Uppdaterad 07 augusti 2023
Skriv ut

Åtgärdssamordning för vatten

Upplands-Bro, Håbo och Sigtuna kommuner ingår i ett unikt samarbetsprojekt för att förbättra vattenkvaliteten i Lilla- och Stora Ullfjärden samt i Skofjärden. De tre kommunerna har gemensamt ansökt och beviljats medel för lokala vattenvårdsprojekt (LOVA) från länsstyrelserna i Stockholm och Uppsala.

Ingen innehållsförteckning finns

Vill du veta mer om projektet, har du ett lantbruk eller en annan verksamhet som är i behov av stöd eller vill du ha hjälp med att ansöka om finansiering för åtgärder? Kontakta Zanna Zielfeldt Nikas, samordnare för projektet.

Syftet med åtgärdssamordningen

Syftet med åtgärdssamordningen är att minska övergödning i Lilla- och Stora Ullfjärden samt i Skofjärden.

Övergödning uppstår genom intensiv tillförsel av näringsämnen, vilket belastar ekosystemen och på sikt minskar den biologiska mångfalden. Genom åtgärder kopplade till lantbruk, hästnäringen och andra verksamheter ska projektet vända den negativa trenden.

Tillsammans med markägare ska näringsläckaget, som initierar algblomningar, minskas. På så sätt förbättras vattenkvaliteten samtidigt som produktiviteten och djurhälsan gynnas.

Nyhetsbrev

Här kan du anmäla dig till vårt nyhetsbrev för åtgärdssamordning samt ta del av tidigare nyhetsbrev.Läs våra nyhetsbrev

Är du nöjd med informationen på sidan?