Uppdaterad 19 september 2022
Skriv ut

Samverkan skolan och näringsliv

Genom att låta det lokala näringslivet få en naturlig plats i skolan blir eleverna mer motiverade till ett fortsatt lärande och får samtidigt en mer positiv bild av sin hemkommun men även till en förstärkt kompetensförsörjning.

Sidinnehåll

Genom ett nära samarbete med det lokala näringslivet får eleverna utökade framtidsutsikter vilket gör dem mer motiverade och det i sin tur leder till en större måluppfyllelse. Näringslivet får i sin tur möjlighet att ta del av elevernas kunskaper och lära känna morgondagens företagare, framtida medarbetare och chefer.

Vinster med samarbetet

  • Eleverna ser en tydlig koppling mellan utbildning och arbetsliv och på så sätt upplever de skolan mer meningsfull.
  • Genom regelbunden kontakt med arbetslivet stimuleras entreprenöriellt lärande så som drivkraft, lust och motivation till fortsatt lärande.
  • Genom att stärka varje elevs tro på sin egen förmåga och att hitta sin egen drivkraft ökar lärandet och därmed nås bättre resultat.
  • För lärarna innebär arbetslivskontakterna en kontinuerlig fortbildning genom nya perspektiv, idéer och material för att använda i undervisningen.
  • Samverkan främjar arbetet med att motverka ungdomsarbetslöshet och utanförskap.

För att tillväxten ska drivas av innovation och företagsamhet arbetar vi aktivt med kunskap om företagande och entreprenörskap inom skolan. En välutbildad befolkning är en viktig förutsättning för att ett kunskapsintensivt näringsliv ska kunna etableras och utvecklas i kommunen. Kompetensförsörjningen är en av de mest avgörande frågorna för företagens tillväxt och därför ska kommunen verka för en god arbetsmarknad och säkerställa att utbildningsutbudet matchar näringslivets behov.

Kommunen ska därför främja och bidra till ökad samverkan mellan näringsliv och skola, där näringslivet bland annat kan bidra med yrkeskunskap och kunskap om arbetsmarknaden. Unga ska känna sig inkluderade och delaktiga i samhället med god kännedom om framtida möjligheter.

Bli yrkesambassadör

Upplands-Bro kommun vill förstärka samarbetet mellan skola och arbetsliv genom en tätare kontakt med det lokala näringslivet och letar därför efter yrkesambassadörer. Syftet är att öka elevernas kunskap om arbetsmarknaden.

Är du som företagare intresserad av att bli yrkesambassadör och vara med att hjälpa våra elever att bygga en bra framtid? Kontakta näringslivsavdelningen via kontaktcenter.

Kontaktcenter

Är du nöjd med informationen på sidan?