Uppdaterad 18 oktober 2023
Skriv ut

Ådöhalvön

Detaljplaneprogrammet för Ådöhalvön godkändes av kommunstyrelsen 2012. Det finns beslut att ta fram förslag till detaljplaner för flera områden som ingick i programmet.

Ingen innehållsförteckning finns

Planernas läge på kartan markerat med blå kanter

Planernas läge på kartan

Detaljplaneprogrammet för Ådöhalvön innehåller en inriktning för hur kommande detaljplaner föreslås utformas på Ådöhalvön. Programmet beslutades av kommunstyrelsen 2012.

Det finns beslut att ta fram förslag till detaljplaner för flera områden som ingick i programmet.

Planuppdrag på Ådöhalvön

Är du nöjd med informationen på sidan?