat du tycker är roligt och meningsfullt. Verksamheten är anpassad efter dina behov.
Om du har slutat skolan och du på grund av din funktionsnedsättning inte kan få ett arbete kan du beviljas daglig verksamhet. Du ska inte ha någon sysselsättning eller delta i några studier samtidigt.

Sidinnehåll

Dagliga verksamheter

I Upplands-Bro kommun finns fem dagliga verksamheter med lite olika inriktning.

Café Fjärilen passar dig som är intresserad av att baka.

På Café Fjärilen får du lära dig att baka, ta emot beställningar, servera, ta betalt och sköta kassaapparat. Vi levererar fikabröd och frukt till kommunhuset och sköter lättare städning där.


Du får en strukturerad miljö och förutsättningar att klara dagens arbetsuppgifter med individuella scheman och recept.

Café Fjärilen samarbetar med näringslivet, kommunhuset och andra dagliga verksamheter i kommunen.

Du kan kontakta oss via kommunens kontaktcenter.

Besöksadress Café Fjärilen

Blomster vägen 9B i Bro

Verksamheten vänder sig till personer med funktionsvariation som tycker om att arbeta med hantverk och med IT och har rätt till daglig verksamhet via LSS.

Inom hantverk erbjuder vi dig olika arbetsuppgifter inom skapande, utifrån dina behov och önskemål. Du får lära dig brodera, virka, sticka, sy, använda symaskin och skapa med olika material utifrån din individuella förmåga.

På IT/Media får du lära dig att arbeta med datorer, skriva, fotografera, jobba med Photoshop och använda olika dataprogram.
Vi erbjuder dig olika arbetsuppgifter utifrån ditt intresseområde.

Du kan kontakta oss via kommunens kontaktcenter.

Besöksadress Verket

Västra Rydsvägen 118, Kungsängen

Verksamheten vänder sig till personer med funktionsvariation, som har rätt till daglig verksamhet via LSS.

Vi erbjuder stöd som är inriktat på att göra tillvaron så begriplig och meningsfull som möjligt genom olika sinnen, utifrån varje persons unika förutsättningar.

MASTEN står för musik, ateljé, sinnestimulering, taktil, engagemang och nyfikenhet vilket är verksamhetens inriktning.

Vi erbjuder strukturerad och praktisk verksamhet där du lär och utvecklas i gemenskap med andra.
Vi arbetar med:

  • Musik, rytmik, skapande.
  • Praktiska arbetsuppgifter som inköp, bakning, återvinning.
  • Sinnesstimulering och motorisk träning.
  • Delaktighet i närområdet och i olika samhällsinsatser. Natur och miljö, kulturellt utbud, bad och utflykter.
  • Social färdighetsträning


Du kan kontakta oss via kommunens kontaktcenter.

Besöksadress Masten

Lärarvägen 3, plan 2. 196 30 Bro

Verksamheten vänder sig till dig med funktionsvariation som uppskattar arbete inom paketering och sortering och har rätt till daglig verksamhet via LSS.

På Palmen tar vi emot olika uppdrag från företag, som vi utför både i och utanför verksamheten. Vi paketerar filter, sorterar och virar dataladdare, sorterar material till förskolan med mera.
Vi utövar social färdighetsträning, åker på uppdrag och rör oss i och utanför befintlig verksamhet.

Vi erbjuder dig en strukturerad och förutsägbar miljö, med fokus på individanpassade scheman och aktiviteter, utifrån dina behov och förutsättningar.

Du kan kontakta oss via kommunens kontaktcenter.

Besöksadress Palmen

Artistvägen 6, 196 38 Kungsängen

Verksamheten vänder sig till dig som har rätt till daglig verksamhet via LSS och som har individuell förmåga att utföra relaterade arbetsuppgifter självständigt, med stöd av personal på arbetsplatsen.

Daglig verksamhet samverkar med näringslivet och kan erbjuda dig med funktionsvariation möjlighet till företagsplats och främja din delaktighet i samhället.

Vi utreder möjligheten till samverkan på den öppna arbetsmarknaden, för att hitta en arbetsplats som kan erbjuda dig personlig utveckling och social gemenskap

Personal från daglig verksamhet ansvarar för placeringen och ger dig stöd från start och vidare genom samarbetet, genom regelbunden kontakt och uppföljning.

Du kan kontakta oss via kommunens kontaktcenter.

Bergvik är en plats som ligger belägen mitt emot Lillsjö badplats. En naturskön tomt med en vacker och växande trädgård, med sjöutsikt.

Det finns idag ingen fast grupp som är stationerad på Bergvik.

Platsen erbjuder olika trädgårdssysslor, som odling, rensa ogräs, klippa gräs med mera. Det används även som utflyktsmål, av övriga dagliga verksamheter i kommunen.

Du kan kontakta oss via kommunens kontaktcenter.

Besöksadress Bergvik

Kvarnåbacken 10 i Kungsängen

Ansök om daglig verksamhet

Du kan ansöka om avlösarservice direkt via kommunens e-tjänst via länken nedan.

När din ansökan har kommit in till oss ringer vi upp och stämmer av hur ditt behov ser ut.

Är du nöjd med informationen på sidan?