Uppdaterad 06 april 2023
Skriv ut

Grönplan

Upplands-Bro är en av landets mest expansiva kommuner när det gäller bostadsbyggande. Samtidigt är vi en jordbruksbygd med orörda naturområden och bevarade kulturmiljöer. Grönplanen är ett viktigt led i vår strävan att bevara traktens ursprungliga kvaliteter.

Ingen innehållsförteckning finns

Kommunfullmäktige beslutade på sitt sammanträde den 18 december 2008 att Grönplanen ska vara underlag för den fysiska planeringen.

Grönplanen för tätorterna Bro och Kungsängen ska:

  • fokusera på kulturmiljö och landskapsbild, naturvärden och biologisk mångfald samt sociala värden och rekreation
  • utveckla den tätortsnära grönstrukturen
  • fortsätta att utveckla åtgärdsprogram, skötselplaner och dylikt

Mer information om Grönplanen

Grönplanen består av mål, riktlinjer och åtgärdsförslag samt planeringsförutsättningar och analyser.

Ta del av mål, riktlinjer och åtgärdsförslag

Ta del av planeringsförutsättningar och analyser som ligger till grund för arbetet.

Är du nöjd med informationen på sidan?