Uppdaterad 13 maj 2024
Skriv ut

Bostad med särskilt stöd och service för barn eller ungdom

Barn och unga med funktionsnedsättning som trots olika stödinsatser inte kan bo kvar i föräldrahemmet kan få bo i familjehem eller bostad med särskild service enligt LSS.

Vad är bostad med särskilt stöd och service?

Syftet med insatsen är att ge möjlighet till en kompletterande varaktig uppväxtmiljö. Insatsen kan komma i fråga för barn och unga med svåra funktionsnedsättningar som, trots olika stödinsatser helt eller delvis, inte kan bo kvar i föräldrahemmet.

Anledningen till att barnet eller den unga beviljas insatsen kan också vara att han eller hon behöver gå i skola på annan ort och därför inte kan bo hos sina föräldrar.

Så ansöker du

Du kan ansöka om bostad med särskilt stöd och service för barn eller ungdom direkt via kommunens e-tjänst i länken nedan.

När din ansökan har kommit in till oss ringer vi upp och stämmer av hur ditt behov ser ut.

Är du nöjd med informationen på sidan?