Uppdaterad 31 maj 2023
Skriv ut

Broknapparnas naturreservat

Broknapparnas naturreservat består av fyra öar som du når med egen båt. Det är Lindholmen, Rönnskär och de två Broknapparna. Öarna med sina speciella naturvärden ligger i Mälaren cirka fem kilometer sydväst om Kungsängen.

Ädelskog och fågelliv

På öarna i Broknapparnas naturreservat hittar du kala bergspartier med karga tallbestånd och ädellövskog med rik lundflora. På Rönnskär finns en ovanlig blomflugeart som främst hittas i gammal skog.

Öarna har stor betydelse för fågellivet. Fiskgjuse och ett femtiotal fisktärnor häckar regelbundet här. Visa hänsyn till fågellivet när du besöker öarna.

Flygbilder, karta och Länsstyrelsens information

Du kan ladda ner vår karta över naturreservaten och en broschyr över Upplands-Broleden som pdf. Pappersversioner av kartorna finns också på kommunhuset i Kungsängen och Brohuset i Bro.

Utanför naturreservaten får du elda om du är försiktig så att elden inte riskerar att sprida sig och skada mark, djur och växter. Innan du ger dig ut i naturen, kontrollera alltid hur brandrisken ser ut dit du ska.

Information om eldningsförbud hittar du under Viktiga meddelanden.

I Broknapparnas naturreservat är det förbjudet att:

förstöra eller skada naturföremål eller ytor genom att borra, rista, spränga eller måla

bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar samt att skada vegetationen i övrig genom att gräva upp växter såsom ris, örter, mossor eller lavar

störa djurlivet (t ex genom att klättra i träd, fånga eller döda djur, fåglar, kräl- och groddjur)

ha hund eller katt som inte är kopplad

tälta mer än två dygn i följd på samma plats

förankra båt vid samma strand längre än två dygn

göra upp öppen eld

sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt eller liknande

Tack vare allemansrätten har vi alla möjlighet att vistas i skog och mark. Tänk på att det är särskilda regler som gäller i naturreservat.

Hitta till naturreservatet

Är du nöjd med informationen på sidan?