Uppdaterad 09 november 2022
Skriv ut

Biblioteket UBG

Gillar du att läsa och försvinna in i böckernas världar? Vill du hitta en plats där du kan plugga i lugn och ro? Eller behöver du hjälp att hitta material till ett skolarbete? Då ska du komma till vårt skolbibliotek som håller öppet under hela skoldagen. Här finns en ansvarig bibliotekarie som oftast är på plats i biblioteket, men som även är ute i klassrummen för att hjälpa lärare och elever.

Elever och lärare i ett bibliotek

Rum för egna studier eller grupparbeten

På Upplands-Brogymnasiets, UBG:s, bibliotek kan du studera i lugn och ro och vid behov använda något av studierummen, både för tyst läsning och grupparbeten.

Få hjälp med ditt skolarbete

En viktig del av bibliotekariens roll är att stötta dig så att du kan hitta artiklar och böcker du behöver i ditt skolarbete, men även tipsa om hur du hittar i databaser och hur du värderar olika källor.

Ju längre i dina studier som du kommer desto mer avancerade tips får du, så att du i trean utan problem ska kunna hitta i de databaser du behöver för att skriva ditt gymnasiearbete.

Via elevsajten UBGbibliotek har du tillgång till flera användbara databaser som t ex World Book, EBSCO, Landguiden och Mediearkivet I bibliotekskatalogen.

Få hjälp att övervinna läshinder

Om du har något läshinder, till exempel dyslexi, synnedsättning eller svåra koncentrationssvårigheter kan du få hjälp med att skaffa ett Legimuskonto. På så sätt kan du lyssna på böcker istället för att läsa dem.

Kontakta oss

Behöver du studiehjälp eller boktips? Vår bibliotekarie finns här för att hjälpa dig.

Bibliotekarie Pernilla Jogfors

Är du nöjd med informationen på sidan?