Uppdaterad 17 mars 2023
Skriv ut

Möten och protokoll för samhällsbyggnadsutskottet

Här finns samhällsbyggnadsutskottets mötesdokument 2019-2022 samlade.

Sammanträden och handlingar under 2019

Datum

Handlingar

Protokoll

23 januari 2019

Handlingar Pdf, 2.3 MB, öppnas i nytt fönster.

Protokoll Pdf, 460.3 kB, öppnas i nytt fönster.

7 mars 2019

Handlingar Pdf, 11.7 MB, öppnas i nytt fönster.

Protokoll Pdf, 463.3 kB, öppnas i nytt fönster.

10 april 2019

Handlingar Pdf, 13.1 MB, öppnas i nytt fönster.

Protokoll Pdf, 477.8 kB, öppnas i nytt fönster.

29 maj 2019

Handlingar Pdf, 16.3 MB, öppnas i nytt fönster.

Protokoll Pdf, 535.5 kB, öppnas i nytt fönster.

28 juni 2019

Handlingar Pdf, 3.1 MB, öppnas i nytt fönster.

Protokoll Pdf, 400.1 kB, öppnas i nytt fönster.

28 augusti 2019

Handlingar Pdf, 29.3 MB, öppnas i nytt fönster.

Protokoll Pdf, 448.2 kB, öppnas i nytt fönster.

25 september 2019

Handlingar Pdf, 709.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Protokoll Pdf, 446 kB, öppnas i nytt fönster.

22 oktober 2019

Handlingar Pdf, 23.5 MB, öppnas i nytt fönster.

Protokoll Pdf, 513.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Bilaga 1 - planprioritering Pdf, 188.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Bilaga 2 - Socialdemokraternas förslga till planprioritering Pdf, 182.3 kB, öppnas i nytt fönster.

13 november 2019

Handlingar Pdf, 11.5 MB, öppnas i nytt fönster.

Protokoll Pdf, 438.4 kB, öppnas i nytt fönster.

4 december 2019

Handlingar Pdf, 5.2 MB, öppnas i nytt fönster.

Protokoll Pdf, 419.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Bilaga 1 - planprioritering Pdf, 190.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Bilaga 2 - Socialdemokraternas förslga till planprioritering Pdf, 225.5 kB, öppnas i nytt fönster.


Om du vill ta del av handlingar och protokoll från möten tidigare än 2018, kontakta oss via kontaktcenter.

Är du nöjd med informationen på sidan?