Uppdaterad 26 mars 2024
Skriv ut

Ändra fasad

Ska du ändra fasaden på en byggnad? Här hittar du information om vad du behöver tänka på.

Behövs bygglov?

När utsidan av huset ändå måste ses över kan idéer om fasadförändringar komma. Men innan du rusar iväg i tankarna: Vill du måla om och kanske göra dig av med fönsterluckor, byta tak och ytterdörrar? Beroende på hur stor förändringen blir kan du först behöva granska områdets detaljplan och därefter söka bygglov.

I områdets detaljplan kan det finnas bestämmelser hur byggnaderna i området ska se ut och vilka material eller färger som får användas. Att ändra husets utseende kräver därför ofta ett bygglov. För en- och tvåbostadshus finns det vissa undantag från dessa krav. Med dessa undantag får man måla om huset, byta fasad eller typ av tak om detta inte drastiskt förändrar huset och områdets karaktär.

Du kan söka detaljplanen för ditt område via kommunkartan här nedan. Klicka på länken, välj ”Bo, bygga och miljö” och markera ”Detaljplaner, gällande”.

Är du osäker på om det finns en detaljplan i ditt område, eller inte kan hitta den, kontakta Mät-och GIS-avdelningen via kontaktcenter Har du frågor kring innehållet i en detaljplan fråga efter planavdelningen.

Utanför detaljplanerat område krävs inte bygglov för att ändra en byggnads yttre utseende. Om byggnaden är kulturhistoriskt värdefull ska en ändring av byggnadens yttre utseende alltid göras med varsamhet och med hänsyn till byggnadens karaktär, även om en ändring inte kräver bygglov.

Fasadändring mot allmänning och vatten

Känslan av privat område trots att det är en allmänning bör undvikas så även om fasadändring mot vatten, exempelvis nya stora fönster, får göras utan bygglov kan den vara förbjuden enligt strandskyddsbestämmelserna. Syftet med ett sådant förbud är att allmänheten, dvs. förbipasserande på promenad, motionärer och andra inte ska behöva ta en omväg för de känner att de inkräktar på någons tomt.

Följande handlingar och ritningar krävs

 • en fasadritning på de fasader som ska ändras i skala 1:100 samt med ritningshuvud.

 • fasadritningar eller foton med nuvarande utseende på de fasader som ska ändras.

 • produktinformation på de material som du ska ändra till om till exempel färger eller materialet är ovanligt och svårt att beskriva.

Ritningar kan vara ritade för hand eller gjorda med ett digitalt verktyg. Du kan göra dem själv eller anlita en sakkunnig, till exempel en arkitekt eller konstruktör. Lämnar du utskrivna ritningar ska de vara nedvikta till A4. Alla dina ritningar som du skickar in bör ha ett ritningshuvud längst ner till höger.

Ritningshuvud

Tänk på att alla dina ritningar ska ha ett ritningshuvud. Syftet är att enkelt kunna identifiera det ärende de olika handlingar hör till. Ritningshuvudet görs lämpligen i nedre högra hörnet på ritningarna. Ett ritningshuvud ska innehålla:

 • fastighetsbeteckning.

 • vad som ska byggas (åtgärd).

 • vad för slags ritning det är (situationsplan, planritning, fasadritning …).

 • skala (gärna med skallinjal).

 • datum för upprättande och eventuell revidering av ritning.

 • eventuellt diarienummer (tillkommer vid komplettering).

 • namn på den som har upprättat ritningen.
Alla ritningar ska:
 • vara ritade med rena tunna svarta linjer på vitt papper. Använd inte rutat eller linjerat papper.

 • ha tydliga siffror, bokstäver och symboler.

 • vara skalenliga vilket betyder att de är ritade i skala och lämnas in utskrivna eller kopierade i samma skala.

 • ha inritad måttstock och tydlig måttsättning (höjd, längd, bredd eller avstånd) i meter med minst en decimal.

 • innehålla uppgift om vilket höjdsystem som används om ritningen innehåller höjduppgifter, till exempel markhöjder eller höjdkurvor.

 • tydligt visa vad som ska byggas eller ändras och vad som är befintligt.

Behövs kontrollansvarig?

En fasadändring kräver oftast inte någon kontrollansvarig om inte ändringen medför stora ändringar i så kallade bärande delar.

Undrar du något?

Kontakta bygglovsenheten via kontaktcenter om du är osäker på om din fasadändring kräver bygglov eller inte.

Bygglovsneheten via kontaktcenter

Är du nöjd med informationen på sidan?