Uppdaterad 05 juli 2023
Skriv ut

Kultur- och fritidsnämnden

Kultur- och fritidsnämndens ansvarar för kulturskola, bibliotek, allmän kulturell verksamhet, fritids- och föreningsverksamhet, fritidsgårdar samt simhall och badplatser. Kultur- och fritidsnämnden är även personuppgiftsansvarig för behandling av personuppgifter i samband med det arbetet.

Vad kultur- och fritidsnämnden ska arbeta med styrs i ett reglemente som kommunfullmäktige beslutat om. Utifrån reglementet beslutar nämnden om en delegationsordning som anger vad nämndens respektive ordförande, kontorschefen och andra anställda har rätt att besluta om.

Möten, handlingar och protokoll

Kultur- och fritidsnämnden har regelbundna möten, och handlingar och protokoll finns att läsa för alla. Ta del av dem här.

Ledamöter

Kultur- och fritidsnämnden består av ordinarie ledamöter och ersättare under mandatperioden 2023–2026 enligt fördelningen nedan.

Partifördelning ledamöter

Parti

Ordinarie ledamot

Ersättare

Socialdemokraterna

3

3

Moderaterna

2

2

Sverigedemokraterna

2

2

Kristdemokraterna

1

1

Vänsterpartiet

1

1

Centerpartiet

1

1

Liberalerna

1

1

Miljöpartiet

-

-

Kultur- och fritidsnämndens presidium

Titel

Namn/parti

Ordförande

Mattias Peterson Ersoy (C)

1:e vice ordförande

Mats Högberg (M)

2:e vice ordförande

Naser Vukovic (S)

Kontakta en politiker i kultur- och fritidsnämnden

Vill du komma i kontakt med en politiker i kultur- och fritidsnämnden? Här hittar du kontaktuppgifter till både ordinarie ledamöter och ersättare inom de olika partierna.

Kontaktuppgifter Moderaterna

Ordinarie ledamöter

Ersättare

Mats Högberg

Lena Åkerlind

Stanislav Lewalski

Pushpit Singh


Kontaktuppgifter Liberalerna

Ordinarie ledamöter

Ersättare

Johan Skånberg

Marianne Stigle


Kontaktuppgifter Kristdemokraterna

Ordinarie ledamöter

Ersättare

Sarah Andersson

Patrik Rodell


Kontaktuppgifter Centerpartiet

Ordinarie ledamöter

Ersättare

Mattias Peterson Ersoy

Josefine Sundberg


Kontaktuppgifter Socialdemokraterna

Ordinarie ledamöter

Ersättare

Naser Vukovic

Seid Alajbegovic

Maikki Lemne


Christer Norberg


Leif Jansson

Agneta Holmenmark


Kontaktuppgifter Vänsterpartiet

Ordinarie ledamöter

Ersättare

Malin Nordin

Bordlagt


Kontaktuppgifter Sverigedemokraterna

Ordinarie ledamöter

Ersättare

Katarina OlofssonDaniel Storskörd

Anette Nyberg


Göran Boklint


Är du nöjd med informationen på sidan?