Uppdaterad 28 oktober 2022
Skriv ut

Digitalisering

I Upplands-Bro kommun betyder digitalisering att vi använder teknik för att förnya, förenkla och förbättra vårt arbete – till nytta för invånarna. Det är människorna som står i fokus. Här kan du läsa om vårt digitaliseringsarbete.

Digitala Upplands-Bro

Vi arbetar ständigt med att utveckla och effektivisera vårt arbete. Digitalisering är ett av flera verktyg som vi använder.

  • befolkningen i Upplands-Bro har ökat med 7 000 personer de senaste tio åren. År 2020 blev vi fler än 30 000 Upplands-Broare, det ställer höga krav på kommunens verksamheter. Kommunens mål är en effektiv organisation med bra och individanpassade välfärdstjänster.
  • Upplands-Bro kommun arbetar enligt principen "digitalt först". Det innebär att teknik ska användas där och när den gör nytta, för invånarna och för de anställda.
  • kommunen lanserade över 300 e-tjänster på bara två år. De sparar mycket tid och arbete för både personal och invånare.
  • Upplands-Bro var den första kommunen i landet att använda sig av den sociala AI-roboten Tengai, som ett verktyg i arbetet med fördomsfri rekrytering.
  • kommunen har med hjälp av trygghetskameror genomfört trygg tillsyn hos äldre varje natt – utan att behöva störa de äldres sömn.
  • genom att använda kommunens e-tjänstplattform kreativt kunde över 25 000 luncher från lokala restauranger distribueras till gymnasieelever under pandemin. Ett stöd för såväl eleverna som för småföretagen i kommunen.
  • kommunen satsar på innovation. Vid Lillsjön i Kungsängen är badplatsen i dag uppkopplad mot kommunens webb. Redan före ditt besök får du koll på vattentemperatur, trängsel, antal lediga P-platser – och mer!
  • Upplands-Bro har en egen IKT-strategi för utbildningsverksamheterna? IKT är en förkortning för informations- och kommunikationsteknik. Begreppet används ofta inom förskola och skola.

Berättelser från våra verksamheter

Vi använder digitalisering på många olika sätt. I förskolan och skolan, inom omsorgen, i rekrytering av personal och inte minst för att underlätta kontakten mellan invånare och kommunen.

Kolla in filmklippen, och hör några av våra medarbetare berätta mer!

Lillsjöns smarta parkeringssystem

Kontaktcenter och den digitala resan

Förskolornas digitalisering i Upplands-Bro kommun

Äldreomsorgens digitala verktyg i Upplands-Bro kommun

RPA och lönehantering i Upplands-Bro kommun

Att intervjuas av rekryteringsroboten Tengai

Digitaliseringsdagen

Sedan 2020 samlas våra chefer, utvecklare och andra medarbetare som jobbar mycket med digitalisering för en gemensam Digitaliseringsdag. På agendan står framsteg och att dela goda exempel med varandra om hur man kan jobba med digital utveckling. Tillsammans blir vi bättre!

År 2020 var det premiär för Digitaliseringsdagen. Se introfilmen till digitaliseringsdagen 2020.

2021 var temat innovation. Se introfilmen till digitaliseringsdagen 2021.

Digital strategi

Vår digitala strategi handlar om att med hjälp av digitaliseringens möjligheter skapa en effektiv organisation med hög kvalitet och god service. Vi vill helt enkelt skapa största möjliga nytta för invånare, näringsliv och besökare. Vår digitaliseringsstrategi beskriver resan.

Finalister i årets digitaliseringskommun 2021

Den 21 september 2021 tillkännagav Kvalitetsmässan, ett forum för verksamhets- och samhällsutveckling inom offentlig sektor, vilka nominerade kommuner som gått vidare till final för utmärkelsen Sveriges digitaliseringskommun 2021.

Upplands-Bro var en av tre utvalda kommuner vi slutade på en ärofylld andraplats.

Till Sveriges digitaliseringskommun utses den kommun som har lyckats bäst med att använda digitaliseringens möjligheter för att utveckla verksamheterna, demokratin och kommunen som helhet.

Se filmen om vårt arbete som gjorde att Upplands-Bro hamnade i topp tre i Sverige!

Är du nöjd med informationen på sidan?