Uppdaterad 01 december 2022
Skriv ut

Anhörig

Du som är anhörig och vårdar eller stödjer någon i familjen, släkten eller en vän kan själv behöva stöd. Här kan du läsa mer om vilken typ av stöd som vi kan erbjuda dig. Du hittar även information om vilka regler som gäller när du företräder en anhörig.

Du som vårdar eller stödjer en närstående med sjukdom, funktionsnedsättning, beroende, psykisk ohälsa eller hög ålder kan få stöd via kommunen. Den du vårdar kan vara en familjemedlem, släkting eller vän. Du behöver inte bo med personen för att du ska räknas som anhörig. Stödet kan se ut på olika sätt beroende på situation och behov.

Vem är anhörig

Anhörig är du som är partner, make/maka, förälder, barn, syskon, barnbarn, sammanboende, vän eller granne som hjälper din närstående.

 • Anhöriga till personer med fysisk funktionsnedsättning
 • Anhöriga till personer med psykisk funktionsnedsättning
 • Anhöriga till personer med utvecklingsstörning eller annan intellektuell funktionsnedsättning
 • Anhöriga till personer med långvarig psykisk sjukdom
 • Anhöriga till personer med långvarig eller kronisk fysisk sjukdom
 • Anhöriga till personer med missbruks- och beroendeproblematik
 • Föräldrar till barn under 18 år med någon av ovanstående sjukdom eller funktionsnedsättning
 • Föräldrar till vuxna barn med någon av ovanstående sjukdom eller funktionsnedsättning
 • Vuxna barn till person med någon av ovanstående sjukdom eller funktionsnedsättning

Stöd av anhörigkonsulenten - direkt stöd

Som anhörig kan du få direkt stöd riktat till dig. Det kan till exempel vara:

 • Stödsamtal
 • Samtalsgrupper
 • Anhörigträffar
 • Föreläsningar

Det är kommunens anhörigkonsulent som ger dig direkt stöd.

Anhörigkonsulenten kan även hjälpa dig med vem du ska kontakta för andra typer av anhörigstöd.

Det krävs inget formellt biståndsbeslut för att få stöd av anhörigkonsulenten och anhörigkonsulenten har tystnadsplikt.

Du tar kontakt med anhörigkonsulenten via kontaktcenter.

Kontaktcenter

08-581 690 00 Stängt

Indirekt stöd

Indirekt stöd handlar om olika biståndsinsatser som din närstående får – och som därmed också blir en avlastning för dig.

Det kan till exempel vara avlösning, korttidsplats eller dagverksamhet. Det är din närstående som ansöker om dessa insatser och de kan vara avgiftsbelagda.

Kontakta handläggare inom bistånd- eller LSSenheten för att ansöka om insatser.

Bistånd- eller LSS-enheten via kontaktcenter

08-581 690 00 Stängt

Aktiviteter för anhöriga

Vill du som anhörig komma i kontakt med andra anhöriga? Vill du få stöd genom olika aktiviteter? Här kan du ta del av information om de aktiviteter som Upplands-Bro kommun erbjuder.

Vem är anhörig? Vilket stöd finns att få?

Vi blir fler och fler som är anhöriga till personer som av någon anledning behöver hjälp i sin vardag. Vem räknas som anhörig, och vad det finns för hjälp att få från kommunen?

Datum: 11 oktober klockan 13.00
Plats: Café 4:an, Torget 4, Kungsängen

Datum: 24 oktober klockan 13.30
Plats: Florasalen, Blomstervägen 9, Bro

Äldremässan med Alzheimerdagen

Upplands-Bro kommun bjuder in till en mässa för dig som vill veta mer om vilka stöd och insatser som finns när man är äldre och behöver hjälp med vardagssysslor eller mer omfattande vård och omsorg. Träffa utställare, ställ dina frågor om hemtjänst, vård- och omsorgsboenden, dagverksamhet samt öppna aktiviteter för äldre, anhörigstöd och mer!

Du träffar också förebyggande enheten och får möjlighet att prata med hälsopedagoger, anhörigkonsulent, syn- och hörselkonsulent, annan personal som jobbar med och för äldre i Upplands-Bro.

Du möter kommunala och privata aktörer samt föreningar som verkar i Upplands-
Bro. Även scenprogram, prisutdelning i internationella seniorkampen med mera.

Tid: Torsdag 21 september 2023 klockan 13.00–16.30
Plats: Kulturhuset, Kungsängens centrum

Läs mer om äldremässan

Äldremässan med Anhörigveckan och balansera mera-kampanj

Upplands-Bro kommun bjuder in till en mässa för dig som vill veta mer om vilka stöd och insatser som finns när man är äldre och behöver hjälp med vardagssysslor eller mer omfattande vård och omsorg. Träffa utställare, ställ dina frågor om hemtjänst, vård- och omsorgsboenden, dagverksamhet samt öppna aktiviteter för äldre, anhörigstöd och mer!

Du träffar också förebyggande enheten och får möjlighet att prata med hälsopedagoger, anhörigkonsulent, syn- och hörselkonsulent, annan personal som jobbar med och för äldre i Upplands-Bro.

Du möter kommunala och privata aktörer samt föreningar som verkar i Upplands-Bro.

Tid: Tisdag 3 oktober 2023 klockan 13.00–16.30
Plats: Florasalen, Bro centrum

Läs mer om äldremässan

Anhörigveckan och balansera mera-kampanj – möt oss i kommunbussen

Kommunbussen kommer till dig! Vi berättar hur kommunen jobbar med att stödja anhöriga som vårdar en närstående. Hör också hur vi arbetar med att förebygga fallolyckor.

Du träffar också förebyggande enheten och får möjlighet att prata med hälsopedagoger, anhörigkonsulent, syn- och hörselkonsulent, annan personal som jobbar med och för äldre i Upplands-Bro.

Tid: Onsdag 4 oktober klockan 13.00–14.00
Plats: Coop Tibble, Hjortronvägen 119, Kungsängen

Tid: Onsdag 4 oktober klockan 14.30–16.00
Plats: Torget 4, Kungsängen

Välkommen till tre kvällar med olika teman där du som anhörig får möjlighet att måla, skapa något kreativt och prata med andra anhöriga.

Workshopen leds av Helena N Åkerlund, konstnär i akvarell och akrylmåleri.

Inga förkunskaper krävs.
Det bjuds på smörgås och dryck.

Datum:

 • 19 september - Akvarellmåleri-figurativt & teknik
 • 17 oktober - Ink & spackelmåleri på pannå
 • 21 november - Abstrakt gouachemåleri

Tid: kl. 17.00-19.00

Plats: Aktivitetsrummet, Torget 4, Kungsängen

Anmälan: Du behöver anmäla dig till Maryam Nouri, anhörigkonsulent, maryam.korminouri@upplands-bro.se, 08-581 696 56


Varmt välkommen till retreatdagar där du som anhörig får möjlighet att få en dag för att ta hand om dig själv.

Under dagen erbjuds du möjlighet till taktil massage, avslappning, promenader och utbyta erfarenhet med andra anhöriga.

 • 10 oktober
  Gällöfstavägen 58 i Västra Ryd.
  Klockan 9.30-15.30
 • 13 november
  Prästvägen 6, Bro
  Klockan 9.30-15.30

Anmälan: Du behöver anmäla dig till Susanna Lillsjö, Diakon, 08-581 614 62, susanna.lillsjo@svenskakyrkan.se

Medarrangörer är Svenska kyrkan Bro, Svenska kyrkan Kungsängen-Västra ryd samt Anhörigas riksförening Upplands-Bro anhörigförening


Taktil stimulering är en beröringsmetod som består av strykningar för att stimulera kroppens ”lugn- och rosystem”.

Behandlingen används för att inge lugn, smärtlindring och trygghet samt får kroppen att frigöra mer oxytocin som är ett må bra hormon.

Boka behandling

Du som är anhörig och bor i Upplands-Bro kommun kan boka in dig på kostnadsfri behandling hos anhörigkonsulenterna. För mer information och tidsbokning: Maryam Nouri, anhörigkonsulent maryam.korminouri@upplands.bro.se, 08-581 696 56 Gabriella Levin, anhörigkonsulent, gabriella.levin@upplands-bro.se

Prova på

Under hösten har du som är anhörig* möjlighet att prova på taktil stimulering. Behandlingen kommer att utföras utanpå kläderna och leds av kommunens anhörigkonsulent. Datum: 6 oktober Tid: klockan 13.00-15.00 Plats: Aktivitetsrummet, Torget 4, Kungsängen Datum: 12 oktober Tid: kl. 10.00-12.00 Plats: Bro:n i Broskolan, Blomstervägen 4 Anmälan krävs. För mer information och tidsbokning: Gabriella Levin, anhörigkonsulent, gabriella.levin@upplands-bro.se

Under hösten anordnas pyssel där föräldrar eller viktiga vuxna personer tillsammans med barn som har NPF-diagnos, intellektuell funktionsnedsättning eller psykisk ohälsa kan delta.

Syftet med gruppen är kreativt skapande och att umgås med andra i liknande situation.

Datum: 1 november
Tid: kl. 13:30-15:30
Plats: Aktivitetsrummet, Torget 4, Kungsängen

Datum: 2 november
Tid: kl. 13:30-15:30
Plats: Florasalen, Blomstervägen 7, Bro

Det bjuds på frukt och dryck.

Anmälan krävs och görs till:
Gabriella Levin, anhörigkonsulent, gabriella.levin@upplands-bro.se

Föräldracaféet vänder sig till dig som är förälder/vårdnadshavare till barn med NPF-diagnos.

Varje tillfälle har ett tema med syfte att kunna dela erfarenheter med andra anhöriga och få nya perspektiv.

Föräldracafét anordnas av kommunens anhörigkonsulent.

Datum: 27 september och 7 november
Plats: Aktivitetsrummet, Torget 4, Kungsängen

Datum: 11 oktober och 6 december
Plats: Bro:n i Broskolan, Blomstervägen 4, Bro

Tid: klockan 16:30-18.30 (Drop-in men anmälan krävs)

Det bjuds på smörgås och dryck.

Anmälan krävs och görs till:
Gabriella Levin, anhörigkonsulent, gabriella.levin@upplands-bro.se

För anhöriga till personer med kognitiv sjukdom. Utbildningen sker under två tillfällen och tar upp, symptom, bemötande, sorg och sorgeprocessen.

Lokal: Aktivitetsrummet, Torget 4, Kungsängen

Datum, del 1: måndag 28 augusti klockan 18.00–20.00
Datum, del 2: måndag 11 september klockan 18.00–20.00

För information eller anmälan, kontakta Hanna Slotte, hanna.slotte@upplands-bro.se, 08-562 487 46

Demens är en av Sveriges största folkhälsosjukdomar och mellan 130 000 och 150 000 personer beräknas ha en demenssjukdom. Varje år insjuknar 20 000–25 000 personer.

Utbildningen ger dig en grundläggande kunskap om den kognitiva sjukdomen demens och hur du på bästa sätt kan bemöta och stödja en person med kognitiv sjukdom. Gör samhället lite mer demensvänligt och bli demensvän!

Lokal: Aktivitetsrummet, Torget 4, Kungsängen
Datum: onsdag 4 oktober och måndag 4 december
Tid: klockan 18.00–19.30

För information eller anmälan, kontakta Hanna Slotte, hanna.slotte@upplands-bro.se, 08-562 487 46

Livslust är en självhjälpsgrupp som stärker livskvalitét. Anhörig och person med kognitiv sjukdom samtalar tillsammans med andra i samma situation, gör aktiviteter, fikar och skapar sociala kontakter i en liten grupp.

Lokal: Aktivitetsrummet, Torget 4, Kungsängen
Datum: 13 september, 6 oktober, 3 november, 6 december
Tid: 10.00–11.30

För information eller anmälan, kontakta Hanna Slotte, hanna.slotte@upplands-bro.se, 08-562 487 46

Välkommen alla som är berörda av kognitiv sjukdom. Ett café där vi träffar andra, umgås och har trevligt tillsammans.

Lokal: Café 4:an, Torget 4, Kungsängen
Datum: 1 september, 6 oktober, 3 november, 1 december
Tid: 15.00–16.00

För information eller anmälan, kontakta Hanna Slotte, hanna.slotte@upplands-bro.se, 08-562 487 46

Att stödja en förälder samtidigt som man själv kanske befinner sig mitt i livet kan vara oerhört påfrestande. I gruppen får ni dela era erfarenheter, upplevelser och känslor med varandra. Vi diskuterar strategier för att själva orka med att må bra.

Lokal: Aktivitetsrummet, Torget 4, Kungsängen
Datum: 29 augusti, 26 september, 24 oktober, 21 november, 12 december
Tid: 18.00–19.30

För information eller anmälan, kontakta Hanna Slotte, hanna.slotte@upplands-bro.se, 08-562 487 46

Hjälper, stödjer eller vårdar du en partner som drabbats av kognitiv sjukdom och är under 65 år? När man lever med och kanske vårdar sin livskamrat som drabbats av sjukdom kan påfrestningarna bli många. Man kan lätt känna sig ensam i sin situation. I gruppen får ni dela era erfarenheter, upplevelser och känslor. Vi diskuterar strategier för att själva orka med att må bra.

Lokal: Aktivitetsrummet, Torget 4, Kungsängen
Datum: 5 september, 3 oktober, 31 oktober, 28 november, 19 december
Tid: 18.00–19.30

För information eller anmälan, kontakta Hanna Slotte, hanna.slotte@upplands-bro.se, 08-562 487 46

Hjälper, stödjer eller vårdar du en partner som drabbats av kognitiv sjukdom och är under 65 år? När man lever med och kanske vårdar sin livskamrat som drabbats av sjukdom kan påfrestningarna bli många. Man kan lätt känna sig ensam i sin situation. I gruppen får ni dela era erfarenheter, upplevelser och känslor. Vi diskuterar strategier för att själva orka med att må bra.

Lokal: Aktivitetsrummet, Torget 4, Kungsängen
Datum: 8 september, 29 september, 27 oktober, 24 november, 15 december
Tid: 14.30–16.00

För information eller anmälan, kontakta Hanna Slotte, hanna.slotte@upplands-bro.se, 08-562 487 46

Att stödja en förälder samtidigt som man själv kanske befinner sig mitt i livet kan vara oerhört påfrestande. I gruppen får ni dela era erfarenheter, upplevelser och känslor med varandra. Vi diskuterar strategier för att själva orka med att må bra.

Vi ses över Teams och det är helt ok att äta sin lunch samtidigt. Vi vill dock att kameran är på, så att vi alla kan se varandra.

Datum: 6 september, 4 oktober0, 8 november, 20 december
Tid: 12.00–13.00

För information eller anmälan, kontakta Hanna Slotte, hanna.slotte@upplands-bro.se, 08-562 487 46

Nationellt kompetenscentrum anhöriga, Nka, har en kurs med föreläsningar och konkreta tips och råd till dig som är anhörig till någon med demenssjukdom.

Välkommen till en stödgrupp för dig vars närstående missbrukar alkohol, narkotika, tabletter eller spel om pengar.
Vi erbjuder professionellt stöd, föreläsningar och diskussioner i grupp. Målet är ökat välmående för dig.

Vi ses vid tio tillfällen hösten 2023. Begränsat antal platser, först till kvarn!

Datum: Tisdagar med start 19 september. Tio tillfällen.
Tid: 16:00-18:30.

Anmälan görs via kontaktcenter: 08-581 690 00.

Må bra-check

Må bra-checken är till för dig som vårdar eller stöttar en närstående med sjukdom, funktionsnedsättning, beroende eller psykisk ohälsa.

Det är en summa pengar som är avsedda till rekreation av något slag. Det kan till exempel vara att se en föreställning, gå på sportevenemang, få en ansiktsbehandling. Syftet är att minska den fysiska och psykiska belastningen för dig som anhörig.

Du kan ansöka om må bra-checken om du bor tillsammans med någon som:

 • är långtidssjuk
 • har en psykisk eller fysisk funktionsnedsättning
 • behöver omvårdnad på grund av hög ålder
 • eller har ett beroende av något slag

Hur du ansöker

Ansökningsperioden är 1 januari - 15 november och ansökan kan göras en gång per år. Utbetalning sker under december månad. Summan varierar från år till år.

Du kan ansöka i vår e-tjänst eller via blankett. Du behöver bifoga ett intyg som styrker din närståendes tillstånd.

Ansökan beviljas som bistånd enligt 4 kap. 2 § efter ett beslut som äldre- och omsorgsnämnden tog under våren 2022. Beviljas du checken hamnar du i socialtjänstregistret.


 • Sammanboende med personen får stöd eller vård
 • Folkbokförd i Upplands-Bro kommun
 • Den sökande är 18 år

Frågor

Om du är osäker på om just du har rätt till Må bra-check, vad det innebär att checken beviljas enligt 4 kap. 2 § Socialtjänstlagen eller att du hamnar i socialtjänstregistret kan du kontakta kommunens anhörigkonsulent.

Kontakta anhörigkonsulenten via kontaktcenter

Föreningar och organisationer som kan erbjuda stöd

Det finns flera föreningar som erbjuder stöd till dig som är anhörig. Här har vi samlat några anhörigföreningar.

Studie: Ny mobilapp til stöd för anhöriga

Är du anhörig till någon med demens? Fungerar du som ett stöd för personen i sin vardag? Nu söker vi testpersoner för ett nytt projekt som börjar januari 2023.

Att ta hand om en närstående med demens kan kräva mycket av dig. Att få stöd kan vara viktigt för att du ska må bättre och kunna hantera stress. Umeå universitet och Karolinska institutet söker nu dig som vill vara med och utvärdera en app som ska vara ett stöd för dig som anhörig i vardagen.

Deltagande

I projektet samlas information från dig som är anhörig. För att kunna delta i projektet behöver du en surfplatta eller smartphone samt internetuppkoppling. Att delta innebär:

 • Självrapporterad uppskattning av hälsa via appen STAV
 • Deltagande i en stödpersonledd intervention via STAV
 • Uppföljning genom intervju individuellt eller i grupp

Kontakt

Har du några frågor kring studien eller är du intresserad av att delta? Hör av dig till kommunens anhörigkonsulent Maryam Nouri.

Maryam Nouri, anhörigkonsulent

Anmäl dig för information om anhörigstöd

Anmäl dig via formuläret nedan om du vill ta emot information om kommunens anhörigstöd.Under vissa omständigheter kan du företräda en familjemedlem eller anhörig. Här kan du läsa mer om vad som gäller om du företräder en anhörig.

Anhörigbehörighet - att företräda utan fullmakt

Om du är nära anhörig till en person över 18 år, som inte kan företräda sig själv, så kan du företräda personen.

Sedan den 1 juli 2017 krävs ingen fullmakt för detta.

Du har rätt att hjälpa din anhörige med det som berör det dagliga livet, till exempel:

 • Betala löpande utgifter, som räkningar, mat och kläder.
 • Teckna avtal om autogiro för hyra, el, försäkringar och liknande.
 • Betala tillfälliga utgifter, som läkarbesök, tandvård, fritidsaktiviteter och nöjen.
 • Göra överföringar mellan bankkonton för att kunna sköta dessa betalningar.
 • Lämna inkomstdeklaration, teckna hemförsäkring eller ansöka om sociala förmåner som bostadsbidrag.
 • Ansöka om vård- och omsorgsboende.


Du som anhörig bör alltid agera på det sätt du tror att din anhörige skulle vilja.

För att kunna göra bankaffärer behöver du styrka din behörighet, exempelvis genom att visa upp ett personbevis eller ett familjebevis från Skatteverket.

Om du företräder en anhörig kan du inte:

 • Föra process i domstol.
 • Lämna gåvor.
 • Köpa en bil eller en fastighet.
 • Handla med aktier, fondandelar eller andra värdepapper.
 • Ta lån.
 • Pantsätta egendom.
 • Samtycka till bodelning och arvskifte.

Anhörigbehörigheten får tas i bruk i turordningen:

 • Make, registrerad partner eller sambo
 • Barn
 • Barnbarn
 • Föräldrar
 • Syskon och halvsyskon
 • Syskonbarn

Om du inte vill eller kan hjälpa till går behörigheten vidare till nästa anhöriga enligt turordningen.

Finns flera anhöriga i samma position i turordningen, företräder ni den anhörige gemensamt. Ni kommer då överens om hur ni löser det praktiskt. Ni kan till exempel lämna fullmakt till varandra.

När du företräder en anhörig måste du dokumentera ditt uppdrag. Det gör du genom att spara underlag för de transaktioner som du har utfört, till exempel kvitton. Om du har gjort omfattande affärer bör du göra löpande noteringar över detta. Om din anhöriges tillstånd förbättras, behöver du kunna lämna över underlaget till personen.

Om du som anhörig uppsåtligen eller av vårdslöshet orsakar din anhörige skada blir du skadeståndsskyldig till personen. Om du företräder personen utan att ha behörighet blir du skadeståndsskyldig gentemot en tredje person, till exempel en bank, som lidit skada.

Framtidsfullmakt

Från den 1 juli 2017 gäller lagen om framtidsfullmakter.

En framtidsfullmakt ger du som privatperson till någon annan som får representera dig längre fram i livet.

Framtidsfullmakten träder i kraft när du på grund av sjukdom, psykisk ohälsa, försvagat hälsotillstånd eller liknande inte längre kan ta hand om dina ekonomiska och personliga angelägenheter. Den du ger fullmakt till får rätt att företräda dig.

En framtidsfullmakt kan omfatta ekonomiska och personliga angelägenheter. Du kan exempelvis bestämma att fullmaktshavaren/fullmaktshavarna ska kunna betala dina räkningar, förvalta din egendom och företräda dig i frågor om bostad och social omsorg. Vidare kan du skriva in särskilt att framtidsfullmakten ska omfatta försäljning av fast egendom och bostadsrätt.

Vissa personliga angelägenheter kan inte ingå i framtidsfullmakt. Fullmaktshavaren/fullmaktshavarna kan exempelvis inte å dina vägnar upprätta testamenten eller besluta i frågor om vård och tandvård.