Uppdaterad 02 november 2022
Skriv ut

Trädbeskärning och gallring

Träd på kommunens mark är en tillgång för alla kommuninvånare. Därför vill vi helst inte fälla friska träd och är restriktiva när det gäller gallring. Samtidigt är det viktigt att vårda träden genom trädbeskärning som tar bort döda grenar och förbättrar trädets form.

Tipsa oss om träd som behöver tillsyn

Om du ser enskilda träd eller ser områden som behöver tillsyn kan du lämna in önskemål om gallringar, röjningar eller mindre beskärningsåtgärder för träd och buskar som står på kommunens mark.

Kommunen bedömer varje enskilt ärende och gör en värdering utifrån vilka resurser som finns och vad som kan göras. Generellt sker gallring och beskärning oftast vintertid.

Akut risk – kontakta oss!

Om ett träd på allmän mark utgör en akut fara för förbipasserande eller riskerar att falla över väg eller liknande där fara kan uppstå, kontakta oss omgående.

Kontaktcenter

Är du nöjd med informationen på sidan?