Uppdaterad 05 juni 2024
Skriv ut

Råbyskolan

Råbyskolan i Bro är belägen nära naturen. Det är en 4-6-skola med cirka 120 elever och 20 medarbetare. Skolan har även anpassad grundskola med cirka 50 elever och 40 medarbetare. Till hösten kommer skolan vara enbart för elever i den anpassade skolan. Här fokuserar vi på tidiga insatser, kunskapsuppföljning, trygghetsarbete och välkomnar en dialog med dig som är vårdnadshavare.

Foto på Råbyskolan

En skola för mig

Råbyskolan är en del i kommunens projekt En skola för mig som bland annat syftar till att ge eleverna chans till ett mer aktivt fritidsliv, öka deras delaktighet, inflytande och tillit till myndigheter. Det görs till exempel genom besök av poliser och socialsekreterare som berättar om sina arbeten för att ge eleverna andra perspektiv – utöver det som handlar om rena skolkunskaper.

Resursgruppen Diamanten

Vid Råbyskolan finns diamanten, en kommungemensam resursgrupp för elever med stödbehov. Genom bland annat ökad personaltäthet arbetar vi på diamanten med behovsanpassad undervisning för elever som upplever stora utmaningar med sin skolgång.

Ökad trygghet och förstärkt elevhälsa

Råbyskolan är sedan 2020 en KIVA-skola, vilket innebär att vi arbetar utifrån en metod som bland annat ska motverka mobbning och ge eleverna ökad studiero. På rasterna finns ett team av fritidspedagoger och assistenter tillgängliga för elevernas trygghet.

För att lyckas med våra ambitioner har Råbyskolans elevhälsoteam förstärkts både med en kurator på heltid och en skolsocionom. Utöver det har varje arbetslag en egen speciallärare.

Vill du veta mer? Vår film ger en inblick i Råbyskolans verksamhet.

Anpassad grundskola

Skolan erbjuder även anpassad grundskola. Anpassad grundskola är en egen skolform med egna kursplaner. Enligt skollagen ska anpassad grundskola ge elever en utbildning som är anpassad till varje elevs förutsättningar och som så långt som möjligt motsvarar den som ges i grundskolan.

Maten på Råbyskolan

I Upplands-Bro finns en gemensam matsedel för de kommunala grundskolorna. Matsedeln är säsongsanpassad, miljömässigt hållbar och varierad med inslag från olika delar av världen. På menyn har vi både svensk husmanskost och elevernas “favoriträtter”.

Terminer och lovdagar

Här kan du se läsårstider och gemensamma lovdagar för de kommunala grundskolorna i Upplands-Bro kommun.

Sök eller byt till Råbyskolan

Vill du att ditt barn ska gå i Råbyskolan? Till hösten 2023 tar Råbyskolan inte in elever till förskoleklass, men vill du byta till en annan årskurs går det bra att söka om byte.

Kontakta oss

Rektor Mats Olsson
Biträdande rektor Mårten Tuvesson

Expedition, Angela Ängeslevä

Intendent Bitte Högberg

Rektor anpassad grudskola Helena Lövstrand

Biträdande rektor anpassad grundskola Mårten Tuvesson

Kontaktuppgifter till lärare hittar du i Vklass. Du kan också kontakta lärare på skolan via expeditionen.

Vklass
Expeditionen Bitte Högberg

Du som har ett barn på Råbyskolan sjukanmäler ditt barn och skickar enklast meddelanden till oss i lärplattformen Vklass. Du kan också ringa oss.

Sjukanmälan och kontakt via Vklass
Logga in i Vklass
Sjukanmälan via telefon

Skolsköterska Camilla Peterson

Hitta till oss

Fågelvägen 5, 197 32 Bro

Är du nöjd med informationen på sidan?