Uppdaterad 06 april 2023
Skriv ut

Bro Mälarstad

De två byggprojekten Trädgårdsstaden och Tegelhagen skapar tillsammans den nya stadsdelen Bro Mälarstad. En plats där bostäder i form av radhus, villor, hyresrätter och bostadsrätter byggs sida vid sida av skola, förskola, butiker och vårdboende. I stadsdelen anläggs också en småbåtshamn, strandpromenad och båtplats.

Ingen innehållsförteckning finns

Illustration över Brogårdsstadens torg med människor

Illustration: ÅWL Arkitekter AB

Tegelhagen

Från gamla Tegelbruket och Fiskartorp vid Mälarens strand upp till Ginnlögs väg i Bro växer en ny stadsdel fram. Bostadsbebyggelsen kommer att bestå av allt från radhus och villor till flerbostadshus. Här byggs också förskola, butiker och lokaler för andra verksamheter.

Norra delen av Tegelhagen kallas även Brogårdsstaden. Södra delen kallas Bro Mälarstrand.

Trädgårdsstaden

Undan för undan växer Trädgårdsstaden fram. På sikt kommer 1 500-2 000 bostäder att finnas här. Närheten till naturen, Mälaren och kommunikationer gör Trädgårdsstaden till en intressant och nära plats.

Vill du veta mer om Bro Mälarstad? På exploatörernas webbplats kan du hitta mer information.

Är du nöjd med informationen på sidan?