Uppdaterad 08 mars 2024
Skriv ut

Ukraina

Upplands-Bro kommun följer läget kring Rysslands invasion av Ukraina noga och har ansvar för att se till att de kommunala verksamheterna är väl förberedda vid en eventuell kris eller samhällsstörning.

Karta över Europa med Ukraina ifylld med deras flagga

Försvarsmaktens bedömning är att den väpnade konflikten mellan Ukraina och Ryssland sannolikt inte kommer att leda till krig i Sverige. Däremot kan Sverige och Upplands-Bro kommun komma att påverkas på andra sätt.

För att snabbt kunna agera om händelseutvecklingen i Ukraina förändras finns kommunens krisledningsgrupp beredd att aktiveras. En krisledningsgrupp används för att säkra kommunens egen förmåga att agera om det skulle behövas. Det kan även handla om att säkra försörjningen av material och resurser till kommunens verksamheter.

Samverkan

Upplands-Bro kommun är också i tät dialog med samverkansregion Stockholm (SSR). Där ingår länets alla kommuner, länsstyrelsen och flera myndigheter så som Försvarsmakten, Polisen och Migrationsverket.

Solidaritet

Den ukrainska vimpeln är hissad på torget i Kungsängen och i Brohuset i Bro för att visa solidaritet med ukrainska kommuner och dess befolkning.


Upplands-Bro kommun anordnade även en manifestation på torget I Kungsängen under våren som var välbesökt. Samtliga politiker i kommunfullmäktige stod gemensamt bakom manifestationen.

Till dig som kommer från Ukraina: Mår du eller ditt barn dåligt?

Text på¨ukrainska: Mår du eller ditt barn dåligt?

Stöd vid psykisk ohälsa till dig som kommer från Ukraina

Vid svåra händelser i livet är det naturligt att känna oro, nedstämdhet eller ångest.Men om du eller ditt barn mår så dåligt att det påverkar era liv finns det hjälp att få.

Det är viktigt att inte vänta för länge med att söka hjälp.

Vuxna och barn från Ukraina som mår psykiskt dåligt är välkomna till Huddinge vårdcentral eller Liljeholmens vårdcentral. De hjälper dig att få rätt stöd snabbt och enkelt.

Gör så här

 • Ring någon av vårdcentralerna och boka ett besök.
 • Vid besöket får du eller ditt barn berätta hur ni mår. Det kommer att finnas
  en tolk med på mötet.
 • Beroende på hur du eller barnet mår erbjuds ni fortsatt stöd eller
  behandling. Det kan antingen vara på vårdcentralen eller hos en annan
  vårdgivare som vårdcentralen samarbetar med.

Liljeholmens vårdscentral

Telefon: 08-123 679 00, knappval 7
Telefontid: måndag-fredag 8-17
Adress: Liljeholmstorget 7 plan 4, Liljeholmen

 

Huddinge vårdcentral

Telefon: 08-123 425 90
Telefontid: måndag-fredag 8-17
Adress: Paradistorget 4, 2 trappor, Huddinge

Studera svenska på SFI/Komvux

Är du från Ukraina och vill lära dig svenska?

Du som har ett beslut enligt massflyktingsdirektivet är välkommen att läsa svenska hos vuxenutbildningen i Kungsängen.

Lär dig mer om krisberedskap

Kommunen har gett ut två informationstidningar om beredskap, klicka på länkarna under varje bild för att läsa.

 

Bild över bilaga
En tidnings förstasida

Flyktingar från Ukraina i Upplands-Bro

Hjärta i Ukrainas färger

Har du kontakt med flyktingar från Ukraina, boende i Upplands-Bro kommun?

Telenor erbjuder kontantkort med en månads fria telefonsamtal/sms/mms inom Sverige. Kortet är även laddat med 150 kronor extra, för samtal till nära och kära i Ukraina (5 kronor per minut/sms, ingen startavgift).

Informationsblad, på svenska och ukrainska, om vad som gäller för kontantkorten bifogas.

Kontantkorten förmedlas av Upplands-Bro volontärer.

Många människor är nu på flykt från Ukraina. Kommunen hanterar just nu flyktingmottagandet enligt ordinarie rutiner, men förbereder också berörda delar av kommunens verksamheter på att läget snabbt kan förändras. Om ett större antal flyktingar kommer till Upplands-Bro är vi väl förberedda.

Människor på flykt ansöker om asyl hos Migrationsverket. De utreder ansökan och erbjuder ankomstboende och bistår med ekonomisk ersättning under handläggningstiden. När en person beviljas uppehållstillstånd får de en kommunplacering.

Många ukrainska medborgare är viseringsfria i 90 dagar och får alltså befinna sig här utan att söka något tillstånd under denna tid. Ibland kan de ordna eget boende hos släktingar eller vänner. Om de behöver samhällets stöd ska de söka asyl hos Migrationsverket. När en person kommunplacerats eller valt att ordna eget boende i en kommun träder kommunens ansvar in.

Ekonomiskt stöd till dig som öppnar ditt hem för ukrainska flyktingar

Har du öppnat ditt hem för personer som omfattas av EU:s massflyktingdirektiv, som för tillfället gäller personer som flyr kriget i Ukraina, kan du får ekonomiskt stöd från kommunen.

Ersättningen är på 1000 kronor per person och månad med ett maxtak på 4000 kronor i månaden under förutsättning att villkoren uppfylls.

Villkor för ersättning

 • Du som sökanden ska ha upplåtit utrymme för boende till en eller flera personer som omfattas av EU:s massflyktsdirektiv, som aktiverades den 3 mars 2022 med anledning av kriget i Ukraina.
 • Du som sökanden får inte samtidigt ta emot någon annan form av ersättning för mottagandet av de personer som ansökan gäller.
 • Det utrymme eller de utrymmen du har upplåtit ska vara anpassade och lämpliga för boende. Om utrymmet finns i din egen bostad ska det vara ett avgränsat utrymme, så att de inneboende personerna har möjlighet att stänga om sig för att få avskildhet.
 • Du som sökanden ska ge tillträde till det upplåtna utrymmet om kommunen väljer att göra ett kontrollbesök.
 • Du som sökanden ska vid ansökningstillfället intyga på heder och samvete att samtliga villkor är uppfyllda.
 • Vid förändrade förhållanden som kan påverka rätten till ersättning ska du omedelbart informera kommunen.

Ansökan

Stöd kan max sökas för tre månader i taget och ska innehålla vilken period du söker för, därefter görs en ny ansökan. Ersättningen beviljas och betalas ut tidigast månaden efter ansökan kommer in. Ansökan om ersättning kan inte göras retroaktivt.

 

Råd och tips

Behöver du råd och tips kring situationen i Ukraina kan du läs mer om det här.

I dessa tider när information snabbt sprids på internet och i andra forum är det viktigt att du är källkritisk. På Krisinformation.se kan du läsa mer om hur du ska tänka källkritiskt. Där finns också bra råd för hur du kan prata om det som händer i vår omvärld med barn och andra.

Att mötas av rubriker och bilder om att det nu är krig i Ukraina sätter igång tankar och känslor hos de flesta av oss, men barn och unga är särskilt utsatta.I sociala medier har det till exempel spridits rykten om att även Sverige snart kommer att vara i krig.

Vid kriser och allvarliga händelser är det extra viktigt att vara källkritisk och inte sprida vidare rykten och desinformation. Det finns stöd och råd att få kring hur du pratar med ett barn om det som händer.

Vi kan alla bidra till vår gemensamma beredskap och säkerhet. Sprid inte falska rykten, se över din hemberedskap eller engagera dig på olika sätt.

Är du nöjd med informationen på sidan?