Uppdaterad 13 februari 2024
Skriv ut

Äldre och omsorg

Har du svårt att klara hushållssysslor och/eller din personliga omsorg kan du ansöka om hjälp och stöd från kommunen. Det kan handla om stöd och omsorg kring demens, korttidsboenden, mötesplatser, aktiviteter eller vård- och omsorgsboenden.

Om du har ett omfattande vårdbehov kan ett vård- och omsorgsboende vara rätt för dig. Vård- och omsorgsboenden kallades tidigare äldreboenden och består av egna lägenheter och gemensamma ytor för socialt umgänge och måltider för dem som så vill.

Vård- och omsorgsboenden i Upplands-Bro kommun

I Upplands-Bro kommun finns flera olika vård- och omsorgsboenden. Några drivs av kommunen, andra av fristående aktörer. Du väljer själv vilket boende du är intresserad av att flytta till. När det finns en ledig plats kontaktas du.


Verksamheten vänder sig till äldre personer med stort omvårdnadsbehov, demenssjukdomar samt de som är i behov av korttidsplats eller växelvård.

Hagtorp är ett familjärt mindre boende med 36 lägenheter fördelade på fyra avdelningar och två våningsplan. Här finns 18 lägenheter för personer med demenssjukdomar, nio lägenheter för äldre med stort omvårdnadsbehov samt nio korttidsplatser/växelvårdsplatser.

Inriktningen för Hagtorps vård- och omsorgsboende är ”Håll igång!” med fokus på trädgård och utevistelse.

Det här erbjuder vi:

 • Egen lägenhet
 • Trevligt allrum för gemensamma måltider och social samvaro.
 • En stor fin trädgård med härligt lusthus där du gärna får vara delaktig i planering och skötsel av det gröna och där du kan njuta av alla årstider.
 • Dagliga promenader och utevistelse.
 • Ett brett utbud av dagliga aktiviteter inom- och utomhus som sätter guldkant på tillvaron.
 • Dedikerad personal i form av läkare, sjuksköterskor, undersköterskor och arbetsterapeuter.
 • Delaktighet och inflytande genom bland annat boenderåd, kostråd, närståenderåd och närståendemöten.
 • Heldygnsomsorg
 • Vi arbetar utifrån vår vision ”Att stärka individen” och i enlighet med vår värdegrund kompetens, engagemang och omtanke.
 • Bemanning och kompetens

På Hagtorp har vi tillgång till sjuksköterskor dygnet runt. Vår arbetsterapeut och fysioterapeut hjälper dig med utprövning av hjälpmedel och ansvarar för din träning, individuellt eller i grupp.

Samtliga avdelningar bemannas dygnet runt av våra duktiga undersköterskor där flertalet har fördjupad kunskap om demenssjukdomar för att kunna erbjuda bästa bemötande samt vård och omsorg.

Vi arbetar i team och du kommer att ha din egen kontaktperson och omvårdnadsansvarig sjuksköterska. Teamet där även fysioterapeut och arbetsterapeut ingår träffas minst en gång i veckan. Din genomförandeplan beskriver hur du önskar och behöver ha din vård och omsorg på Hagtorp.

Kontakta Hagtorps vård- och omsorgsboende


Kungsgården är ett av kommunens vård- och omsorgsboenden. Här finns det 32 lägenheter där vi gör vårt yttersta för att ditt liv ska vara så behagligt som möjligt. Det gör vi genom att erbjuda personlig omsorg och god service.

Det här erbjuder vi:

 • Egen lägenhet
 • Fyra matsalar för gemensamma måltider.
 • Utrymme för gemensamma aktiviteter.
 • Hälso- och sjukvårdsinsatser.
 • Dedikerad personal i form av läkare, undersköterskor, sjuksköterskor, arbetsterapeuter och fysioterapeut.
 • Ett brett utbud av dagliga aktiviteter som sätter guldkant på vardagen.
 • Vår verksamhet präglas av engagemang och omsorg för dig som bor hos oss. Vi strävar efter att göra varje dag speciell och värdefull.

Hos oss möter du professionella medarbetare som har ditt välmående och välbefinnande i fokus. Här arbetar flera olika kompetenser sida vid sida. Bland annat möter du läkare, sjuksköterskor, undersköterskor, arbetsterapeuter, fysioterapeuter och vårdbiträden.

Kungsgården är sedan år 2012 HBTQ-certifierade.

Vi arbetar systematiskt för att förbättra och säkra den vård- och omsorg som vi ger. Detta genom att vi kontinuerligt genomlyser verksamheten genom interna kontroller, lyfter fram förbättringsområden, åtgärdar och följer upp.

För oss är det viktigt att säkerställa att vi bedriver en verksamhet med hög kvalitet.

Du kontaktar oss via kontaktcenter.

Kontaktcenter

Furuhällsplan 1, Kungsängen

I naturskön miljö med Lillsjön runt knuten ligger äldreboendet för dig i behov av somatisk vård eller demensvård. 80 lägenheter fördelade på fyra plan med två avdelningar per plan. Vi har personal på plats dygnet runt för att du ska känna dig trygg och få den vård och omsorg som du behöver.

Det här erbjuder vi:

 • Egen lägenhet
 • Gemensamma utrymmen
 • Gym, bastu och kafé.
 • Stor samlingssal, takterrass och trädgård.
 • Engagerad personal med gott bemötande.
 • Stort utbud av dagliga aktiviteter.


Ansvar, Engagemang och Glädje är Humanas värdeord som tillsammans med Humanas vision ”Alla har rätt till ett bra liv” utgör grunden för vårt dagliga arbete. Vi drivs av viljan att ge våra kunder god livskvalitet, en bra vardag och ett gott bemötande.


Hos oss arbetar undersköterskor, sjuksköterskor, paramedicinare, lokalvårdare och gruppledare under ledning av verksamhetschef. Personal finns på plats dygnet runt. Sjuksköterskor arbetar dagtid måndag till fredag, övrig tid finns sjuksköterskejour. Flera medarbetare har specialistkompetens inom till exempel demensvård eller vård av äldre.

För oss är kvalitet viktigt. Vi arbetar systematiskt med att identifiera risker, avvikelser, synpunkter och klagomål för att analysera orsaker, sätta in åtgärder och följa upp resultat - för att hela tiden förbättra och utveckla verksamheten. Vi följer upp kvaliteten genom interna och externa kontroller och vid eventuella brister upprättas handlingsplaner.

Kontakta Lillsjö badväg vård- och omsorgsboende
Lillsjö Badväg 10, 196 35 Kungsängen
https://www.humana.se/

Norrgården är ett av kommunens vård- och omsorgsboenden. Här finns 48 lägenheter där vi gör vårt yttersta för att ditt liv ska bli så behagligt som möjligt. Det gör vi genom att erbjuda personlig omsorg och god service.

Det här erbjuder vi:

 • Egen lägenhet
 • Tre matsalar för gemensamma måltider.
 • Utrymme för gemensamma aktiviteter.
 • Hälso- och sjukvårdsinsatser.
 • Dedikerad personal i form av läkare, undersköterskor, sjuksköterskor, arbetsterapeuter och fysioterapeuter.
 • Ett brett utbud av dagliga aktiviteter som sätter guldkant på vardagen.

Vår verksamhet präglas av engagemang och omsorg för dig som bor här. Vi strävar efter att göra varje dag speciell och värdefull.


Hos oss möter du professionella medarbetare som har ditt välmående och välbefinnande i fokus. Här arbetar flera olika kompetenser sida vid sida. Bland annat möter du läkare, sjuksköterskor, undersköterskor, arbetsterapeut, fysioterapeut och vårdbiträden.

Du kontaktar oss via kontaktcenter.

Kontakta oss genom kontaktcenter

Besöksadress till Norrgårdens vård- och omsorgsboende

Lärarvägen 2, Bro

Nybyggda Villa Silvertorget i Sigtuna stadsängar erbjuder boende för dig över och under 65 år med behov av somatisk vård eller demensvård. Här bor du med naturen runt knuten, omgiven av en härlig trädgård och service i närområdet. Hos oss finns 60 lägenheter förelade på 3 våningsplan med två avdelningar per plan. På boendet finns personal på plats dygnet runt för din trygghet.

Det här erbjuder vi:

 • Egen lägenhet
 • Utrymmen för samvaro och måltider.
 • Trädgård för odling och trevlig samvaro.
 • Nordisk design i trivsam boendemiljö.
 • Engagerade medarbetare med gott bemötande.
 • Dagliga promenader och utevistelse.
 • Brett utbud av dagliga aktiviteter inne och ute.
 • Egen aktivitet varje vecka tillsammans med din kontaktman.
 • Trerättersmeny med vin/öl vid helg.Delaktighet och inflytande genom bland annat aktivitetsråd kostråd, boende- och närståenderåd och närståendemöten

Vårt mål är att varje enskild person i våra verksamheter ska bemötas med respekt och leva ett så gott liv som möjligt. Tillsammans skapar vi en trygg omsorg som räcker till alla. Värderingar som genomsyrar vår verksamhet är respekt, enkelhet, ansvar och kunskap. De beskriver hur vi behandlar varandra och möter vår omvärld.

Hos oss arbetar undersköterskor, sjuksköterskor, paramedicinare och gruppchefer under ledning av verksamhetschef. Personal finns på plats dygnet runt. Sjuksköterskor arbetar dagtid alla vardagar, övrig tid finns sjuksköterskejour. Våra medarbetare genomgår kontinuerligt utbildningar inom bland annat demensvård, mat och måltider, hygien samt etik och bemötande.

För oss är kvalitet viktigt. Vi arbetar systematiskt med att identifiera risker, avvikelser, synpunkter och klagomål för att analysera orsaker, sätta in åtgärder och följa upp resultat - för att hela tiden förbättra och utveckla verksamheten. Vi följer upp kvaliteten genom interna och externa kontroller och vid eventuella brister upprättas handlingsplaner.

Vi arbetar i team och du har din egen kontaktperson och omvårdnadsansvarig sjuksköterska. Teamet där fysioterapeut och arbetsterapeut ingår träffas varannan vecka. Din genomförandeplan beskriver hur du önskar och behöver ha din vård och omsorg.

Kontakta Villa Silvertorget

Vi vänder oss till dig med demenssjukdom eller med fysiskt omvårdnadsbehov. Det vackra slottet med sin historiska charm är högt beläget, mjukt omringat av en fantastisk bokskog och med härlig utsikt ner mot Edsjön. Flygelbyggnaden är uppförd i ett plan och här är det lätt att komma ut och njuta av vår fina natur.

Det här erbjuder vi:

 • Egen lägenhet.
 • Vacker miljö för gemensamma måltider.
 • Måltider tillagas på plats av duktiga kockar.
 • Dagliga aktiviteter.
 • En skogsbana som leder ut i bokskogen, handikapsanpassad.
 • Hälso-och sjukvårdsinsatser.
 • Heldygnsomsorg.
 • Dedikerad personal i form av lägare, sjuksköterskor, undersköterskor, vårdbiträden sjukgymnast, fysioteapeut och kock.

Vår värdegrund genomsyras av ett bemötande som sprider trygghet och skapar kvalitet i alla led.


Bemanning och kompetens

På Edsby slott finns omvårdnadspersonal på plats dygnet runt, utanför din dörr, för din trygghet. Alla talar svenska och vi har dessutom medarbetare med ursprung i olika länder och som talar flera olika språk. Våra medarbetare har relevant utbildning inom vård och omsorg, t ex undersköterska, sjuksköterska, läkare och rehabiliteringspersonal. Våra medarbetare genomgår kontinuerligt Vardagas interna utbildningar inom bland annat demensvård, mat och måltider, hygien samt etik och bemötande.

Ansvarig på boendet är vår verksamhetschef. Avdelningsansvariga är våra gruppchefer, som är nära verksamheten.


Verksamhetstens kvalitetsarbete

Kvalitet skapas i mötet med varje individ. Vardagas ledningssystem för kvalitet, Qualimax, är byggt för att ständigt förbättra kvaliteten utifrån de boendes perspektiv, önskemål och behov. Detta är utgångspunkten för de olika kvalitetsmätningar som vi genomför. Mätningar sker genom exempelvis enkäter, egenkontroller, avvikelsehantering och kvalitetstillsyner.
För att ge våra medarbetare stöd i kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöarbetet krävs fungerande strukturer och rutiner. Det ger trygghet i mötet med omsorgstagare och närstående. Vi sätter tydliga kvalitetsmål och leder, styr och följer upp kvaliteten i verksamheten kontinuerligt och med månatliga avstämningar med samtliga chefer.


Verksamhetschef

Erika Leander
E-post: erika.leander@vardaga.se
Tel: 08-590 01 392


Kontakta Vardaga Edsby slott
Erika Leander, verksamhetschef
E-post: erika.leander@vardaga.se
Tel: 08-590 01 392

Sjuksköterska Flygeln
Tel: 08-590 013 94

Sjuksköterska Slottet
Tel: 08-590 013 93
Runsavägen 1, 194 91 Upplands Väsby
Vardaga Edsby slotts webbplats

Jämför utförare

Parboendegaranti

Om du och din make/maka eller sambo varaktigt bor eller har bott tillsammans och vill fortsätta att göra det även om du har ett behov av att flytta till ett vård- och omsorgsboende, har ni rätt att ansöka om parboende. Parboende kan tillgodoses på olika sätt och i olika boendeformer.

Du ansöker om parboende genom att kontakta äldreomsorgens biståndshandläggare via kontaktcenter.

Ansök om plats på vård- och omsorgsboende

Du ansöker om plats på vård- och omsorgsboenden via e-tjänsten.

Kontakta äldreomsorgens biståndshandläggare via kontaktcenter om du saknar e-legitimation, har skyddade personuppgifter eller av annan orsak inte kan ansöka via e-tjänsten.

Hemtjänst ger dig möjlighet att bo kvar hemma när du behöver stöd för att klara vardagen eller hjälp med din personliga omsorg. Du kan även få hjälp eller tillsyn under kvällar nätter genom personligt besök eller trygghetssensor.

Har jag rätt till hemtjänst och vilken hjälp kan jag få?

Du som är i behov av kompletterande stödinsatser för att kunna bo kvar hemma kan få hjälp av hemtjänsten.

Vad du kan få hjälp med beror på de behov du har. Det kan handla om serviceärenden, som hjälp med inköp, städning eller tvätt av kläder, eller omsorgsinsatser som hjälp med personlig hygien eller påklädning.

I vilken omfattning kan jag få hemtjänst?

Du kan få hjälp av hemtjänst under dagtid, kvällar och nätter utifrån hur ditt behov av stöd ser ut.

Utförare av hemtjänst

Du som bor i Upplands-Bro kommun har rätt att själv välja vilken utförare av hemtjänst du vill ha bland de aktörer som finns i kommunen. Här kan du läsa mer om dem.

Hjälp och larmutryckning på natten utförs alltid av den kommunala hemtjänsten.

Vårt uppdrag är att ge vård och omsorg med god kvalitet, ett gott bemötande, trygghet och inflytande. Våra tjänster omfattar insatser som gör det möjligt för dig att leva ett så normalt, självständigt och värdigt liv som möjligt. Dina önskemål, om hur hjälpen i hemmet ska utformas, står i centrum för oss.

Bemanning och kompetens

Den kommunala hemtjänsten håller hög kvalitet på sina tjänster genom att ha utbildad och erfaren personal, huvuddelen av personalen har en undersköterskeutbildning. Personal utför sitt arbete med respekt för den enskildes integritet och självbestämmande. Hjälpinsatser kan utföras alla tider på dygnet beroende på vilka behov du har.

Värdegrund

Vårt mål är att brukare ska känna trygghet och vara delaktiga i planering och utförandet av insatser. Alla brukare får en utsedd fast omsorgskontakt för att upprätthålla kontinuitet. Verksamheten bygger på respekt för dig som kund. Kontinuitet, delaktighet och bra be¬mötande är ledord i verksamheten. Insatserna ska stärka dina resurser att leva ett självständigt liv. Med gemensam värdegrund blir vårt förhållningssätt gentemot brukare tydligare.

Detta erbjuder vi

Den kommunala hemtjänsten erbjuder ett helhetsåtagande som omfattar allt från städ, tvätt och måltidsservice till personlig omvårdnad så som hjälp med personlig hygien, hjälp med sänggående och/eller uppstigning, toalettbesök, med mera. Den kommunala hemtjänsten erbjuder även avlösning och ledsagning. Vi har vår egen kvälls- och nattpatrull. Trygghetslarm är ett komplement till hjälpinsatser och hemtjänstens personal besvarar trygghetslarmen och gör utryckningar vid behov.

Kvalitetsarbete

Enheten genomför egenkontroll av beställd och genomförda insatser samt avvikelser en gång per månad. Vi genomför brukarundersökningar en gång per år och resultatet hjälper oss att ge dig en bättre kvalitet. Den kommunala hemtjänsten arbetar dagligen med värdighetsgarantier. Våra medarbetare bär arbetskläder och ID-brickor för din trygghet.

Kontakta kommunala hemtjänsten

Destinys Care AB är ett privat företag som erbjuder hemtjänst på uppdrag av Upplands-Bro kommun.

Destinys Care har hög kompetens och lång erfarenhet av det normala åldrandet och demenssjukdom. Hos oss får du som kund en egen kontaktperson som har extra ansvar och känner dina vanor bäst.

Bemanning och kompetens

Verksamheten leds av en sjuksköterska med erfarenhet av äldrevård sedan 1999 och en samordnare som är undersköterska med specialistutbildning inom äldrevård och demens. Vår omsorgspersonal består av erfarna och kompetenta undersköterskor och vårdbiträden. All personal arbetar utifrån socialtjänstlagen.

Värdegrund

Alla har rätt till ett bra liv. Vårt mål är att göra det möjligt för dig att leva som alla andra. Våra insatser hjälper dig att bo kvar hemma. Vi ger dig omsorg som bygger på omtanke, och respekterar din personliga integritet, din valfrihet och ditt självbestämmande. För oss är det viktigt att du kan vara delaktig och ha ett inflytande i planeringen av den omsorg du får av oss.

Detta erbjuder vi

Vi erbjuder service¬ och omvårdnadsinsatser inom hemtjänst. Vi erbjuder även trygghetslarm och leverans av mat. Vi erbjuder en etnisk och kulturellt anpassad vård och omsorg till dig som har ett annat modersmål än svenska och en annan kulturell bakgrund.

Kvalitetsarbete

Vi har goda rutiner för att kvalitetssäkra vårt arbete och för att säkerställa din integritet och delaktighet i vår omsorg. Genom egenkontroller följer vi regelbundet upp att all personal följer våra rutiner. Vi genomför även regelbundna kundundersökningar.


Kontakta Destinys care

Edna Care AB är ett privat företag som erbjuder hemtjänst på uppdrag av Upplands-Bro kommun.

Vår verksamhet utgår från vår vision ”Alla som har behov av omsorg skall kunna leva och bo självständigt under trygga förhållanden och vara så delaktig som möjligt i sin vardag”.

Bemanning och kompetens

Vår personal har mångårig erfarenhet inom hemtjänsten och är specialiserade på demensvård, diabetesomsorg och stöd vid olika funktionsnedsättningar. Våra undersköterskor och vårdbiträden skapar en trygg och anpassad miljö för varje individ. Dessutom är vår personal mångspråkig, vilket främjar en effektiv och respektfull kommunikation.

Värdegrund

Vår värdegrund som sammanfattas i arbetssättet KVIST:

 • Kvalitet; Vi är professionella och noggranna för att vi ser god kvalitet som en självklarhet.
 • Värdighet; Vår personal har respekt för att de arbetar i ditt hem och vi utför insatser så att din värdighet stärks och främjar kvarboende.
 • Integritet; Stödet utförs med stor respekt för ditt självbestämmande och din integritet.
 • Säkerhet; Vår personal har tystnadsplikt, id-kort för identifikation och vi tar alltid utdrag ur belastningsregistret före anställning.
 • Trygghet; Vi arbetar med hög kontinuitet för att så få personer som möjligt utför stöd och hjälp i ditt hem och med en fast omsorgskontakt.

Detta erbjuder vi

Vi erbjuder beviljade biståndsbedömda omvårdnads – och serviceinsatser och
hushållsnära tjänster.

Kvalitetsarbete

Vi har ett kvalitets- och arbetsmiljöledningssystem med tillhörande rutiner för att
kvalitetssäkra vårt arbete. Genom regelbundenutvärdering och feedbacksprocesser strävar vi efter att säkerställa en pålitlig, respektfull och kvalitativ omsorg.


Kontakta Edna care AB

Proffssyster i Stockholm AB är ett privat företag som erbjuder hemtjänst på uppdrag av Upplands-Bro kommun.

Proffssyster har en lång erfarenhet av hemtjänst. Företaget fokuserar ständigt på varje individ och vi lägger stor vikt på kundens rutiner och vanor. Vi på Proffssyster har kompetent personal som arbetar tillsammans med den äldre för att stärka den äldres självständighet och kunna bo kvar hemma så länge som möjligt.

Bemanning och kompetens

Vi på Proffssyster samarbetar med ett flertal kommuner i Stockholm och vår personalgrupp består av sjuksköterskor, undersköterskor och vårdbiträden. Många har utbildning inom demens, diabetes och funktionsnedsättningar. Flera av våra anställda är också flerspråkiga.

Värdegrund

Vi på Proffssyster värderar den äldres trygghet och omsorg högt. Den äldre ska uppleva god personalkontinuitet och ett självbestämmande över sitt liv, därför anpassas vårt arbete efter den äldres behov. Varje dag ska värdesättas högt och vi anser att det är de små sakerna som gör skillnad. Vår personal arbetar med omsorg och respekt på ditt eget språk. Vi vill i våra hemtjänstinsatser att individen ska ha möjlighet att kunna bevara sin hälsa och stimulera de mindre fungerande funktionerna.

Detta erbjuder vi

Proffssyster arbetar för att den äldre ska få stöd, service, vård och omsorg. Allt efter den äldres behov. Vi erbjuder hemtjänst, ledsagning samt hushållsnära tjänster.

Kvalitetsarbete

Vi arbetar tillsammans med den äldre genom en säker och trygg omsorg. Vi har goda rutiner för att kvalitetssäkra vårt arbete. Proffssyster finns kontaktbar under dygnets alla timmar. Vi har en anställd som är kvalitetsansvarig inom företaget. Eftersom vi ser varje individ som unik så sätter vi vår värdegrund högt och arbetar för att den äldre ska känna sig trygg med de insatser som finns.

Kontakta Proffssyster

Jämför utförare

Avgifter för hemtjänst

Hur mycket hjälp och stöd du får och hur stor inkomst du har styr hur stor avgift du betalar för hemtjänst och andra stödinsatser.

Ansök om hemtjänst

Du ansöker om hemtjänst via e-tjänsten eller genom att ta kontakt med din biståndshandläggare via kontaktcenter. Du ska även kontakta din biståndshandläggare eller använda e-tjänsten om du vill förändra dina pågående hemtjänstinsatser.

Hur lång tid tar det från ansökan till biståndsbeslut?

Handläggningstiden brukar variera beroende på vad du ansöker om och hur brådskande det är. Du får information från biståndshandläggare om vad som gäller för just ditt ärende.

Hur planeras genomförandet av beviljat hemtjänst?

Den utförare som du har valt kontaktar dig. Du tillsammans med utföraren skapar en genomförandeplan där det beskrivs hur och när dina insatser ska utföras, med grund utifrån vad som står i ditt beslut.

Uppföljning av hemtjänst

Varje år kommer biståndshandläggare från kommunen att följa upp hur det fungerar med din hemtjänst eller om det uppstått nya behov.

Trygghetssensor

Har du hemtjänst och vill vara säker på att sova ostört under natten kan du ansöka om trygghetssensor hos din biståndshandläggare.

Trygghetssensor passar dig som inte vill ha ett besök av personal på natten. Du kan ha både trygghetslarm och trygghetssensor. Sensorn larmar automatiskt om du faller och inte har möjlighet att trycka på knappen.

En sensor installeras i ditt sovrum. Sensorn är aktiv på natten och varnar hemtjänsten om du faller i sovrummet eller om du stiger upp men inte kommer tillbaka till sängen.

Trygghetssensorn är helt automatisk. Den känner av dina rörelser och larmar personalen om något avvikande händer. Så länge du ligger i din säng så får personalen inga meddelanden. Det lagras inte ljud eller bild, så du kan känna dig trygg med att din integritet är säker.

Trygghetslarm

Har du hemtjänst kan du ansöka om trygghetslarm via e-tjänsten eller hos din biståndshandläggare. Med ett trygghetslarm kan du själv snabbt larma om du till exempel råkar falla och inte kan ta dig upp på egen hand. Personalen från hemtjänsten kommer då till din bostad och hjälper dig med den akuta situationen.

Matsedel för dig som har beslut om matlåda

Beställning av matlådor behöver göras två veckor i förväg.

Om du hamnar på sjukhus

Om du är inlagd på sjukhus och behöver stöd när du kommer hem hjälper personalen på sjukhuset dig att komma i kontakt med en biståndshandläggare. Du tillsammans med biståndshandläggaren gör en planering innan du skrivs ut.

Korttidsplats innebär att du vistas på ett vård- och omsorgsboende under en kortare period. Det kan antingen vara vid ett enstaka tillfälle eller regelbundet. Trygg förstärkt hemgång kan du få när du skrivs ut från sjukhus och har behov av extra omsorg de första dagarna efter att du kommit hem.

Vem kan få korttidsboende?

Du kan få korttidsplats så att en anhörig som vårdar dig ska ha möjlighet till vila och egen tid eller under tiden du väntar på en permanent plats på ett vård- och omsorgsboende.

Ansök om korttidsboende

Korttidsplatser omfattas inte av valfrihet vilket betyder att du inte själv kan välja korttidsboende.

Du ansöker om korttidsboende genom att kontakta biståndsenheten via kontaktcenter.

Kontakta biståndsenheten genom Kontaktcenter

Trygg förstärkt hemgång – vad kan jag få hjälp med?

Vid Trygg förstärkt hemgång kan din kontaktperson exempelvis se till att hjälpmedel finns på plats, hjälpa dig i kontakter med din hemtjänstutförare, vårdcentral och anhöriga.

Trygg förstärkt hemgång ger stöd- och hjälpinsatser under dagtid i högst tio vardagar.

När kan jag få trygg förstärkt hemgång?

Du kan få Trygg förstärkt hemgång om:

 • Du och/eller dina anhöriga känner en stor oro inför att du ska lämna sjukhuset.
 • Du är i behov av omsorg stora delar av dygnet på grund av oron du känner.

Avgift för trygg förstärkt hemgång

Avgiften för Trygg förstärkt hemgång är som högst 170 kronor i timmen. Priset kan variera beroende på din inkomst och ingår i högkostnadsskyddet.

Ansök om trygg förstärkt hemgång

Du ansöker om trygg förstärkt hemgång genom att kontakta biståndsenheten via kontaktcenter.

Kontakta biståndsenheten genom Kontaktcenter

Vi arrangerar aktiviteter för dig som är 65 år och uppåt. Välkommen att delta i kurser inom teknik, hälsa och hantverk. Eller bara kom, drick en kopp kaffe och umgås på våra träffpunkter. Vi har verksamhet på fasta tider och platser i Upplands-Bro Kommun medan andra tjänster är mobila. Vi har aktiviteter året om och jobbar för att du som träffar oss ska känna gemenskap, trygghet, samvaro och stärka dig som individ. Målet är att du kan få en aktivare och meningsfullare vardag.

Träffpunkterna i Bro och Kungsängen drivs av Upplands Bro kommuns förebyggande enhet för äldre. Vi erbjuder aktiviteter, träningspass, kurser och mycket mer för dig som är 65 år och uppåt. Välkommen att delta! Eller bara kom för att umgås och dricka en kopp kaffe på våra träffpunkter. Vi ses!

Sommaraktiviteter senior 2024

Välkommen att delta i aktiviteter på träffpunkterna i Bro och Kungsängen. Många av våra aktiviteter flyttar ut (vi har lokal om det blir dåligt väder) medan några är kvar inomhus. Programet gäller den 18 juni – 23 augusti.

Vi erbjuder träningspass, sociala aktiviteter, individuell mobilhjälp samt utflykt under sommaren.

Vissa aktiviteter kräver föranmälan och andra inte, se respektive aktivitet för information om anmälan. Anmäl dig via kommunens kontaktcenter på telefonnummer 08-581 690 00.

Träffpunkten i Kungsängen vecka 25–34

Måndag (startar v26)

 • 09.30-10.15 Sittande styrka. Anmälan Ja. Samlingssalen, Torget 4.
 • 10.30-11.30 Individuell mobil hjälp. Anmälan Ja. Aktivitetsrummet, Torget 4.
 • 14.00-14.45 Cirkelträning Tibble (ute). Anmälan Nej. Mellan Hallonvägen och Hjortronvägen vid Boulebanan.

Onsdag

 • 12.00-15.00 Teknikbussen. Anmälan Nej. 1ggr/mån.
 • 13.00-15.00 Bingo. Anmälan Nej. Café 4:an, Torget 4. Kostar 20kr.

Fredag (21 juni inga aktiviteter)

 • 09.30-10.15 Sittgympa. Anmälan Ja. Uteplatsen vid Kyrkvägen 11, Gå via Torget 4 och Aktivitetsrummet.
 • 10.30-11.30 Musikönsketimmen. Anmälan Nej. Uteplatsen vid Kyrkvägen 11, Gå via Torget 4 och Aktivitetsrummet.
 • 13.45-14.30 FredagsRo. Anmälan Nej. Uteplatsen vid Kyrkvägen 11, Gå via Torget 4 och Aktivitetsrummet.
 • 14.30-15.00 Glassigt. Anmälan Nej. Uteplatsen vid Kyrkvägen 11, Gå via Torget 4 och Aktivitetsrummet. Kostar 10kr.

Lördag

 • 14.00-16.00 Ung Omsorg, Träffpunkt 65+ Anmälan Nej. Hit kommer du för en fika och olika aktiviteter som ungdomarna har planerat och förberett så som tex Brädspel, charader, målning/ritning, roliga historier och frågetävlingar. Café 4:an, Torget 4.

Träffpunkten i Bro vecka 25-34

Tisdag

 • 10.30-11.15 Sittgympa. Anmälan Ja. Florasalen, Blomstervägen 9.
 • 11.30-12.00 Start v. 26 Lätt promenad. Anmälan Nej. Samling Utanför Café Fjärilen Blomstervägen 9. Promenaden går till ett mål i närområdet och där vi kan fika.
 • 12.0-14.00 Sommarfika. Anmälan Nej. Start v. 26.

Torsdag

 • 12.00-15.00 Teknikbussen. Anmälan Nej. 1ggr/mån. (Inga aktiviteter 22 augusti men en utflykt).
 • 09.30-10.15 Kom och dansa. Anmälan Ja. Florasalen, Blomstervägen 9.
 • 10.30-11.15 Handträning. Anmälan Ja. Florasalen, Blomstervägen 9.
 • 13.00-14.00 Individuell Mobilhjälp. Anmälan Ja. Studierummet Blomstervägen 9.

Lördag

 • 12.00- 14.00 Ung Omsorg Träffpunkt 65+. Anmälan Nej. Hit kommer du för en fika och olika aktiviteter som ungdomarna har planerat och förberett så som tex Brädspel, charader, målning/ritning, roliga historier och frågetävlingar. Verkstan, Bro Bibliotek 1 juni-15 juni. Mellan 29 juni – 24 augusti är verksamheten i Florasalen, Blomstervägen 9.

Utflykt till Hällkana 22 augusti kl 11.00-13.00

Sommarens utflykt går till Hällkana där vi spelar kubb och grillar korv.
Ta med dig korv och bröd så står vi för kolen. Vid detta tillfälle kommer vi att erbjuda skjuts till Hällkana för er som inte har egen bil eller kan samåka med någon. Då vi har ett mycket begränsat antal platser i buss och bil så är det först till kvarn som gäller.

Buss och bil utgår från Kungsängen, Torget 4 samt en från Bro, Blomstervägen 9 (utanför Café Fjärilen).

Anmälan till Fredrik Larsson senast 20 augusti Meddela även om du har hjälpmedel (rullator/rullstol) med dig.

Samling för Upphämtning 10.30
Bro; Broblomstervägen 9 utanför Café fjärilen
Kungsängen; Torget 4

Teknikbussen stöttar dig i sommar

Vi erbjuder personlig hjälp och support med mobilen eller plattan.
Oavsett om du har frågor om appar, inställningar eller hur du skickar bilder till dina kära – vi finns här för dig!

Vad kan vi hjälpa dig med?

 • Mobiltelefoner: Lär dig använda appar, ringa samtal, och skicka meddelanden.
 • Plattor: Utforska surfplattans möjligheter – från e-böcker till videokonferenser.
 • Internet: Anslut till Wi-Fi, surfa säkert och hantera e-post.
 • Sociala medier: Få tips om Facebook, Instagram och andra plattformar.
 • Bildhantering: Lär dig att ta och dela bilder med dina nära och kära.

Vi besöker följande platser:

 • Tibble torg Datum 22 maj kl. 12.00-15.00
 • Coop Brunna Datum 19 juni kl. 12.00-15.00
 • Willys Datum 24 juli kl. 12.00-15.00
 • Lidel Norrboda Datum 14 augusti kl. 12.00-15.00

Vi ser fram emot att träffa dig!

Seniorkampen 2024 - anmäl dig senast 17 juni

pensionärer som spelar boule

Startskottet!

Vi firar tävlingsstarten!

Vi klipper band och bjuder på snittar, frukt och bubbel. Anmälan till startskottet? Nej. NÄR? 18 juni kl. 11.30-12.30 VAR? Utanför Café Fjärilen i Bro.

Årets omgång av internationella seniorkampen pågår 18 juni-18 augusti. Seniorkampen är en motionstävling för dig som är 65 år och uppåt. Anmäl dig redan nu, häng med!

Så går det till

 • Man deltar i lag (minst tre personer).
 • Uppgiften är att samla ihop så många minuters motion som möjligt, då laget utövar fysisk aktivitet – tillsammans eller var för sig.
 • Det är kostnadsfritt att delta.
 • Vinnarna presenteras på Alzheimerdagen i september.


Anmälan

Du anmäler ditt lag i kommunens e-tjänst senast 17 juni. Klicka här för att anmäla! Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Senast den 21 augusti ska ni rapportera hur många minuters motion ert lag har fått ihop under perioden 18 juni - 18 augusti. Klicka här för att rapportera lagets minuter! Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Meddela ert resultat senast 21 augusti

Prisutdelningen sker i Bro den 27 augusti klockan 14.00, i samband med bingo i Florasalen, Blomstervägen 9B, Bro Centrum.

Du som deltar måste meddela lagets resultat senast den 21 augusti.

 

Träffpunkten i Kungsängen - Torget 4

I Kungsängen finns träffpunkten på Torget 4. Här hittar du vårt aktivitetsprogram. En del aktiviteter kräver föranmälan, andra inte, se information vid respektive aktivitet.

Du anmäler dig till aktiviteter genom att ringa Träffpunkten via kontaktcenter.

Röda dagar har vi ingen aktivitet!

Du vet väl att du är välkommen till träffpunkterna i både Bro och Kungsängen,
oavsett var du bor i kommunen?

Måndagar

Tid

Aktivitet


Inställda aktiviteter 5 februari

9.30-10.30

Nybörjare mobil, Iphone
Anmälan: Ja
Första start 15 januari och andra start 8 april
Plats: Torget 4, studierummet

9.30-10.15

Sittande styrka

Anmälan: Ja

Plats: Torget 4, samlingssalen

9.30-11.30

Musikbandet The Glad People repar
Anmälan: Nej
Spelar du ett instrument eller sjunger, Kom och var med.

10.30-11.15

Sittande styrka

Anmälan: Ja

Plats: Torget 4, samlingssalen

13.45-14.45

Teater

Anmälan: Ja.
Stora Scen, Kulturskolan, Furuhällsplan 1

14.00-14.45

Cirkelträning utomhus i Tibble
Anmälan: Ja
Plats: Vid boulebanan och utegymmet mellan Hjortronvägen och Hallonvägen.
Åker du buss? Hoppa av Tibble Torg och gå 3oo meter.


Tisdagar

Tid

Aktivitet


Inställda aktiviteter 5 mars

10.30-11.30

Nybörjare mobil

Första start 16 januari och andra start 2 april

Anmälan: Ja

Svennegårdsrummet, Bibliotetet, (plan 5), Furuhällsplan 1.

13.00-14.30

Mobil Café – behöver du hjälp med din mobil?

Anmälan: Nej
Plats: Svenngårdsrummet, Bibliotetet, (plan 5), Furuhällsplan 1.

 

Onsdagar

Tid

Aktivitet

13.00-15.00

Bingo med efterföljande fika

I samarbete med Café 4:an

Plats: Café 4:an, Torget 4

Kostnad: från 20 kr (undantag vid högtider).

Café 4:an tar endast kort men vill du betala kontant eller swish så går det bra att göra det till oss på plats. I samarbete med Café 4:an.

 

Torsdagar

Tid

Aktivitet

10.30-11.15

Låt oss dansa
Vi provar på olika dansstilar, så som grekiskt, balett, bugg och orientaliskt mm
Anmälan: Ja
Motionsrummet

13.00-13.45

Sittande styrka

Anmälan: Ja
Plats: Torget 4, samlingssalen

14.00-15.30

Handarbetsgruppen

Anmälan: Nej

Kostnad: 20 kr för fika

Plats: Aktivitetsrummet, Torget 4

 

Fredagar

Tid

Aktivitet


Inställda aktiviteter 31 maj och 7 juni

9.30-10.30

Nybörjare Mobil
Första start 19 januari och andra 5 jan

Anmälan: Ja

Plats: Studierummet, Torget 4

9.30-10.15

Sittgympa

Anmälan: Ja

Plats: Samlingssalen, Torget 4

10.30-11.15

Lätt stå-gymnastik

Anmälan: Ja

Plats: Samlingssalen, Torget 4

10.30-11.30

Musikönsketimmen

Anmälan: Nej

Plats: Café 4:an, Torget 4

13.00-13.30

Handträning
Anmälan: Ja

Plats: Samlingssalen, Torget 4

13.45-14.30

Fredagsro

Anmälan: Ja

Plats: Samlingssalen, Torget 4

The Glad People

Spelar du ett instrument och vill vara med i vårt band ”The Glad People”? Kontakta Anne Morgan Martin via Kontaktcenter, telefon 08-581 690 00.

Glamour på Retroklubben!

Retroklubben är något utöver det vanliga, en mötesplats med dans, café och glamour. Njut av svängig musik och fika i härlig vintage-atmosfär! När? 16 februari, 26 april, 14 juni, 18 oktober och 6 december kl. 13.30-15.30 Anmälan: Till Helena Karlsson via Kontaktcenter, telefon 08-581 690 00. Plats: Café 4:an, Torget 4, Kungsängen

Skrivgrupp på biblioteket

För dig som är över 65 och vill börja skriva eller vill utveckla ditt skrivande!

Föreläsningar i Kungsängen

Onsdagar kl. 14:00-15:00 i Café 4:an, Torget 4

7 februari: Artros och vad du kan göra för att må lite bättre 6 mars: Fallprevention och balans 10 april: Säkerhetsläget i kommunen 8 maj: Kommunens biståndsenhet informerar Anmälan: nej

Träffpunkten i Bro - Blomstervägen 9

I Bro finns träffpunkten på på Blomstervägen 9. Torget 4. Här hittar du vårt aktivitetsprogram. En del aktiviteter kräver föranmälan, andra inte, se information vid respektive aktivitet.

Du anmäler dig till aktiviteter genom att ringa Träffpunkten via kontaktcenter.

Du vet väl att du är välkommen till träffpunkterna i både Bro och Kungsängen,
oavsett var du bor i kommunen?

Röda dagar har vi inga aktiviteter.

Tisdagar

Tid

Aktivitet


Inställda aktiviteter 5 mars

10.30–11.15

Sittgympa
Anmälan: Ja
Plats: Blomstervägen 9. Florasalen

11.30-12.30

Tisdagsfika med hjärngympa

Vi köper fikat på Café 4:an och fikar. Efteråt har vi olika typer av hjärngympa.

Anmälan: Nej

Plats: Studierummet, Blomstervägen 9.

13.00-13.45

Stående balans

Lätta övningar ståendes med stöd från en stol.

Anmälan: Ja

Plats: Florasalen, Blomstervägen 9

15.00-16.00

Föreläsningar

Anmälan: Ja

Se schema nedan.


Torsdagar

Tid

Aktivitet


Inställtda aktiviteter 7 mars

9.30-10.15

Sittjympa

Anmälan: Ja
Plats: Blomstervägen 9, Florasalen

10.30-11.00

Handträning
Anmälan: Ja
Plats: Blomstervägen 9, studierummet

10.30-11.30

Nybörjare mobil
Första start 18 januari och andra start 4 april
Anmälan: Ja
Verkstan, Brohuset

13.00-14.30

Mobil Café – Behöver du hjälp med din mobil?
Anmälan. Ja.

Plats: Verkstan, Bro Centrum 1

14.45-16.00

Upptäck Bro
Varannan vecka kommer vi att upptäcka Bro genom att prata och gå på utflykt i närområdet. Utifrån olika samtalsämnen utbyter vi erfarenheter och tankar.
Träffpunkten Bro, Studierummet
Anmälan: Ne.

Påsklunch

Den 26 mars klockan 13.00-15.00 serverar Träffpunkten 65+ räksmörgås med kaffe/te och bjuder på påskunderhållning. Kostnad 40 kr som betalas på plats kontant eller via Swish. Florasalen, Blomstervägen 9 i Bro För anmälan och frågor: cecilia.johansson@upplands-bro.se Sista dag för anmälan är 15 mars.

The Glad People

Spelar du ett instrument och vill vara med i vårt band ”The Glad People”? Kontakta Anne Morgan Martin via Kontaktcenter, telefon 08-581 690 00.

Glamour på Retroklubben!

Retroklubben är något utöver det vanliga, en mötesplats med dans, café och glamour. Njut av svängig musik och fika i härlig vintage-atmosfär! Anmälan: Till Helena Karlsson via Kontaktcenter, telefon 08-581 690 00. Plats: Café 4:an, Torget 4, Kungsängen

Skrivgrupp på biblioteket

För dig som är över 65 och vill börja skriva eller vill utveckla ditt skrivande!

Föreläsningar i Bro

Tisdagar kl. 15.00-16.00 Florasalen, Blomstervägen 9

23/1 Om psykisk ohälsa OBS! Avvikande tid vid detta tillfälle: kl. 17.00-19.00 13/2 Artros och vad du kan göra för att må lite bättre 12/3 Fallprevention och balans 16/4 Säkerhetsläget i kommunen 14/5 Kommunens biståndsenhet informerar Anmälan: nej

Teknikbiblioteket

Nu kan du som är 65 år och äldre, samt folkbokförd i Upplands-Bro, låna hem tekniska prylar som underlättar din vardag. Det är lika enkelt som att låna en bok!

Testa till exempel robotdammsugare, smarta klockor, lampor eller skärmar.

Teknikbiblioteket finns på biblioteken i både Bro och Kungsängen.

Typiska tecken på demens är att minnet och den intellektuella förmågan gradvis försämras. Att drabbas av demens förändrar livet både för dig som är sjuk och dina anhöriga. Här kan du läsa mer om vilket stöd vi kan erbjuda er under sjukdomens olika faser.

Demensutredning och vårdinsatser

Vänd dig till din husläkare på vårdcentralen om du har sviktande minne. Vid behov remitterar husläkaren dig till minnesmottagningen för vidare utredning. Via din vårdcentral kan du även få tillgång till en arbetsterapeut, sjukgymnast och dietist.

Det viktigt att söka hjälp i god tid. En tidig diagnos ger möjlighet till rätt behandling, anpassade stödinsatser och därmed förbättrad livskvalitet.

Kungsängens vårdcentral

Gamla Landsvägen 2
196 41 Kungsängen

Capio vårdcentral Bro

Bro Centrum 41–43
197 31 Bro

Tandhälsa

Hos Folktandvården Kungsängen finns ett seniortandvårdsteam som är redo att hjälpa dig att bibehålla din munhälsa. Kliniken är certifierad demensvän och hjälper gärna till med information och tips till anhöriga.

Folktandvården Kungsängen

Gamla Landsvägen 2, Kungsängen

Stödinsatser för dig som har demens

Vi erbjuder olika stödinsatser för dig som har insjuknat i demens.

Beskedet att du lider av demens kan vara en stor psykisk belastning både för dig och dina anhöriga. Du kan känna oron och rädsla att sjukdomen snabbt utvecklas och att du förlorar kontrollen över dig själv. Du kanske behöver hjälp att bearbeta den nya situationen och också handledning i hur du kan leva ett bra liv trots sjukdomen?

Stödgruppen är en kombination av kompetensträning och självhjälpsgrupp som stärker livskvaliteten. Varje tillfälle innehåller aktiviteter, samtal, fika och en möjlighet att skapa sociala kontakter.

Du anmäler dig till stödgruppen genom att kontakta Förebyggande enheten för äldre via kontaktcenter. De erbjuder även andra stödgrupper som också kan intressera dig.

Dagverksamheten Solrosen på Kvistaberg vänder sig till dig som har demens, är yngre än 65 år och bor i eget boende. Kvistaberg är en herrgårdslik byggnad från förra sekelskiftet, inramad av en vacker trädgård och med sjöutsikt. I den natursköna miljön bedriver dagverksamheten Solrosen sin verksamhet. Här är du omgiven av lugn och ro, gemenskap och hjärtlig atmosfär.

På dagverksamheten ges du möjlighet till social samvaro, struktur och innehåll i vardagen. Syftet är att fördröja flytt till särskilt boende och avlösa dina anhöriga.

Det är viktigt att du som närstående känner dig delaktig i verksamheten. Vi erbjuder därför utbildningar om demens och en samtalsgrupp för dig som är närstående till en person med demens.

En mindre avgift tillkommer för att delta i dagverksamheten. Avgiften täcker bland annat måltidskostnaderna.

Ansök om plats

Du ansöker om plats genom att kontakta biståndshandläggaren via kontaktcenter.

Läs mer om vilket stöd som vi kan erbjuda dig som är anhörig till någon med demens.

Det här kan du som har demens få hjälp med

 • Hemtjänst
 • Matdistribution
 • Trygghetslarm
 • Trygghetskamera
 • Avlösning
 • Dagverksamhet
 • Korttidsplats/växelvård
 • Vård- och omsorgsboende
 • Färdtjänst/Riksfärdtjänst.

Alzheimerdagen i Upplands-Bro

I Upplands-Bro kommun anordnas Alzheimerdagen varje år i september för att uppmärksamma situationen för personer med demens och deras anhöriga. Alzheimerdagen 2022 gick av stapeln den 28 september.

Demensvän

Demensens vänner är ett initiativ som arbetar för att öka och sprida kunskap om sjukdomen och därigenom öka förståelsen för personer med demens och stötta de närstående.

Att bli demensvän är ett initiativ för att öka och sprida kunskap om demenssjukdomar. För att personer med demens skall kunna leva ett så tryggt och självbestämmande liv som möjligt, har du som demensvän möjligheten att kunna påverka den drabbades livssituation till det bättre.

Har du frågor eller vill anmäla dig till utbildningen som privatperson eller med din verksamhet kontaktar du kommunens kontaktcenter.