Uppdaterad 29 november 2023
Skriv ut

Eldstad eller braskamin

Ska du bygga en eldstad eller braskamin? Här hittar du information om vad du behöver tänka på.

Har du planer på att installera en ny braskamin eller eldstad? Eller vill du ändra en du redan har? Kanske genom att sätta in en kassett i en tidigare öppen spis? Om det inte bara är en mindre åtgärd måste du först anmäla det till vår bygg- och miljönämnd för att få ett startbesked innan du börjar. Om skorstenen placeras nära takfoten eller påverkar byggnadens utseende kan det också behövas ett bygglov.

Ändringar som normalt sett inte behöver anmälas

 • glidgjutning av skorsten
 • insättning av insatsrör i befintlig skorsten
 • byte av eldstad till likvärdig, vad gäller typ, storlek och effekt

Installationer och ändringar som kräver en anmälan

 • nyinstallation av eldstad och rökkanal
 • insättning av kassett eller motsvarande i tidigare öppen eldstad
 • installation av brännare eller anordning för bränsletillförsel till följd av bränslebyte
 • en planritning där braskaminen eller eldstadens placering är markerad
 • en fasadritning där skorstenen är inritad
 • prestandadeklaration för den eldstad, braskamin och/eller rökkanal som ska installeras
 • kontrollplan
 • typgodkännande för rökkanal om en sådan ska installeras
Tänk på att alla ritningar ska vara skalenliga och fackmannamässigt utförda och digitala handlingar ska vara i pdf-format.

Använd vår e-tjänst för att göra en anmälan:

Du kan också skicka in din ansökan eller lämna in din den i kommunens kontaktcenter på Furuhällsplan 1 i Kungsängens centrum, eller i kontaktcenter i Brohuset i Bro.

Upplands-Bro kommun, Bygg- och miljönämnden, 196 81 Kungsängen

Om start- och slutbesked

Kontakta bygglovsenheten

08-581 690 00 Stängt
Furuhällsplan 1, Kungsängen
Upplands-Bro kommun, bygg- och miljönämnden, 196 81 Kungsängen

Om du saknar startbesked eller börjar använda din eldstad utan slutbesked får du betala en straffavgift. I startbeskedet framgår vad som krävs för att du ska få ett slutbesked. Det räcker oftast med att du låter en sotare göra en besiktning av ditt bygge och det protokollet skickar du sedan in till oss.

Att tänka på om eldstäder

 • Oavsett om du väljer en färdig, typgodkänd braskamin, vedspis i köket, kakelugn eller murad spis av egen design är brandsäkerheten det viktigaste.
 • Du ansvarar för säkerheten och att lagar och regler följs vid installation och eldning.
 • Du får inte ha en köksfläkt direkt över en vedspis i köket då glödande flagor kan sugas in i ventilationssystemet.
 • Om kommunen får in återkommande klagomål på röken kan det leda till att du inte får använda eldstaden som du vill – eller att du får ett eldningsförbud. Kolla därför med grannarna innan du börjar bygga!

Är du nöjd med informationen på sidan?