Uppdaterad 18 januari 2023
Skriv ut

Solenergi

Solens ljus och värme kan omvandlas till energi med solceller som producerar el eller solfångare som omvandlar solstrålarna till värme. Här kan du läsa mer om hur du går tillväga för att få solenergi till ditt hem.

Så mycket energi kan ditt hustak ge

Funderar du över hur mycket solenergi ditt hustak kan ge? Upplands-Bro kommun har varit med och tagit fram en solkarta. Med hjälp av den kan du ta reda på hur mycket solen strålar på ditt tak, vilka delar av taket som är bäst att använda och hur mycket el eller värme en solenergianläggning skulle kunna producera per år.

Solpaneler är oftast bygglovsbefriade

Från 1:a augusti 2018 behövs i regel inget bygglov på solenergianläggningar.

Förutsättningarna för att bygga solpaneler utan bygglov är att:

  • De följer byggnadens form.
  • De monteras utanpå byggnadens fasadbeklädnad eller taktäckningsmaterial.
  • Den gällande detaljplanen inte innehåller bestämmelse om bygglovsplikt för solenergianläggningar.
  • Byggnaden eller bebyggelseområdet inte betecknas som särskilt värdefull utifrån kulturmiljön.
  • De inte monteras inom områden som anses vara av riksintresse för totalförsvaret.

Kom igång med solenergi till ditt hus

Energimyndigheten har tagit fram en solelportal. Där guidas du genom processen från uppstart till färdig anläggning.

Fråga oss om solpaneler

Om du är osäker på vad som gäller solpaneler i just ditt område kan du ta kontakt med bygglovsenheten via kontaktcenter.

Kontaktcenter

08-581 690 00 Stängt

Är du nöjd med informationen på sidan?