Uppdaterad 09 november 2022
Skriv ut

Viby

I centrala Brunna finns planer att bygga 850 bostäder bestående av radhus, kedjehus och lägenheter. Här finns också planer att bygga förskola och grundskola och göra det möjligt för olika verksamheter, som exempelvis matbutiker, att etablera sig.

Illustration över området med bebyggelse, uteservering och cyklande barn och vuxna

Illustration: Arkitema architects

Ingen innehållsförteckning finns

Området, som formellt heter Viby 19:3, har presenterats på samråd där boende i närheten haft möjlighet att tycka till om förslaget. Här under kan du läsa mer och även se en film som beskriver planerna.

Viby (Viby 19:3)

Detaljplanens läge på kartan markerat med blått

Detaljplanens läge på kartan

Flygbild över planområdet

Flygbild över planområdet

Det här händer nu

Kommunfullmäktige antog planen på möte den 15 december 2021. Planen fick laga kraft 29 augusti 2022.

Ta del av planhandlingar och utredningar längre ned på sidan.

Se filmen: Sammanfattning av förslaget för Viby.

Är du nöjd med informationen på sidan?