Uppdaterad 07 mars 2024
Skriv ut

Så får du information vid en kris

Det finns flera olika sätt att få information på i händelse av en kris, beroende på om krisen är lokal eller nationell.

Information vid en kris

När något inträffar försöker kommunen informera berörda och övriga invånare så snabbt som möjligt. I första hand via kommunens webbplats. Även våra sociala medier, till exempel Facebook används.

Vid allvarligare samhällsstörningar går information ut via radio genom P4 och TV. P4 är Sveriges kris- och beredskapskanal och förser allmänheten med viktig information – både daglig trafikinformation men också livsnödvändig information vid större samhällsstörningar som orsakas av olyckor eller oväder.

 

113 13 är ett nationellt informationsnummer och är ett stöd för kommuner och andra ansvariga aktörer och förmedlar information till allmänheten vid allvarliga olyckor och kriser i samhället. Allmänheten kan också via tjänsten lämna information om allvarliga olyckor och kriser.

Viktigt Meddelande till Allmänheten (VMA) är en varning till allmänheten vid till exempel gasutsläpp, en stor brand eller annan allvarlig olycka.

Allmänheten varnas genom varningssignalen Viktigt Meddelande till Allmänheten (VMA). Under minst 2 minuter ljuder en 7 sekunders signal omväxlande med 14 sekunders tystnad.

När du hör signalen ska du:

  • Gå inomhus.
  • Stänga dörrar, fönster och ventiler.
  • Lyssna på radio genom P4 för information.

Att faran är över signaleras med en 30-40 sekunder lång signal.

Signalen testas

Signalerna Viktigt meddelande och Faran över testas klockan 15.00 första helgfria måndag i mars, juni, september och december. Vid prov ges även information i radion.

VMA i Upplands-Bro

I Upplands-Bro finns tio sirener för VMA-signaler. De sitter runt om i kommunen för att nå så många kommuninvånare som möjligt.

Så här blir du varnad

Länsstyrelsen ska se till att information når ut till alla som kan vara påverkade av en olycka. De berättar vad som hänt och hur du ska göra för att skydda din hälsa. Om en kärnteknisk olycka skulle inträffa blir du varnad genom varnings- och informationssystemet Viktigt Meddelande till Allmänheten (VMA). VMA sänds framförallt i Sveriges Radios P4-kanaler och Sveriges Televisions kanaler. VMA kan också skickas som SMS till mobiltelefoner i ett visst område.

Varning utomhus

I planeringszonen finns möjlighet att varna den som befinner sig utomhus. Signalen från utomhusvarningen "Hesa Fredrik" betyder att du ska gå inomhus, stänga dörrar, fönster och ventilation och lyssna på Sveriges Radio P4. Stanna inomhus tills du får andra instruktioner via Sveriges Radio P4 Stockholm.

Test av varningssystem

Första helgfria måndagen i mars, juni, september och december testats utomhusvarningen. Du behöver inte göra något annat än att uppmärksamma att testet har fungerat. Utomhusvarningens ljudsändare tutar klockan 15.00.

Beredskapsnivåer

Regeringen kan besluta om höjd beredskap i delar av eller i hela Sverige. Regeringen har möjlighet att höja beredskapen i tre nivåer; höjd beredskap, skärpt beredskap och högsta beredskap.

Så pratar du med barn i händelse av kris

I händelse av kris är det viktigt att hela samhället tar del av information. Därför har MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap skapat Lilla Krisinfo. På lillakrisinfo.se kan du läsa barn anpassad information om säkerhet på isen, hur skyddsrum fungerar och hur du hjälper någon som är skadad.

Är du nöjd med informationen på sidan?