Uppdaterad 13 januari 2023
Skriv ut

Nämnder

I Upplands-Bro väljs nämnderna av kommunfullmäktige och de har politiskt ansvar för en viss del av kommunens verksamhet. För varje nämnd finns ett kontor med tjänstepersoner som arbetar med det område som nämnden beslutar om. Här kan du läsa om nämnderna i Upplands-Bro och deras ansvarsområden. Du kan också se vilka politiker som är ledamöter i nämnderna.

Ingen innehållsförteckning finns

Är du nöjd med informationen på sidan?