Uppdaterad 07 juni 2024
Skriv ut

Livsmedelsverksamhet

Om du köper, tar över eller hyr en lokal där du ska driva en butik eller restaurang, ett gatukök, café eller bageri, en cateringverksamhet eller liknande, måste du först registrera en anmälan till kommunen. Här får du information om vad som krävs och vad du ska göra.

Omklassning av livsmedelsverksamhet 2023

Under år 2023 behöver du som driver en livsmedelsverksamhet eller vattenverk lämna in uppgifter till oss. Vi behöver uppgifterna för att placera din verksamhet i rätt riskklass enligt Livsmedelsverkets nya riskklassningsmodell som börjar gälla från och med 1 januari 2024. Riskklassen styr hur många kontroller av verksamheten som planeras in under en femårsperiod.

När du köper, tar över eller hyr en lokal för livsmedelsverksamhet

Det är mycket du som livsmedelsföretagare ska tänka på när du köper, tar över eller hyr en lokal som ska användas som livsmedelsverksamhet. Företaget ansvarar själv för att regler efterföljs, men kontakta gärna gärna kommunens livsmedelsinspektör om du har frågor om lokalens, tidigare besiktningar eller annat.

När köpet är klart eller du har skrivit på hyresavtalet ska du registrera verksamheten hos kommunen. Det ska göras 1-2 veckor innan ni tänkt starta. 

När behövs en registrering?

Om du är en del av livsmedelskedjan och är en kommersiell verksamhet så ska du registrera din verksamhet. Detta gäller även transporter av livsmedel, e-handelsförsäljning eller om du har verksamhet i hemmet. Anmälan ska göras både om du ska öppna en ny eller ta över en befintlig verksamhet.

 • Bageri
 • Cateringverksamhet
 • Dagligvarubutik
 • Grossistverksamhet
 • Lager
 • Restaurang, kafé, servering, gatukök
 • Skolkök

Även tillfälliga livsmedelsverksamheter ska registreras, trots att de är enkla och pågår under en begränsad tidsperiod. Samma regler gäller för tillfälliga livsmedelsverksamheter som för permanenta men beroende på omfattning och livsmedelshanteringens risker varierar kraven på den enskilda verksamheten.

Exempelvis:

 • Hemtjänst som lagar mat i de hjälpbehövandes hem
 • Sälja smörgåsar under idrottsevenemang
 • Korvförsäljning från korvvagn
 • Tillverkning och försäljning av livsmedel, regelbundet på marknader
 • Tillverkning och försäljning av livsmedel, regelbundet för torghandel
Rörliga livsmedelsverksamheter

Rörliga livsmedelsanläggningar, till exempel foodtrucks, ska registreras i den kommun där verksamheten huvudsakligen bedrivs.

Verksamheter som tillverkar eller förpackar animaliska produkter behöver inte anmälas till Upplands-Bro kommun men de ska vara godkända av Livsmedelsverket.

Undantag

När du ska driva tillfällig verksamhet vid ett enstaka evenemang eller marknad, till exempel bakning och försäljning av mat- och kaffebröd, servering av kaffe, saft eller läsk behöver du inte anmäla din livsmedelsverksamhet.

Ska du tillverka eller förpacka animaliska produkter ska du inte anmäla verksamheten till Upplands-Bro kommun utan den godkännas av Livsmedelsverket.

Om registrering

Registrering innebär att verksamheten får starta utan prövning, två veckor efter att anmälan har skickats in. Registrering gäller för de allra flesta typer av livsmedelsverksamheter som restauranger, kaféer, skolkök, butiker, grossistverksamheter, bagerier och konfektyrtillverkning.I Sverige omfattar kravet på registrering även dricksvattenanläggningar och tillverkning av snus.

När du har registrerat din verksamhet kommer miljöenheten att skicka ett beslut om registrering som ett bevis på att ärendet är klart.

Efter att verksamheten har startat kan kommunen och andra myndigheter komma ut och kontrollera att verksamheten följer lagstiftningen.

Så registrerar du din livsmedelsverksamhet

 • 1

  Samla information

 • 2

  Skicka in din anmälan

 • 3

  Handläggning pågår

 • 4

  När din anmälan är registrerad

1

Samla information

Du behöver många gånger flera tillstånd när du ska starta en livsmedelsverksamhet. Innan du anmäler din verksamhet behöver du först ta reda på om du behöver fler tillstånd:

Några exempel:

 • Bygglov – om du ska du bygga om, bygga till eller bygga nytt i din verksamhet.
 • Serveringstillstånd alkohol – om du ska du servera alkohol.
 • Serveringstillstånd folköl – om du ska du servera folköl.
 • Uteservering – om du ha en uteservering behöver du söka tillstånd från polisen och i vissa fall bygglov.

Det är ditt ansvar att se till att alla nödvändiga tillstånd finns. Med checklistan på verksamt.se kan du få fram vilka tillstånd du kan behöva från både kommunen och andra myndigheter.

2

Skicka in din anmälan

Skicka in din anmälan senast två veckor innan du startar din verksamhet. En anmälan om registrering av livsmedelsanläggning debiteras enligt gällande taxa för offentlig kontroll enligt livsmedelslagen (2006:804).

3

Handläggning pågår

När din ansökan har kommit in går vår handläggare igenom ditt ärende och kontaktar dig om något behöver kompletteras. Du får en bekräftelse inom två veckor efter att din anmälan kommit in. Om du inte har fått en bekräftelse på registrering inom två veckor, kontakta då Upplands-Bro kommun.

4

När din anmälan är registrerad

När du får bekräftelsen om att vi har registrerat din ansökan betyder det att du får starta din verksamhet. Från och med nu ansvarar du för att verksamheten följer livsmedelslagstiftningen. Det innebär att din anläggning ska vara lämpligt utformad, inredd och utrustad för din verksamhet och drivas på ett sådant sätt att livsmedlen är säkra och att kunderna får rätt information.

Vad händer om du inte registrerat din verksamhet?

Om du startar en livsmedelsverksamhet utan att ha anmält den för registrering eller utan att ha fått ett godkännande från livsmedelsverket bryter du mot lagen. Detta gäller även en verksamhet som får en ny ägare, plats eller gör en bolagsombildning. Du kan då få betala en sanktionsavgift (böter).

Kommunens livsmedelskontroll

I Upplands-Bro kommun är det Bygg- och miljönämnden som ytterst är ansvarig för livsmedelskontroller. Kommunens livsmedelsinspektörer utför kontroller av samtliga registrerade verksamheter i Upplands-Bro. Olika verksamheter besöks olika mycket beroende på vad de producerar och produktionsstorlek.

När du registrerar en ny verksamhet blir du kontaktad av kommunens livsmedelsinspektörer för en första kontroll. De kommer då bland annat kontrollera att anläggningens lokaler, inredning och utrustning uppfyller lagstiftningens krav.

Om livsmedelskontroller och avgifter

Alla med en registrerad livsmedelsverksamhet betalar en avgift för bygg- och miljönämndens livsmedelskontroller. Det året din verksamhet startar betalar du en timavgift för den kontroll som utförs. Därefter betalar du en årlig avgift vars belopp avgörs beroende på typ av verksamhet.

Om extra livsmedelskontroller behöver utföras på grund av allvarliga brister faktureras en extra avgift för de kontroller som utförs. I avgiften ingår inte bara själva kontrollen på plats utan även för förberedelser, kontrollrapporter och efterarbete såsom att exempelvis begära in olika handlingar och kompletteringar.

Egenkontroll

När du hanterar mat är det viktigt att du och din personal känner till riskerna kring livsmedelshantering. Det är ditt ansvar att genom egenkontroll förebygga så att till exempel inte matförgiftningar inträffar. Olika typer av verksamheter kräver olika rutiner, men det finns grundförutsättningar som gäller för alla. Här är några exempel på områden som kan vara grunden för din verksamhet:

 • Livsmedelsinformation: tydlighet, spårbarhet
 • Personalens utbildning
 • Anläggningens lokaler, utrustning och underhåll
 • Varumottagning
 • Temperaturövervakning
 • Vattenkvalitet
 • Rengöring
 • Skadedjursbekämpning
 • Personlig hygien

Om verksamheten ändras eller upphör

Du behöver meddela Upplands-Bro kommun om du ändrar inriktning, utökar, säljer, byter lokal eller upphör med din livsmedelsverksamhet. Annars blir du fakturerad av Upplands-Bro kommun för kommande års kontrollavgift. Samma sak gäller om ett annat företag tar över verksamheten.

Är du nöjd med informationen på sidan?